• Na voljo ni predlogov.

Spoznajte nas

Zgodba Intese Sanpaolo Bank je zgodba o nenehnem iskanju sodobnih bančnih rešitev. Preberite več o vrednotah in ciljih podjetja.
O Intesi Sanpaolo Bank

O Intesi Sanpaolo Bank

Svet priložnosti

V Intesi Sanpaolo Bank vas dan za dnem presenečamo z izbranimi rešitvami za hitro in preprosto bančno poslovanje. Posebej se zavzamemo za vaše osebne, družinske ali poslovne namene.

Poleg lastnega znanja in izkušenj, na katerih gradimo že dobrih 60 let, vam nudimo preverjene rešitve svetovnega kova, saj smo članica ugledne mednarodne bančne skupine Intesa Sanpaolo Bank. Naš večinski lastnik je Privredna Banka Zagreb, ki je prav tako del omenjene Skupine.
 
Kot naša stranka lahko vsakič znova izkusite drugačno pot do svojih opravkov, ki seže od digitalnega bančništva in mobilnih plačil do spletne in mobilne klepetalnice za hiter nasvet ali pogovor.

Svoje bančne opravke pa lahko hitro in preprosto uredite tudi v naših sodobno opremljenih poslovalnicah, kjer vas vselej pričakajo dobra kava, udobje domačnosti in prijazen bančni nasvet.

Vizija in poslanstvo

Vizija in poslanstvo

Pet stebrov vizije

Intesa Sanpaolo Bank je banka z nacionalnim tržnim dosegom, široko prepoznavnostjo med deležniki in sodobnim modelom servisiranja strank.

Komitentom zagotavlja vrhunske rešitve za digitalno poslovanje, kakovostno ponudbo in odlično uporabniško izkušnjo.

Deluje na podlagi vitkega in odzivnega modela poslovanja, ki ga uresničujejo strokovno usposobljeni in motivirani zaposleni.

Storitvena odličnost za stranke

Biti vse boljši v zagotavljanju odlične uporabniške izkušnje strank je srž poslanstva Intese Sanpaolo Bank.

Odlično izkušnjo strank dosegamo z investicijami v človeške vire, digitalizacijo in mrežo sodobno opremljenih poslovalnic, optimizacijo poslovanja in delovnih procesov, zaposlovanjem talentiranih ljudi na ključnih poslovnih področjih, nagrajevanjem predanih in uspešnih zaposlenih ter uravnoteženo rastjo na slovenskem trgu.

Še več, zavzemamo se za odlično večkanalno uporabniško izkušnjo, ki bo vseskozi enaka, ne glede na to, ali nas v danem trenutku potrebujete na daljavo ali v poslovalnici na štiri oči.

Zgodovina in razvoj

Zgodovina in razvoj

Banka skozi čas

Razvoj Intese Sanpaolo Bank je razvoj gospodarskega in hkrati tudi družbenega prostora, v katerih delujemo od svojih začetkov na krajevni ravni pa vse do izoblikovanja v eno osrednjih slovenskih bančnih ustanov. Nekoč je ta prostor predstavljala predvsem primorska regija, danes pa je to celotna Slovenija.

Zgodba Intese Sanpaolo Bank je tudi zgodba o nenehnem iskanju boljših in sodobnejših rešitev v bančnem poslovanju, od prve pametne plačilne kartice do prve spletne banke z video klepetom in prve mobilne denarnice v Sloveniji.

Razvoj naprednih rešitev za stranke

Intesa Sanpaolo Bank je vodilna banka v Sloveniji na področju razvoja mobilnih in drugih naprednih storitev. Kot prva v državi je lansirala nekaj ključnih naprednih storitev, ki so kasneje vplivale na širši finančni, gospodarski in družbeni prostor Slovenije ter na spreminjane nakupnih navad uporabnikov.

2022: Kot prva med slovenskimi bankami strankam ponudimo storitev Google Pay
2020: Predstavitev popolnoma nove spletne in mobilne banke ter možnost odprtja transakcijskega računa v celoti prek spleta (za nove stranke); kot prva banka v državi strankam omogočimo domača in čezmejna takojšnja plačila 
2019: Uvedba storitve Apple Pay, ki jo strankam ponudimo kot prva med slovenskimi bankami
2017: Digitalni podpis dokumentov v mobilni banki za sklenitev kreditov, varčevanj in vplačil v vzajemne sklade brez obiska poslovalnice

2016: Mobilna denarnica Wave2Pay za brezstično plačevanje s karticami na prodajnih mestih prek mobilnega telefona

2015: Brezgotovinsko plačevanje z mobilnim telefonom in QR kodo na prodajnih mestih (instant payments) in hitri prenos denarja med uporabniki mobilnih telefonov (instant money transfers)

2011: Digitalni podpis bančnih transakcij za brezpapirno poslovanje v bankinih poslovalnicah

2008: Spletna banka z osebno asistenco in video klepetom

2005: Pametna plačilna kartica, opremljena s čipno tehnologijo, za najvišjo stopnjo varnosti plačevanja

1992: Prva slovenska plačilna kartica z magnetno stezo Activa

Razvoj spletnega bančništva sega v leto 1998, ko je bila lansirana spletna banka za fizične osebe, nakar se ji je v letu 2013 pridružila še mobilna banka za fizične osebe, leto zatem pa še spletna in mobilna banka za poslovne uporabnike.
 

 

Razvojni mejniki banke

Pospešena digitalizacija banke

2022 - Sklenitev partnerstva z Generali zavarovalnico za zagotavljanje celovite ponudbe svetovalnih storitev na področju zavarovanj

2021 - Izdelava novega triletnega poslovnega načrta za obdobje 2022 – 2025 in izvedba zahtevne migracije iz lokalne na popolnoma novo rešitev digitalnega bančništva

2020 - Banka intenzivno vlaga v digitalizacijo poslovanja (uvedba nove spletne in mobilne banke, odpiranje transakcijskega računa na daljavo)


Novo mednarodno ime in nova poslovna strategija banke

2019 - Selitev poslovnega centra v Ljubljano

2018 - Pričetek izvajanja nove poslovne strategije banke s časovno perspektivo do leta 2021       

2017 - Preimenovanje Banke Koper d. d. v Banko Intesa Sanpaolo d. d., vstop Privredne banke Zagreb v lastniško strukturo banke in priprave na nov komercialni zagon

2016 - Razvoj mobilne denarnice Wave2Pay za plačevanje s karticami na prodajnih mestih prek mobilnega telefona

 

Razvoj novih mobilnih storitev in reorganizacija lizinga

2015 - Razvoj storitev takojšnjih plačil na prodajnih mestih in prenosa denarja med uporabniki mobilnih telefonov

2015 - Pripojitev odvisne družbe Finor Leasing

2014 - Razvoj mobilnega bančništva za pravne osebe

 

Trajnostni razvoj in družbena odgovornost

2012 - Ustanovitev podjetniških centrov za malo gospodarstvo in vzpostavitev projekta »Trajnostni razvoj 360 stopinj«

2011 - Prva zelena poslovalnica in uvedba digitalnega podpisa bančnih transakcij in razvoj storitev mobilnega bančništva za fizične osebe

2010 – Vzpostavitev humanitarne pomoči za odpravo posledic elementarnih nesreč v Sloveniji in izobraževanje vseh zaposlenih na temo korporativne družbene odgovornosti

 

Prenova celostne podobe in organizacije

2009 - Prenova notranje organizacije in vzpostavitev pilotskega projekta brezstičnega plačevanja s plačilnimi karticami in z mobilnimi telefoni z registrirano blagovno znamko TAP & GO

2008 - Prenova celostne grafične podobe banke po vzoru Intese Sanpaolo, vzpostavitev projekta »Posluh 100%« za spremljanje zadovoljstva komitentov in lansiranje prve spletne banke v Sloveniji z video klepetom in nagrajevanjem zvestobe

2007 - Nastanek bančne skupine Intesa Sanpaolo

2006 -  Nova partnerstva na področju malega gospodarstva in poslovnega izobraževanja

2005 - Jubilej ob 50-letnici poslovanja in lansiranje prve pametne plačilne kartice v Sloveniji

 

Večplastne spremembe

2004 - Celovita prostorska prenova sedeža v Kopru in širitev poslovne mreže

2003 - Prehod na transakcijske račune in okrepitev ponudbe investicijskega bančništva

2002 - Sanpaolo IMI, S.p.A. postane večinski delničar banke

2001 - Ustanovitev Odprtega vzajemnega pokojninskega sklada

2000 - Vstop v borzno kotacijo A Ljubljanske borze in prenova organizacije

1998 - Pripojitev M banke in razvoj spletnega bančništva za fizične osebe

 

Samostojno naprej

1997 - Novo ime Banka Koper z novo celostno podobo in odprtje poslovalnice v Mariboru

1996 – Širitev poslovne mreže v slovensko prestolnico in prenova notranje organizacije

1994 - Pridobitev licence Banke Slovenije za vse bančne posle doma in v tujini

1992 - Samostojna pot Splošne banke Koper banke zunaj sistema Ljubljanske Banke in razvoj prve plačilne kartice Activa

 

Začetki

1978 - Vključitev v bančni sistem Ljubljanske Banke - Združene banke kot LB Splošna banka Koper

1971 – Kreditna banka Koper kot komercialna investicijska banka širi svojo poslovno mrežo onkraaj meja Obalno-kraške regije

1961 - Banka se preimenuje v Komunalno Banko Koper in začenja krepiti lastni kreditni potencial

1955 - Ustanovitev Istrske komunalne banke z namenom spodbujanja regionalnega gospodarstva

Družbena odgovornost

Družbena odgovornost

Delujemo globalno in lokalno

Intesa Sanpaolo Bank posluje v okviru mednarodne bančne skupine Intesa Sanpaolo, ki je še posebej močno zavezana k družbeni odgovornosti in trajnostnemu razvoju.

Odkrijte prizadevanja Skupine na mednarodni ravni in Intese Sanpaolo Bank v Sloveniji na štirih izbranih področjih družbe in gospodarstva.

Optimalna izkušnja strank

V Intesi Sanpaolo Bank gradimo zadovoljstvo strank na več ravneh poslovanja. Na ta način izboljšujemo kakovost svojih storitev in razvijamo obojestransko uspešno sodelovanje:

 • sistematično spremljanje zadovoljstva strank
 • večkanalno bančno poslovanje po vsakokratni izbiri stranke
 • inovativne bančne rešitve v poslovalnicah in na daljavo

Projekt Posluh 100 % je namenjen boljšemu poznavanju strank, njihovih potreb, želja in pričakovanj. Prisluhnemo lahko na več načinov: prek vprašanj, telefonskih in spletnih anket, mnenj, predlogov, pritožb in pohval.

Projekt Digical zaobjema razvoj večkanalnega bančnega poslovanja s poudarkom na digitalnih bančnih rešitvah na eni strani in naprednimi bančnimi poslovalnicami na drugi, vse v smeri čim boljše uporabniške izkušnje za stranko.

Finančno opismenjevanje mladih

Finančno opismenjevanje mladih je le eden od izobraževalnih programov Intese Sanpaolo, ki poteka v sodelovanju s torinskim Muzejem varčevanja in v okviru katerega Intesa Sanpaolo Bank vsako leto organizira poučne delavnice za otroke.

Delavnice nosijo ime »Odločitev je tvoja« (It´s up to you) in so namenjene učencem višjih razredov osnovnih šol. Vsakokrat jih spremlja tudi simbol modrega delfina s sporočilom "Plavam v plavem, razmišljam pa modro".

Izobraževanja vodi in izvaja skupina 16-ih usposobljenih prostovoljk in prostovoljcev, ki so v Intesi Sanpaolo Bank zaposleni na razlićnih področjih poslovanja. Nazadnje so izpeljali 35 delavnic na različnih osnovnih šolah po Sloveniji.
 

Spodbujanje krožnega gospodarstva

Krožno gospodarstvo je alternativni model poslovanja, katerega namen je uresničevati gospodarsko rast na podlagi smotrne porabe omejenih virov in s tem celostno skrbeti za obnovo naravnega kapitala družbe. Krožno gospodarstvo je več kot industrija, ki ne proizvaja odpadkov. Upošteva namreč več vidikov poslovanja - okoljskega, ekonomskega in socialnega.

