• Na voljo ni predlogov.

Kredit Eko sklada

Razmišljate o okolju prijazni investiciji?

Preverite ugodne možnosti financiranja, ki vam jih ponujamo v sodelovanju z Eko skladom!

Ker nam je mar za vas in za okolje

Veseli nas, da v zadnjem času narašča zanimanje za t. i. eko ali zelene kredite, saj se vse več ljudi odloča za nakup električnih ali hibridnih avtomobilov oz. vozil, investicije v toplotne črpalke, postavitev lastne sončne elektrarne, okolju prijazno prenovo nepremičnin in gradnjo pasivnih hiš.

V Intesi Sanpaolo Bank se zavedamo, kako pomembno je ohranjati naravo, da bo lahko tako nam kot našim zanamcem nudila gostoljubje in prijeten življenjski prostor. Z namenom varstva narave in zmanjšanja škodljivih posegov človeka v okolje, že vrsto let sodelujemo z Eko Skladom, Slovenskim okoljskim javnim skladom.

Kaj vam omogoča to sodelovanje?

Sodelovanje Intese Sanpaolo Bank z Eko skladom omogoča strankam vseh bank pridobitev ugodnejšega kredita za okoljske naložbe.  

Na podlagi Javnega poziva za kreditiranje okoljskih naložb občanov 72OB24 (.pdf) je mogoče pridobiti ugodno financiranje za okoljske naložbe, ki se bodo izvajale na območju Republike Slovenije in zajemajo enega ali več spodnjih ukrepov: 

 • A) Vgradnja naprav in sistemov za učinkovito ogrevanje in prezračevanje prostorov ter pripravo tople vode,
 • B) vgradnja naprav in sistemov za povečanje rabe obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in pripravo tople vode,
 • C) vgradnja naprav za proizvodnjo, soproizvodnjo ali hrambo električne energije,
 • D) zmanjšanje toplotnih izgub toplotnega ovoja stavb,
 • E) gradnja ali nakup skoraj nič-energijskih stanovanjskih stavb (sNES, sNES+),
 • F) nakup energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov, 
 • G) nakup električnih koles ali električnih motorjev,
 • H) odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
 • I) nadomeščanje materialov, ki vsebujejo nevarne snovi, in ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki iz gospodinjstva,
 • J) učinkovita raba vodnih virov,
 • K) oskrba s pitno vodo.

 

Na podlagi Javnega poziva 73OBEV24 za kreditiranje nakupa okolju prijaznih vozil občanom (.pdf) pa je mogoče pridobiti ugodno financiranje za nakup okolju prijaznih osebnih vozil, in sicer:

 • novih ali rabljenih osebnih avtomobilov na električni pogon;
 • novih ali rabljenih osebnih avtomobilov na hibridni pogon (kombinacija elektro motorja in motorja z notranjim izgorevanjem), pri katerih znašajo emisije CO2 v kombiniranem načinu vožnje, največ 85 g/km (po NEDC) za rabljena vozila, registrirana pred 2021, oziroma 104 g/km (po WLTP) za nova vozila, prvič registrirana od 1. 1. 2021 naprej;
 • novih ali rabljenih osebnih avtomobilov serijske proizvodnje, ki kot pogonsko gorivo uporabljajo plin (LPG, CNG, biometan, vodik …).

Kakšen je postopek pridobitve kredita Eko sklada?

 1. Pridobite predračun za vašo naložbo.
 2. Oddajte Vlogo Eko skladu (Vloga se vedno odda Eko skladu).
 3. Prejeli boste kreditno odločbo in obrazce za preverjanje kreditne sposobnosti.
 4. Banka bo preverila kreditno sposobnost. Ustrezna kreditna sposobnost je pogoj za sklenitev kreditne pogodbe.
 5. Sledi sklenitev in podpis kreditne pogodbe na Intesi Sanpaolo Bank najpozneje v treh mesecih.
 6. Po podpisu pogodbe obstaja možnost nakazila do 40 % zneska kredita izključno izvajalcu naložbe.
 7. Po izvedenem nakupu oz. zaključku del oddate zaključno dokumentacijo na banko.
 8. Preostali del kredita (najmanj 60 %) oz. celotni znesek kredita se nakaže izključno izvajalcu naložbe.

Kakšni so pogoji kredita Eko sklada?

 • Obrestna mera: 
  • za javni poziv 72OB24:
   • fiksna (1,0 %);
  • za javni poziv 73OBEV24: 
   • spremenljiva (tri-mesečni EURIBOR + 1,5 %) ali      
   • fiksna (2,8 %);
 • Odplačilna doba: največ 10 let za vse ukrepe, razen za ukrep gradnje ali nakupa skoraj ničenergijskih stanovanjskih stavb ter pri obsežnejši obnovi stavb, ki vključuje izvedbo najmanj treh ukrepov, ki so predmet tega poziva, za katere odplačilna doba lahko znaša največ 20 let;
 • Maksimalni znesek kredita:
  • za javni poziv 72OB24: 100.000,00 EUR, 
  • za javni poziv 73OBEV24: 70.000,00 EUR, 
   vendar ga prosilec lahko prejme največ do višine priznanih stroškov naložbe in le v višini svoje kreditne sposobnosti oziroma kreditne sposobnosti solidarnega poroka in dolžnika;
 • Minimalni znesek kredita: 1.500,00 EUR;
 • Minimalni obrok kredita: 40,00 EUR;
 • Strošek odobritve kredita (sklenitve kreditne pogodbe): obračuna se v enkratnem znesku in znaša 1,5 % od odobrenega zneska kredita oz. najmanj 40,00 EUR in največ 175,00 EUR;
 • Strošek vodenja kredita: 
  • 35,00 EUR za kredite do vključno 4.000,00 EUR in 
  • 45,00 EUR za kredite nad 4.000,00 EUR. 
   Sorazmerni delež stroškov vodenja kredita za prvo koledarsko leto se plača ob podpisu kreditne pogodbe, za vsako naslednje leto se strošek vodenja plača na začetku leta za tekoče leto.
 • Zavarovanje kredita: kreditojemalec plača zavarovalno premijo ob sklenitvi kreditne pogodbe.

