• Na voljo ni predlogov.

Življenjsko zavarovanje MOJ ŽIVLJENJSKI KASKO

Vsaka življenjska zgodba je edinstvena. Zato potrebujete življenjsko zavarovanje, ki se prilagaja vašemu življenju in pomaga zaščititi tiste, ki vam pomenijo največ.

Zakaj potrebujete življenjsko zavarovanje?

Zavarovanje ščiti vas in vašo družino

Izberete lahko kritja, ki jih vi in vaša družina zares potrebujete.

Krije nepričakovane zdravstvene stroške

Posvet z zdravnikom, ko ga potrebujete & hiter dostop do specialistov.

Zagotavlja svobodo in brezskrbnost

Osredotočite se na pomembne naloge, brez prevelike skrbi za tveganja.

Zakaj skleniti življenjsko zavarovanje MOJ ŽIVLJENJSKI KASKO?

 • Visoka zavarovalna zaščita s prilagodljivo zavarovalno vsoto za primer smrti, bolezni, nezgode in brezposelnosti.
 • Izbira kritij glede na potrebe v različnih življenjskih obdobjih.
 • Brezplačno povišanje zavarovalne vsote za primer smrti v višini 30 % za obdobje štirih mesecev za osebe do 45 let ob pomembnih življenjskih dogodkih.
 • Ugodnejša premija za zdrav življenjski slog (ne kadite, sta vaše zdravstveno stanje in telesna teža ustrezni, ne opravljate nevarnih del in aktivnosti …).
 • Širok nabor kritičnih bolezni in večkratna izplačila. Vključeno je tudi kritje za primer obolelosti za predinvazivnim rakom (karcinom in situ).
 • Hiter dostop do diagnoze in zdravljenja s Specialisti z asistenco. Vključeni sta tudi storitvi Drugo zdravniško mnenje in Halo Doktor.
 • Nezgodna renta in visoka finančna zaščita v primeru nezgode.
 • Možnost spremembe višine in vrste zavarovalnega kritja, če se spremenijo življenjske okoliščine.
   
življenjsko zavarovanje

Skrb za bližnjeŽivljenjsko zavarovanje je najbolj priljubljena oblika zavarovanja za zaščito bližnjih. Z drugimi besedami: življenjsko zavarovanje je nujna potreba vsakogar, ki ima partnerja ali otroke.

To je orodje, ki ščiti vaše bližnje pred potencialno uničujočimi finančnimi posledicami, ki lahko nastanejo, če umrete (pre)zgodaj. Življenjsko zavarovanje je izraz skrbi in odgovornosti posameznika do bližnjih.

Zavarovalna kritja

Z življenjskim zavarovanjem MOJ ŽIVLJENJSKI KASKO lahko izberete tista kritja, ki jih vi in vaša družina danes zares potrebujete.

Zavarovalno kritje Opis ugodnosti
Izplačilo za primer smrti

Visoka zavarovalna zaščita za primer smrti. V primeru vaše smrti zavarovalnica denarna sredstva nakaže upravičencu. Vaši najbližji bodo lahko sredstva porabili za poplačilo kreditov, šolanje otrok in plačilo vsakodnevnih življenjskih stroškov.

Zavarovalna vsota za primer smrti se lahko določi na podlagi ugotovljenih potreb ob sklenitvi, zato je v prvem letu zavarovanja najvišja, nato pa se v vseh prihodnjih letih prilagodi v skladu z določenimi potrebami. Končna zavarovalna vsota je enaka vsaj višini zavarovalne vsote za smrt, namenjeni za zapuščino.

Če se vam bodo do 45. leta starosti spremenile življenjske okoliščine (poroka, najem novega kredita, napredovanje v službi, rojstvo otroka), vam bomo brezplačno povišali zavarovalno vsoto za primer smrti v višini 30 % za obdobje štirih mesecev.

Trajna invalidnost

Če se hudo poškodujete in postanete delni ali popolni invalid, vam zavarovalnica z izplačilom do 300 % zavarovalne vsote pomaga, da se lažje prilagodite novim razmeram.

Dodatna kritja lahko priključite glede na vaše potrebe in življenjsko situacijo.

Specialisti z Asistenco

Specialisti z asistenco vam zagotavljajo asistenčne storitve, ki vas usmerjajo v procesu zdravljenja, in naslednja kritja:

•    Halo Doktor – takojšen video klic (praviloma v roku 15 minut) ali telefonski posvet (ob dogovorjenem terminu) z zdravnikom splošne oz. družinske medicine.
•    Specialistične obravnave in zahtevne diagnostične preiskave, ki niso omejene s številom, ceno in seznami zdravstvenih storitev, le z letno zavarovalno vsoto (hiter dostop do specialistov, praviloma v desetih dneh).
•    Drugo zdravniško mnenje priznanih zdravnikov iz tujine, ki vam pomagajo odpraviti dvome v postavljeno diagnozo ali priporočeno zdravljenje. Do storitve so upravičeni tudi vaši ožji družinski člani.
•    Preventivni pregledi in preiskave za ohranjanje zdravja (za osebe od dopolnjenega 15. leta).
•    Rehabilitacija, ki vključuje: načrt zdravljenja, fizioterapijo in psihološko pomoč.
•    Operacije (z nočitvijo ali brez), na izbiro sta ožji in širši paket kritij.
•    Zdravila na beli recept, ki jih predpiše zdravnik v okviru specialističnega pregleda, preiskave in posega.
 

Dodatna kritja lahko priključite glede na vaše potrebe in življenjsko situacijo.

