• Na voljo ni predlogov.

Spoznajte nas

Odkrijte svet priložnosti z Inteso Sanpaolo Bank.
O skupini Intesa Sanpaolo

O skupini Intesa Sanpaolo

S strateško mednarodno prisotnostjo je skupina Intesa Sanpaolo ena najboljših bančnih skupin v Evropi s približno 5.200 podružnicami in 20,2 milijona strank po vsem svetu. Njeno globalno mrežo sestavljajo mednarodne hčerinske banke, ki delujejo v 12 državah v regijah Srednje Vzhodne Evrope, Bližnjega vzhoda in Severne Afrike. Prav tako vzdržuje mednarodno podjetniško mrežo, sestavljeno iz središč podjetij, predstavništev, podružnic in bank dejavnih v 25 državah po vsem svetu.
 

O Intesi Sanpalo Bank

O Intesi Sanpalo Bank

Svet priložnosti

V Intesi Sanpaolo Bank vas dan za dnem presenečamo z izbranimi rešitvami za hitro in preprosto bančno poslovanje. