• No suggestions available.

Kako upravljati skupne finance s partnerjem?

Spoznajte osnovna finančna pravila v partnerskem odnosu in ugotovite, ali odpreti skupni bančni račun s partnerjem ali ne.

V partnerskem odnosu je učinkovito in usklajeno upravljanje financ ključnega pomena za gradnjo trdnega temelja in doseganje finančne stabilnosti. Skupno upravljanje denarja zahteva odprtost, komunikacijo in skupne cilje. 

Načinov upravljanja financ v paru je verjetno toliko, kolikor je na svetu parov. Vsak par mora zase najti takšnega, ki kar najbolj ustreza obema partnerjema. V nadaljevanju pa vam predstavljamo nekaj ključnih načel, ki vam lahko pomagajo uspešno upravljati skupne finance.
 

Skupna pot do finančne stabilnosti in uresničenih ciljev

1. Komunikacija je ključna

Komunikacija je temelj vsakega uspešnega partnerskega odnosa. S partnerjem se morate biti sposobni pogovarjati o vseh vidikih vajinega odnosa, kar vključuje tudi finance.

Redno se pogovarjajte o svojih finančnih ciljih, pričakovanjih in morebitnih težavah. Odprta komunikacija pomaga preprečiti nesporazume in graditi zaupanje, kar je ključno pri upravljanju skupnega proračuna.

 

2. Določita skupne cilje

Razmislita, kaj vam je resnično pomembno - si želita potovanj, lastnega doma ali vlaganja v izobraževanje? Nekateri pari se pri postavitvi skupnih ciljev hitro uskladijo, pri drugih je potreben kompromis. Vsekakor je lažje, če so vajini cilji za prihodnost podobni. Morda pa vam z nekaj discipline uspe doseči oboje, npr. nakup lastne nepremičnine, ob tem, da si še vedno privoščite tudi kak oddih v bolj oddaljenih krajih.

S postavitvijo skupnih ciljev bosta vsekakor lažje oblikovala proračun in se osredotočila na financiranje stvari, ki so vama obema pomembne.
 

3. Ustvarita skupen proračun

Ustvarita proračun, v katerega prispevata oba in odraža vajine skupne cilje. Razdelita odgovornosti za plačevanje računov, varčevanje in naložbe. Skupno upravljanje proračuna pripomore k jasnosti in preprečuje morebitne nesporazume glede porabe denarja.

Ne pozabita tudi na rezervni sklad za nepričakovane dogodke, kot so zdravstvene težave ali izguba službe. To vama bo pomagalo ohraniti finančno stabilnost tudi v primeru neljubih situacij.

 

4. Redni pregledi in prilagoditve

Pomembno je, da redno spremljate svoje finančno stanje in prilagajate proračun glede na spremembe v življenju. To vam omogoča, da se hitro odzovete na nove izzive ali priložnosti.

 

5. Finančno izobraževanje

Razumevanje finančnih osnov vama bo pomagalo sprejemati boljše odločitve glede naložb, prihrankov in upravljanja dolgov.

Ločeni ali skupni računi?

Eno ključnih vprašanj, povezanih s financami, ki se porodi v vsakem partnerskem odnosu je, ali se odločiti za skupne ali ločene bančne račune? Kakšen je najboljši pristop? Odgovor ni enoznačen, zato vam predstavljamo prednosti ene oz. druge opcije.


Ločeni računi:

  • Neodvisnost in osebna odgovornost: Ločeni računi omogočajo partnerjema ohtaniti neodvisnost in osebno odgovornost za svoje finančno življenje. To je še posebej pomembno za tiste, ki želijo obdržati delček finančne samostojnosti.
  • Jasnost pri osebnih stroških: Vsak partner lahko bolj natančno spremlja in upravlja svoje osebne izdatke. To zmanjšuje možnost nesporazumov glede porabe denarja.
  • Lažje obvladovanje osebnih financ: Ločeni računi omogočajo posamezniku, da bolj natančno nadzira svoje prihodke in stroške, kar olajša obvladovanje osebnih financ.


Skupni računi:

  • Enostavnejše upravljanje skupnih stroškov: Skupni računi so učinkovit način za upravljanje skupnih stroškov, kot so najemnina, računi za oskrbo, hrana in potovanja. Partnerja lahko enostavno prispevata k skupnemu proračunu.
  • Transparentnost in enostavnost: Skupni računi zagotavljajo transparentnost pri skupnih finančnih transakcijah. Oba partnerja imata enostaven dostop do informacij o skupnem proračunu in izdatkih.
  • Skupno varčevanje: Skupni računi olajšajo varčevanje za skupne cilje, kot so počitnice, nakup doma ali izobraževanje otrok. To spodbuja sodelovanje in skupno odgovornost.

Pri Intesi Sanpaolo Bank skupni račun najlažje uredite tako, da eden izmed partnerjev odpre dodaten transakcijski račun (npr. transakcijski e-račun) in na njem pooblasti drugega partnerja. Enako velja tudi, če se namesto tega odločita za varčevalni račun.


Kombinacija obojega:

Nekateri pari izberejo kombinacijo obeh pristopov, kjer imajo ločene račune za osebne izdatke in skupne račune za skupne stroške. To omogoča ravnovesje med neodvisnostjo in skupnim upravljanjem financ.

V vsakem primeru je ključno, da se pari redno pogovarjajo o svojih finančnih odločitvah in se odločijo za pristop, ki najbolje ustreza njihovemu življenjskemu slogu in ciljem. Kombinacija odprte komunikacije in jasnih dogovorov je ključna za uspešno upravljanje financ v partnerskem odnosu.
 

 

Datum objave: 13. 2. 2024
 

Do you need help?

We are here for you.

Look for appropriate contact number:

Intesa Sanpaolo Bank Contact center
Monday-Friday 7 a.m. - 6 p.m. and Saturday 8 a.m. - 12 p.m.

  •     Calling from Slovenia: 080 13 18
  •     Calling from abroad: 00386 5 66 61 838

Service center for card business – 24 h

  •     Calling from Slovenia:  05 66 61 256
  •     Calling from abroad: 00386 5 66 61 256

Real estate sale: 00386 5 66 610 10

Chat