Intesa Sanpaolo je edina bančna skupina na svetu, ki sodeluje s fundacijo Ellen Macarthur pri financiranju poslovnih idej in modelov, ki po eni strani pomagajo preoblikovati klasično industrijo, po drugi pa spodbujajo naložbe v smeri krožnega  gospodarstva.

Intesa Sanpaolo Bank je podpornik pobud za razvoj krožnega gospodarstva na ravni Slovenije. Za slednjo krožno gospodarstvo predstavlja priložnost, da postane krožno naravnana družba, pridobi novo konkurenčno prednost in postane referenčna država na področju trajnostnega življenja in razvoja v Evropi.
 

Širjenje ponudbe trajnostnih skladov

Med pestro ponudbo skladov Eurizon, ki jih ekskluzivno tržimo v Sloveniji, je vse več takih, ki so skladni z merili ESG*, kjer gre za družbeno odgovorno vlaganje v širšem pomenu besede.
Od leta 2019, ko je v ponudbo banke stopil delniški sklad, usmerjen v trajnostno naravnana podjetja (EF Sustainable Global Equity), se je veliko spremenilo. Po merilih ESG  je trenutno skladnih že več kot polovica skladov Eurizon, v prihodnosti jih bo še več.
S tem, ko v banki sledimo trendom na področju ESG-investiranja, tudi na ta način skrbimo za našo in prihodnost naših strank , saj slednji vse bolj kažejo na to, da se bodo finančni in kapitalski tokovi usmerjali predvsem v naložbe, ki izpolnjujejo merila ESG.

 

* ESG je kratica za okoljska, družbena in korporativna merila (angl. environmental, social and governance factors), ki se vse bolj uporabljajo tudi pri izbiri naložb in postaja ena glavnih tem na področju upravljanja premoženja v Sloveniji in svetu. 

Vrednote in etika

Vrednote in etika

Naših sedem

Živeti svoje vrednote pomeni truditi se zanje vsak dan - na delovnem mestu ali v svojem prostem času. Nobena vrednota ni na prvem mestu, vse so nam enako pomembne.

 • Delujemo pošteno.
 • Podpiramo enakost.
 • Delujemo odgovorno.
 • Izboljšujemo kakovost.
 • Podpiramo preglednost poslovanja.
 • Poslušamo pozorno.
 • Spoštujemo različnost.

Etika v poslovanju

Etični kodeks Intese Sanpaolo Bank je zbirka temeljnih etičnih načel, ki nas zavezujejo k etičnemu delovanju na delovnem mestu. Pojasnjuje posamezne vrednote in načela v odnosu do deležnikov ter njihovo uporabo v praksi.

Na morebitno nespoštovanje omenjenih načel nas lahko vsi naši deležniki neposredno opozorite prek v ta namen posebej vzpostavljenega e-naslova eticni.kodeks@intesasanpaolobank.si

Etični kodeks

Prijava kršitev

Banka podpira širjenje kulture zakonitosti, zato ima v ta namen vzpostavljen  učinkovit notranji sistem za prijavo kršitev (t.i. žvižgaštvo), ki predstavlja priložnost za izboljšanje poslovnega okolja tako z organizacijskega kot etičnega vidika. 
Prijave se lahko nanašajo na nezakonita ravnanja, s katerimi se prijavitelji seznanijo zaradi svojega pravno-ekonomskega razmerja z banko, pri čemer je prijavitelj zaščiten pred morebitnim povračilnim ali diskriminatornim ravnanjem, in sicer z največjim zagotovilom zaupnosti.
Več informacij o postopkih prijave najdete v spodnjih dokumentih.
 

Načela raznolikosti in vključevanja

Načela raznolikosti in vključevanja

Širjenje raznolikosti

Izboljšanje ljudi, njihove raznolikosti in politike vključenosti so temeljni element strategije za ljudi ter bistvena sestavina okoljske in družbene strategije ter strategije upravljanja (ESG). Podjetja, ki so sposobna izraziti visoko stopnjo raznolikosti – na primer spol, starost, kulturno in poklicno ozadje – imajo lahko širši spekter pogledov, mnenj in izkušenj, kar daje večjo vrednost političnim odločitvam.

