• Na voljo ni predlogov.

Varčevati ali investirati? Oboje!

Izkoristite prednosti enega in drugega načina plemenitenja vaših prihrankov.

Ko razmišljamo o svoji finančni prihodnosti, se srečamo z različnimi možnostmi za upravljanje svojega denarja in plemenitenje prihrankov. Med najpomembnejšimi sta varčevanje in investiranje, ki lahko bistveno vplivata na naše finančno stanje v prihodnosti. Oba koncepta sta ključna elementa finančnega načrtovanja, vendar pa imata različne cilje, tveganja in potencialne donose.

Kaj je varčevanje?


Varčevanje je proces, pri katerem odlagamo del svojega denarja na stran za prihodnjo uporabo. Glavni cilj varčevanja je običajno ohranjanje denarnih sredstev in zagotavljanje likvidnosti za nujne primere ali načrtovane izdatke v prihodnosti. 

Varčujemo najpogosteje kar na osebnem transakcijskem računu, varčevalnem računu ali v obliki depozita. 
 

Kaj je investiranje?


Investiranje pa je proces nakupa finančnih sredstev, kot so delnice, obveznice, vzajemni skladi, nepremičnine itd., z namenom doseči dolgoročno rast kapitala ali ustvarjanja pasivnega dohodka

Glavni cilj investiranja je ustvarjanje donosa na vložena sredstva, vendar pa je povezano tudi s tveganjem izgube vrednosti. 
 

Kako se oba koncepta razlikujeta?

Glavna razlika med varčevanjem in investiranjem je v ciljih in tveganjih.

 • Cilji: Varčevanje je namenjeno ohranjanju denarnih sredstev in zagotavljanju likvidnosti. Donos je zagotovljen, a običajno zelo nizek. Glavni cilj investiranja pa je ustvarjanje donosa na vložena sredstva.
 • Tveganja: Varčevanje običajno ni tvegano, saj so denarna sredstva do 100.000 evrov zaščitena (spadajo v sistem zajamčenih vlog). Investiranje prinaša večje tveganje izgube vrednosti, vendar tudi potencial za višje donose.

Tako varčevanje kot investiranje sta ključna elementa finančnega načrtovanja, ki omogočata posameznikom in družinam, da dosežejo svoje finančne cilje ter si zagotovijo varno in uspešno prihodnost. Razumevanje razlik med njima pa je ključno za sprejemanje informiranih finančnih odločitev.


Če iščete način, kako hkrati varčevati in investirati ter izkoristiti prednosti ene in druge oblike plemenitenja vaših prihrankov, je lahko prava izbira za vas Super kombinacija. Ta inovativen produkt združuje varčevanje v depozitu s potencialno donosnim investiranjem v vzajemne sklade.
 

Kako deluje Super kombinacija?

Super kombinacija združuje dva ključna elementa:

 1. Varčevanje v depozitu: Del vašega denarja je varno shranjen v depozitu pri banki. Depozit vam zagotavlja stabilen donos in visoko stopnjo varnosti, saj so depoziti v višini do 100.000 evrov vključeni v sistem zajamčenih vlog.
 2. Investiranje v vzajemne sklade: Drugi del vašega denarja se investira v različne vzajemne sklade. Izbirate lahko med priznanimi vzajemnimi skladi Eurizon Fund, Eurizon Manager Selection Fund in Epsilon Fund. Skladi se razlikujejo glede na pričakovano donosnost in stopnjo tveganja, zato lahko med njimi vsak najde najbolj ustreznega zase. Izbira različnih skladov vam omogoča razpršitev tveganja in potencial za večji donos v primerjavi z običajnimi bančnimi depoziti.

Razmerje med njima je v korist depozita: 70 % sredstev namenite depozitu, 30 % pa vplačilom v vzajemne sklade.
 

Prednosti Super kombinacije

 1. Razpršitev tveganja: Z združevanjem varčevanja v depozitu z investiranjem v vzajemne sklade dobite koristi obeh svetov. Depozit vam zagotavlja stabilnost in varnost, medtem ko vam investiranje v vzajemne sklade omogoča potencialno višje donose, kot če bi se odločili le za »klasični« depozit.
 2. Dostopnost in enostavnost: Gre za razmeroma preprost produkt, ki ga lahko sklenete v vsaki naši poslovalnici,. Pomembno je predvsem, da razumete razliko med varčevanjem in investiranjem ter se zavedate potencialnih tveganj slednjega.
 3. Potencial za višje donose: investiranje v vzajemne sklade vam omogoča, da dosežete višje donose kot pri klasičnih oblikah varčevanja, ob upoštevanju tveganj posameznih vzajemnih skladov.
 4. Ugodnejša obrestna mera za depozit: V primeru sklenitve Super kombinacije, se vam depozit obrestuje po ugodnejši obrestni meri. Ta za obstoječe stranke trenutno znaša 3,3 % ob vezavi sredstev za 12 mesecev.
 5. Brez vstopne provizije: Vstopna provizija se pri vplačilu v sklade ne zaračuna, skladno s posebno ponudbo, ki velja do 30. 6. 2024. Po preteku posebne ponudbe je vstopna provizija odvisna od posameznega podsklada.