Kdo lahko pridobi kredit Eko sklada?

Do pridobitve kredita so upravičene fizične osebe oz. občani, ki ne opravljajo dejavnosti, ki:

 • imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
 • ob izteku odplačilne dobe ne bodo starejše od 80 let (če upravičena oseba za zavarovanje kredita pridobi kreditno sposobnega poroka, ta omejitev ne velja).
 • so kreditno sposobne, skladno z merili za določanje kreditne sposobnosti, ki so priloga Javnemu pozivu 72OB24 za kreditiranje okoljskih naložb občanov (.pdf) in Javnemu pozivu 73OBEV24 za kreditiranje nakupa okolju prijaznih vozil občanom (.pdf), razen če se kredit odobri na podlagi individualne obravnave pri zavarovalnici, ki zavaruje kredite Eko sklada,
  ter so hkrati:
  • lastniki ali solastniki nepremičnin (tj. v tem javnem pozivu: zemljišč, stavb ali njihovih delov) oziroma imetniki stavbne pravice na nepremičninah, kjer bo naložba izvedena (kar vključuje tudi etažne lastnike večstanovanjske stavbe v primeru financiranja skupne naložbe) ali 
  • druge osebe s pisnim soglasjem (dovoljenjem) lastnika nepremičnine kjer bo naložba izvedena (tudi če gre za uporabnika skupnostne samooskrbe) ali
  • osebe, na katere se glasi predračun oziroma pogodba izbranega izvajalca/dobavitelja pri naložbah v ukrepe F in G, ter za nakup okolju prijaznih vozil.
Informativni izračun kredita

Informativni izračun kredita

Na spletni strani Eko sklada lahko hitro in enostavno naredite informativni izračun kredita Eko sklada, namenjenega občanom.

Posebna ponudba banke za kreditojemalce Eko sklada: Bančni paket Eko sklad

Ker si želimo skupaj z vami ustvarjati zeleno prihodnost, vsako trajnostno naložbo tudi nagradimo! 

Zato kreditojemalcem Eko sklada, ki še nimajo odprtega transakcijskega računa pri Intesi Sanpaolo Bank, nudimo posebni bančni paket Eko sklad brezplačno. 

V okviru paketa Eko sklad vam za celotno obdobje odplačevanja kredita omogočamo brezplačno: 

 • vodenje transakcijskega računa,
 • vodenje kartičnega računa za debetno kartico Activa Visa Inspire,
 • uporabo napredne spletne in mobilne banke.

Naša spletna in mobilna banka vam omogočata:

 • takojšen vpogled v stanje kredita 24/7,
 • stalno komunikacijo z banko na daljavo,
 • sklepanje številnih drugih bančnih produktov na daljavo.


Kreditojemalec lahko po sklenitvi kredita Eko sklada pridobi bančni paket Eko sklad, če v času trajanja akcije:

 • še nima odprtega transakcijskega računa pri Intesa Sanpaolo Bank in ga v času trajanja akcije odpre ter 
 • aktivira spletno oziroma mobilno banko in  
 • izkazuje poravnane obveznosti do Eko sklada oziroma banke.

Prenos dohodka ni pogoj za pridobitev paketa Eko sklad. 

Paket Eko sklad lahko stranka koristi brezplačno do konca odplačilne dobe kredita Eko sklada oziroma vse dokler ima aktiven kredit Eko sklada, transakcijski račun, uporablja spletno oziroma mobilno banko in izkazuje poravnane obveznosti do Eko sklada oziroma banke. V nasprotnem se storitve iz paketa začnejo zaračunavati skladno z redno tarifo banke.  

Akcija traja do 31. 12. 2024 oziroma do preklica. 

Pogosta vprašanja in odgovori

Pogosta vprašanja in odgovori

Za podrobnejša vprašanja v povezavi z Javnim pozivom za kreditiranje okoljskih naložb občanov se obrnite na svetovalce Eko sklada.
Dobro je vedeti
Potrebujete pomoč?

Tu smo za vas.

Poiščite ustrezno kontaktno številko:

Kontaktni center Intese Sanpaolo Bank
vsak delovnik 7:00 - 18:00 in sobota 8:00 - 12:00

 • klici iz Slovenije: 080 13 18
 • klici iz tujine: 00386 5 66 61 838

Servisni center za kartično poslovanje – 24 ur

 • klici iz Slovenije: 05 66 61 256
 • klici iz tujine: 00386 5 66 61 256

Prodaja nepremičnin: 05 66 610 10

Klepet