Skupina Intesa Sanpaolo je že leta zavezana k povečevanju raznolikosti in spodbujanju vključenosti, kot bistveni komponenti za rast skupine.

Banka Intesa Sanpaolo d.d. se je odločila sprejeti sklop načel o raznolikosti in vključenosti (v nadaljnjem besedilu "Načela D&I"), da bi potrdili in povečali svojo zavezanost k izvajanju in širjenju – znotraj in zunaj Skupine – politike za vključevanje vseh oblik raznolikosti (spol, spolna identiteta in/ali spolno izražanje, spolna usmerjenost, zakonski in družinski status, starost, etnična pripadnost, versko prepričanje, politična pripadnost in pripadnost sindikatom, narodnost, jezik, kulturno ozadje, fizično in psihično stanje ali katera koli druga značilnost vsakega posameznika, vključno z izražanjem lastnega mišljenja), v skladu z načeli, navedenimi v Etičnem kodeksu Skupine in Internem kodeksu ravnanja.

Cilj Načel D&I je ustvariti delovno okolje, ki temelji na pluralnosti, spoštovanju in harmoniji, kjer se lahko ljudje z različnimi lastnostmi, prepričanji in mnenji združijo, da ustvarijo okolje, kjer se vsak počuti svobodno izražati sebe in kjer se priznavajo talent in kvalitete vsakega in so vsi nagrajeni z enakimi možnostmi za poklicno rast in plačilo.


Kultura vključenosti

Razširjanje kulture vključenosti je temeljni element strategije D&I Skupine Intesa Sanpaolo in se izraža skozi usposabljanja, komunikacijo in pobude za ozaveščanje vseh ljudi na vseh organizacijskih ravneh. Kultura vključenosti se začne z vrha, z vključevanjem celotnega najvišjega vodstva v vodstveno razpravo o vključenosti znotraj vodenja, ki se bo postopoma razširila na vse druge vodstvene ravni.


Krepitev ženskega talenta

Skupina Intesa Sanpaolo se je vedno zavzemala za popolno krepitev ženskih talentov in omogočala prisotnost žensk v vsakem poklicnem kontekstu in na vseh hierarhičnih ravneh.

Poseben odsek Banke Intesa Sanpaolo d.d. Načela D&I je posvečen zavezam glede enakosti spolov, katerih cilj je zagotavljanje pravičnih priložnosti v procesih zaposlovanja, napredovanja v odgovornejše vloge, imenovanja v organe upravljanja, vodstvenih vlog in v načrtu nasledstva za najvišje vodstvo.

Glede na prisotnost manj zastopanega spola v organih upravljanja Banke Intesa Sanpaolo d.d. je kot cilj določena ena tretjina števila članov v vsakem odboru. Banka Intesa Sanpaolo d.d. se zavezuje, da bo dosegla zastavljeni cilj do konca prvega semestra leta 2023 in ga sčasoma ohranila stabilenega.
 

Uprava in nadzorni svet

Uprava in nadzorni svet

Uprava in nadzorni svet

Inteso Sanpaolo Bank odlikuje multikulturnost vodenja in upravljanja na vseh ravneh poslovanja.

Uprava

 • Luigi Fuzio, predsednik uprave
 • Matija Birov, član uprave - odgovoren za področje upravljanja s tveganji,
 • Mojca Kovač, članica uprave - odgovorna za področje poslovne mreže,
 • Andrey Gorelikov, član uprave - odgovoren za finančno področje.

Nadzorni svet

 • Giancarlo Miranda, predsednik nadzornega sveta
 • Dario Massimo Grassani, namestnik predsednika
 • Andrea Pavlović, članica
 • Amina Carnabuci, članica
 • Elena Kohútiková, članica
 • Massimo Malagoli, član
 • Antonio Bergalio, član

Luigi Fuzio, predsednik uprave

Kot nekdanji izvršni direktor za področje poslovanja s prebivalstvom in upravljanja premoženja v mednarodni diviziji hčerinskih bank (International Subsidiary Banks Division, ISBD) znotraj skupine Intesa Sanpaolo, je v zadnjih dveh letih vodil izvajanje strategije poslovanja s prebivalstvom v hčerinskih bankah, ki delujejo v okviru divizije ISBD.