Super kombinacija predstavlja inovativen način, kako združiti varčevanje in investiranje ter doseči ravnovesje med varnostjo in donosnostjo. S pravilnim upravljanjem in načrtovanjem lahko ta produkt postane pomembno orodje za doseganje vaših finančnih ciljev in zagotavljanje varne finančne prihodnosti. 

 Datum objave: 23. 4. 2024

rezerviraj sestanek

Pridite na posvet

Preden se odločite za Super kombinacijo, se posvetujte z bančnim svetovalcem, da se prepričate, ali je ta produkt primeren za vas.
spoznajte svet naložb

Izboljšajte znanje


Naša želja je izboljšati finančno pismenost naših strank in znanje s področja naložb, saj vam bo to v pomoč pri sprejemanju vaših finančnih odločitev. Zato smo v sodelovanju z družbo Eurizon pripravili sklop izobraževalnih video vsebin, prek katerih vam na razumljiv način predstavljamo ključne pojme, ki jih je dobro poznati v povezavi z naložbami.

Opozorila vlagateljem in omejitev odgovornosti

Krovne investicijske sklade Eurizon Fund, Epsilon Fund in Eurizon Manager Selection Fund upravlja družba za upravljanje Eurizon Capital S.A., 28 boulevard Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg. Banka Intesa Sanpaolo d. d. je uradni pooblaščeni distributer omenjenih investicijskih skladov za območje Republike Slovenije.
Investicijski skladi niso bančni produkt in ne prinašajo zajamčene donosnosti. Naložbe v investicijski sklad niso vključene v sistem zajamčenih vlog, ki velja za območje Republike Slovenije. Banka Intesa Sanpaolo d. d. ne jamči za donosnost naložbe v sklade. Vlagatelj z naložbo v investicijski sklad sam prevzame tveganje, da bo ob unovčitvi naložbe dobil manj, kot pa je v sklade investiral. 
Tekoči podatki o gibanju vrednosti točke posameznega sklada so dnevno objavljeni v časniku Finance in na spletni strani Intese Sanpaolo Bank. Prospekt investicijskega sklada, Statut investicijskega sklada, dodatek k prospektu za vlagatelje v Republiki Sloveniji ter zadnje objavljeno letno in polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletnih straneh in v poslovalnicah Intese Sanpaolo Bank.
Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnje. Iz izračuna pretekle donosnosti naložbe so izvzeti vstopni in izstopni stroški vlagateljev, ki zmanjšujejo prikazano donosnost naložbe. 
Vstopna provizija za sklade Eurizon Fund je odvisna od posameznega podsklada in znaša do največ 1,5 % vplačanega zneska. Izstopne provizije ni. Upravljavska provizija na letnem nivoju znaša največ 1,8 %.
Vstopna provizija za sklade Epsilon Fund je odvisna od posameznega podsklada in znaša največ 1,0% vplačanega zneska. Izstopne provizije ni. Upravljalska provizija na letnem nivoju znaša največ 0,85%.
Vstopna provizija za sklade Eurizon Manager Selection Fund je odvisna od posameznega podsklada in znaša do največ 1,5 % vplačanega zneska. Izstopne provizije ni. Upravljavska provizija na letnem nivoju znaša največ 1,6 %.

Pred sprejemom naložbene naložbene odločitve si preberite celotno opozorilo vlagateljem (.pdf).


Obvestilo
To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katere koli končne naložbene odločitve preberite prospekt in dodatek k prospektu sklada ter dokument s ključnimi informacijami. Ti dokumenti so z letnim in polletnim poročilom ter drugimi informacijami dostopni na spletni strani in v poslovalnicah Banke. Krovni investicijski skladi Eurizon Fund, Eurizon Manager Selection Fund in Epsilon Fund upravlja družba za upravljanje Eurizon Capital S. A., 28, boulevard Kockelscheuer, L-1821 Luksemburg. Banka Intesa Sanpaolo d. d., Pristaniška 14, Koper, je uradni pooblaščeni distributer omenjenih investicijskih skladov za območje Republike Slovenije. Banka ne jamči za donosnost vzajemnih skladov, naložba lahko vodi v večjo finančno izgubo, za kar vlagatelj sam prevzame tveganje.
 

Potrebujete pomoč?

Tu smo za vas.

Poiščite ustrezno kontaktno številko:

Kontaktni center Intese Sanpaolo Bank
vsak delovnik 7:00 - 18:00 in sobota 8:00 - 12:00

 • klici iz Slovenije: 080 13 18
 • klici iz tujine: 00386 5 66 61 838

Servisni center za kartično poslovanje – 24 ur

 • klici iz Slovenije: 05 66 61 256
 • klici iz tujine: 00386 5 66 61 256

Prodaja nepremičnin: 05 66 610 10

Klepet