• Na voljo ni predlogov.

Potrošniški kredit Zaposlena mama

Podpora staršem v prvih letih otrokovega življenja ter priložnost za mame in očete, da uskladijo družinske obveznosti in delo.

Spoznajte ugoden potrošniški kredit Zaposlena mama

Ugoden kredit

Brez stroškov odobritve in zavarovanja ter z ugodno obrestno mero.

Brez obresti

V dobi porabe kredita ne plačujete obresti za kredit.

Kredit namenjen staršem

Kredit lahko skleneta mama ali oče.

mama in otrok

Nova ponudba


V Intesi Sanpaolo Bank smo ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami predstavili nov potrošniški kredit Zaposlena mama. Z njim želimo opolnomočiti ženske, natančneje mame, in jim pomagati pri finančni neodvisnosti ter lažjemu usklajevanju družinskega življenja in kariere. Kredit pa imajo možnost pridobiti tudi očetje.

Glavne značilnosti kredita

Potrošniški kredit Zaposlena mama je namenjen plačilu upravičenih stroškov varstva otrok (javni ali zasebni vrtec, organizirano varstvo). Razdeljen je v dve fazi:

 • Faza porabe – od 12 do 60 mesecev in 
 • Faza odplačila – nad 12 do 107 mesecev.


Faza porabe: Če izpolnjujete pogoje za pridobitev kredita in imate pri Banki Intesa Sanpaolo d.d. odprt transakcijski račun z rednimi mesečnimi dohodki, lahko pridobite kredit, ki ga imate možnost koristiti od 12 do največ 60 mesecev. 
Maksimalna doba porabe kredita je odvisna od starosti otroka, pri čemer starost otroka ne sme preseči 36 mesecev na dan sklenitve kreditne pogodbe. 
Kredit boste lahko koristili vsakih 6 mesecev (potreben je obisk poslovalnice). Sredstva boste ob vsaki porabi prejeli na transakcijski račun.  
Višina kredita je odvisna od stroškov, ki jih plačujete za varstvo otroka (javni ali privatni vrtec, organizirano varstvo), vaše kreditne sposobnosti ter dobe porabe in odplačevanja kredita.  
Znesek kredita lahko znaša največ 15.000 EUR in najmanj 300 EUR.
Več si lahko preberete v razdelku Pogoji porabe oz. koriščenja.

Faza odplačila: Odplačilna doba je odvisna od dobe porabe kredita in lahko znaša maksimalno 107 mesecev. Faza odplačila se začne najkasneje v letu, ko otrok dopolni starost 6 let (lahko pa tudi prej). 

Pogoji pridobitve kredita

Kredit lahko pridobi mama ali oče z dopolnjeno minimalno starostjo 18 let na dan sklenitve kredita, ki:

 • ima otroka, ki na dan sklenitve kredita ni mlajši od 11 mesecev ali starejši od  36 mesecev ter je vključen v javni ali zasebni vrtec ali organizirano varstvo;
 • je zaposlen/-a za najmanj 6 mesecev;
 • je državljan/-ka Evropske monetarne unije;
 • ima odprt transakcijski račun z rednimi mesečnimi dohodki pri Banki Intesa Sanpaolo d.d.;
 • kredit lahko sklene le eden od staršev oz. skrbnikov.
   

Potrebna dokumentacija

Za sklenitev kredita je treba priložiti naslednjo dokumentacijo:

 • osebna izkaznica in bančna kartica;
 • Vloga za odobritev kredita;
 • potrdilo delodajalca o statusu zaposlitve ali pogodba o zaposlitvi, ki izkazuje, da je oseba zaposlena za najmanj 6 mesecev;
 • za samostojne podjetnike: zadnja bilanca stanja ali akontacija dohodnine za normirance;
 • izjava o starosti otroka (na voljo v banki); 
 • zadnja položnica (UPN nalog) za plačilo vrtca oz. organiziranega varstva ali pogodba, iz katere je razviden znesek mesečnega plačila varstva; 
 • druga dokumentacija za ugotavljanje kreditne sposobnosti (plačilne liste oz. dodatna dokumentacija, če je to potrebno);
 • morebitna druga dokumentacija za preverjanje upravičenosti do kredita (npr. osebna izkaznica otroka, rojstni list). 