Preden se je pridružil skupini Intesa Sanpaolo, je bil štiri leta vodja področja za koordinacijo poslovne mreže v eni od največjih italijanskih bančnih skupin, skupini UBI, ki se je leta 2021 združila v skupino Intesa Sanpaolo. V tem obdobju je bil tudi namestnik predsednika in član upravnega odbora družbe UBI Sicura S.p.A. ter član upravnega odbora družbe UBI Leasing S.p.A. 

Med letoma 2015 in 2016 je bil namestnik generalnega direktorja ter vodja prodaje in trženja v družbi CreditRas Assicurazioni S.p.A. iz Milana, skupnem podjetju zavarovalnice Allianz in banke UniCredit za bančno-zavarovalne produkte. V obdobju med letoma 2007 in 2015 se je pridružil skupini UniCredit, v kateri je najprej zasedel položaj vodje področja za koordinacijo poslovne mreže in nadzor pri mreži za družinska ter mala in srednje velika podjetja v Bologni (F&SME Network), nato pa še položaj višjega podpredsednika in vodje področja za bančno poslovanje s prebivalstvom za območje Osrednje Italije v Rimu. Pred tem je bil štiri leta vodja področja za bančno poslovanje s prebivalstvom v družbi Capitalia. 

Svojo kariero je začel v industriji poslovnega svetovanja, najprej pri družbi Accenture (nekdanja Andersen Consulting)  kot višji svetovalec in analitik, nadaljeval pa  kot vodja sektorja za vpletenost strank v družbi McKinsey & Company. 

Za predsednika uprave Intese Sanpaolo Bank je bil imenovan 13. 3. 2023.

Matija Birov, član uprave, odgovoren za področje upravljanja s tveganji

Matija Birov je začel karierno pot leta 2003 kot zunanji svetovalec za računalniško podprto in statistično analizo podatkov, leto kasneje pa se je zaposlil na finančnem področju, kot višji analitik in vodja projektov v Privredni banki Zagreb d. d. (v nadaljevanju PBZ, članici skupine Intesa Sanpaolo).

Od takrat je bil pomemben člen Sektorja upravljanja tveganj v PBZ. Najprej kot vodja Službe za upravljanje kreditnega tveganja, nato pa je leta 2008 v tem sektorju nastopil kot pomočnik izvršnega direktorja. Med letoma 2009 in 2012 je opravljal delo izvršnega direktorja in vodje funkcije nadzora tveganj, leta 2013 pa je napredoval v  višjega izvršnega direktorja ter pokrival področje upravljanja bančnih tveganj, vključno z upravljanjem tveganj in strategijo podjetja, razvojem procesov upravljanja tveganj in nadzora, razvojem notranjih modelov in sistemov odločanja.

Matija Birov ima tudi dolgoletne izkušnje kot neizvršni direktor in član nadzornega sveta v več družbah Skupine Intesa Sanpaolo. 

Maja 2022 je bil imenovan za člana uprave Intese Sanpaolo Bank. 
 

Mojca Kovač, članica uprave, odgovorna za področje poslovne mreže

V 12 letih zasedanja različnih položajev v bančništvu na več evropskih trgih, si je Mojca Kovač pridobila bogate vodstvene izkušnje. Kariero v bančnem sektorju je začela kot osebna bančnica za mednarodne stranke v avstrijski banki Raiffeisen ter se nato pridružila Unicredit Banki, kjer je v 12 letih iz vodje poslovalnice napredovala vse do članice uprave. 

Na tej poti je med drugim pridobila dragocene mednarodne izkušnje v vlogi vodje strateškega korporativnega komuniciranja in kot aktivna članica izvršnega odbora za 10 držav Srednje in Vzhodne Evrope, s čimer je znatno prispevala k razvoju komunikacijske strategije skupine. 

Kot članica uprave, odgovorna za področje poslovanja s prebivalstvom in malimi podjetji, je bila osredotočena na preoblikovanje vizije in strategije banke ter je prispevala k oblikovanju novega načina dela in poslovanja v prodajni mreži v času pandemije Covid-19 in digitalni preobrazbi področja, ki ga je vodila. 