Preventivna storitev za zdravje: vključuje različne DNK analize z osebnimi nasveti in preventivnimi priporočili.
 

Izplačilo za zdravljenje

Če zbolite za hudo boleznijo (rak, možganska kap, infarkt …), vam izplačilo pomaga pri zdravljenju ali prilagajanju spremenjenemu življenjskemu slogu. Za nekatere kritične bolezni so brezplačno zavarovani tudi vaši otroci od 1. do 20. leta starosti.

Če zbolite za eno od bolezni srca in ožilja, rakom, boleznijo s trajnimi posledicami ali doživite težko poškodbo, vam po ugotovitvi bolezni zavarovalnica izplača zavarovalnino v enkratnem znesku (90 % takoj in 10 % ob izteku tega kritja). V skupini Rakasta obolenja so vključeni tudi predinvazivni raki (izplačilo 15 % dogovorjene zavarovalne vsote). Izplačilo iz različnih skupin bolezni lahko prejmete tudi do štirikrat. Za nekatere bolezni lahko brezplačno zavarujete tudi svoje otroke od 1. do 20. leta starosti.

1. BOLEZNI SRCA IN OŽILJA

 • Miokardni infarkt (srčni infarkt)
 • Premostitvena operacija koronarnih arterij (by-pass)
 • Operacija srčnih zaklopk
 • Operacija aorte
 • Možganska kap
 • Koronarna angioplastika
 • Primarna pljučna hipertenzija
 • Aplastična anemija
   

2. RAKASTA OBOLENJA

 • Rak
 • Predinvazivni rak (karcinom in situ)
 • Benigni možganski tumor


3. TEŽKE POŠKODBE IN BOLEZNI

 • Slepota
 • Večje opekline
 • Paraliza
 • Poškodba glave
 • Tuberkuloza
 • Tifus
   

4. BOLEZNI S TRAJNIMI POSLEDICAMI

 • Ledvična odpoved
 • Presaditev glavnih organov
 • Multipla skleroza
 • Koma
 • HIV
 • Alzheimerjeva bolezen
 • Parkinsonova bolezen
 • Akutni virusni encefalitis
 • Bakterijski meningitis
 • Primarna pljučna hipertenzija
 • Aplastična anemija
Zdravstvena renta V primeru kritične bolezni (z izjemo predinvazivnega raka) vam vsak mesec (do 10 let) izplačujemo dogovorjeno zdravstveno rento. Med trajanjem dodatnega zavarovanja je mogoče kritje Zdravstvena renta izkoristiti kar do trikrat. V primeru vaše smrti upravičencu preostalo dobo zavarovalnica nakazuje enako rento. Tako se lahko osredotočite na okrevanje.
Nezgodna renta

Če poškodba pusti hude posledice, prejemate glede na stopnjo trajne invalidnosti dogovorjeno mesečno rento.
•    Nezgodna renta nad 50 % trajne invalidnosti

Če poškodba zaradi nezgode pusti trajne posledice in je invalidnost ocenjena nad 50 %, vam do 20 let izplačujemo mesečno dogovorjeno rento.
•    Nezgodna renta nad 25 % do 50 % trajne invalidnosti

Če poškodba zaradi nezgode pusti trajne posledice in je invalidnost ocenjena nad 25 % do 50 %, vam do 20 let izplačujemo mesečno dogovorjeno rento.

V primeru pričetka izplačevanja ene nezgodne rente kritje za drugo nezgodno rento ostaja še vedno v veljavi. Obe nezgodni renti sta dedni – v primeru smrti upravičenec preostalo dobo prejema enako rento.

Dodatna kritja lahko priključite glede na vaše potrebe in življenjsko situacijo.
•    Zlom kosti: zavarovalnica izplača znesek zavarovalne vsote glede na odstotek, ki je prikazan v Tabeli zlomov kosti.
•    Dnevno nadomestilo: nadomestilo, ko zaradi nezgode ne morete opravljati svojega dela.
•    Dnevno nadomestilo za zdravljenje v bolnišnici: izplačilo za vse dneve bivanja v bolnišnici zaradi nezgode.
•    Oprostitev plačila premije v primeru trajne invalidnosti: v primeru trajne invalidnosti ste oproščeni nadaljnjega plačevanja premije (ne velja za kritje Specialisti z asistenco).
•    Smrt zaradi nezgode: zavarovalnica upravičencu izplača seštevek zavarovalne vsote za primer smrti in za primer smrti zaradi nezgode.
•    Smrt v prometni nesreči: če umrete zaradi posledic prometne nesreče v roku 1 leta po nesreči, zavarovalnica upravičencu dodatno izplača še zavarovalno vsoto za primer smrti zaradi prometne nesreče.

Kako ravnati, ko se vam kaj zgodi?

Kako ravnati, ko se vam kaj zgodi?

V primeru dogodkov, kritih z osnovnim zavarovanjem in dodatnimi kritji, vi oz. vaši bližnji čim prej stopite v stik z zavarovalnico.
Potrebujete pomoč?

Tu smo za vas.

Poiščite ustrezno kontaktno številko:

Kontaktni center Intese Sanpaolo Bank
vsak delovnik 7:00 - 18:00 in sobota 8:00 - 12:00

 • klici iz Slovenije: 080 13 18
 • klici iz tujine: 00386 5 66 61 838

Servisni center za kartično poslovanje – 24 ur

 • klici iz Slovenije: 05 66 61 256
 • klici iz tujine: 00386 5 66 61 256

Prodaja nepremičnin: 05 66 610 10

Klepet