Pogoji porabe oz. koriščenja

 • Za vsakokratno koriščenje kredita je treba predložiti dokazilo, da ste še vedno zaposleni (npr. plačilna lista ali Pogodba o zaposlitvi). Če niste zaposleni ali niste dostavili dokazila o zaposlitvi, se poraba kredita ne izvede in kredit se takoj prenese v odplačilo z naslednjim mesecem. Dokazila je treba dostaviti vsaj 10 dni pred koncem meseca v katerem je predvidena posamezna poraba.
 • Poraba kredita se lahko izvaja  od otrokovega 11. meseca in največ do leta, ko otrok dopolni 6 let.
 • Sredstva kreditojemalec prejme na transakcijski račun.
 • Sredstev ni mogoče porabiti za poplačilo obstoječih kreditov pri Intesi Sanpaolo Bank d.d. ali drugi banki, ravno tako ni mogoča druga namenska poraba.
 • Poraba oz. koriščenje kredita se izvaja vsakih 6 mesecev, od vključno meseca sklenitve kredita do konca dobe porabe. Kreditojemalec koristi najmanj 3 porabe oz. največ 11.

 

 

Ponazoritev primera kredita

Stranka želi skleniti kredit 25. 11. 2022. 
Otrok je rojen 5. 3. 2020. 
Otrok je v mesecu novembru 2022 star 32 mesecev. 
Stroški vrtca znašajo 250 € mesečno. 

Stranka je upravičena, da koristi kredit v trajanju do največ 48 mesecev, ker bo otrok dopolnil 6 let v marcu 2026. Znotraj teh 48 mesecev, se kredit lahko koristi zgolj vsakih 6 mesecev, vključujoč mesec sklenitve kreditne pogodbe. To pomeni, da stranka lahko izvede porabo kredita maksimalno 9-krat. 

Maksimalna višina kredita, ki ga stranka lahko pridobi (ob predpostavki, da je stranka kreditno sposobna za navedeni znesek), je vezana na mesečni strošek vrtca in znaša 12.000 EUR. Posamezni znesek črpanja znaša 1.333 EUR. 
Zadnje možno črpanje je v novembru 2026 (v letu, ko ima otrok dopolnjenih 6 let). 
Kredit se prenese v fazo odplačila decembra 2026 (če je zadnje koriščenje izvedeno novembra 2026). 
Ker je bil kredit koriščen 48 mesecev, maksimalna odplačilna doba kredita znaša 71 mesecev.
 

naročilo na sestanek

Kako do potrošniškega kredita Zaposlena mama?

Za več informacij se obrnite na bančnega svetovalca.
težave pri odplačevanju kredita

Imate težave z odplačevanjem kredita?

Preverite, kaj lahko storite v takšnem primeru.
menjava banke

Postanite naša stranka

Potrošniški kredit Zaposlena mama je na voljo le našim strankam. Preverite, zakaj je Intesa Sanpaolo Bank prava izbira za vas!

Uporabne vsebine

Kakšna je moja kreditna sposobnost? Koliko kredita lahko dobim?
Kredit, limit ali kartica - katero obliko financiranja izbrati?
Najem kredita
Potrebujete pomoč?

Tu smo za vas.

Poiščite ustrezno kontaktno številko:

Kontaktni center Intese Sanpaolo Bank
vsak delovnik 7:00 - 18:00 in sobota 8:00 - 12:00

 • klici iz Slovenije: 080 13 18
 • klici iz tujine: 00386 5 66 61 838

Servisni center za kartično poslovanje – 24 ur

 • klici iz Slovenije: 05 66 61 256
 • klici iz tujine: 00386 5 66 61 256

Prodaja nepremičnin: 05 66 610 10

Klepet