Za članico uprave Intese Sanpaolo Bank za področje poslovne mreže je bila imenovana 20. 7. 2022.
 

Andrey Gorelikov, član uprave, odgovoren za finančno področje

Andrey Gorelikov prinaša več kot 13 let izkušenj s strateškim svetovanjem in upravljanjem v finančnih institucijah po vsem svetu, kjer je izvajal projekte na področju poslovne preobrazbe, strateške rasti, združitev in prevzemov ter lansiranja novih produktov.

Od leta 2021 je v Intesi Sanpaolo Bank opravljal funkcijo izvršnega finančnega direktorja (CFO) s ciljem vodenja notranjih pobud za spremembe in rast. 
Pred tem je med letoma 2019 in 2021 opravljal funkcijo vodje enote za finančno administracijo in vršilca dolžnosti glavnega finančnega direktorja pri Intesi Sanpaolo Romunija. Med letoma 2017 in 2019 je delal kot vodja projektov v centrali skupine Intesa Sanpaolo.

Od leta 2010 do 2017 je opravljal analitične, strateško-svetovalne in vodstvene funkcije v različnih mednarodnih svetovalnih podjetjih (med njimi Value Partners v Milanu in Londonu, Innovalue Management Advisors v Hamburgu).

Njegovo finančno, vodstveno in svetovalno ozadje dopolnjujejo odlični akademski dosežki z dvema diplomama (BSc in MSc) na področju ekonomije in financ, magisterij iz trgovskega bančništva in Executive MBA z Univerze v Oxfordu. Tekoče govori pet jezikov.

Za člana uprave Intese Sanpaolo Bank za finančno področje je bil imenovan 1. aprila 2024.
 

Organizacijska struktura

Ključni podatki

Ključni podatki

Sedež banke
Banka Intesa Sanpaolo d.d.
Pristaniška ulica 14, 6502 Koper
Tel.: 05 66 61 000


Poslovno središče
Poslovni center Ljubljana
Dunajska 167, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 30 76 620
 

Kontakti
Kontaktni center: 080 13 18
E-pošta: info@intesasanpaolobank.si
Spletno mesto: https://www.intesasanpaolobank.si


Osnovni podatki
Matična številka: 5092221000
Davčna številka: 98026305
SWIFT/BIC: BAKOSI2X
REUTERS: BAKO

Celostna podoba

Celostna podoba

O imenu in korporativnem označevanju

Ime Intesa Sanpaolo Bank je nastalo iz mednarodno uveljavljenega imena bančne skupine Intesa Sanpaolo, ki je na slovenskem trgu prisotna že skoraj 20 let. Prvih 5 let je banka delovala kot članica skupine Sanpaolo IMI, ki se je v letu 2007 združila z Banco Intesa v Skupino Intesa Sanpaolo.

Mednarodno ime za nekdaj regionalno banko je svojevrsten dokaz,  da je vez med matično banko Intesa Sanpaolo, ki domuje v Italiji, in hčerinsko banko Intesa Sanpaolo Bank s slovenskimi koreninami, uspešno prestala preizkus časa.

Multikulturni ekipni duh hčerinskih bank iz širše Evrope in trajna zaveza z matično banko iz Italije se danes izražata tako v storitvenem modelu in naprednih rešitvah za stranke, kot tudi vidnejšem udejstvovanju znotraj finančne in širše gospodarske stroke.

Logotip Intese Sanpaolo Bank

Naša skupina po svetu

Mednarodna prisotnost

How Italy and New York shaped banking
Intesa Sanpaolo New York hub: supporting corporate America
Singapore: gateway to growth
Potrebujete pomoč?

Tu smo za vas.

Poiščite ustrezno kontaktno številko:

Kontaktni center Intese Sanpaolo Bank
vsak delovnik 7:00 - 18:00 in sobota 8:00 - 12:00

 • klici iz Slovenije: 080 13 18
 • klici iz tujine: 00386 5 66 61 838

Servisni center za kartično poslovanje – 24 ur

 • klici iz Slovenije: 05 66 61 256
 • klici iz tujine: 00386 5 66 61 256

Prodaja nepremičnin: 05 66 610 10

Klepet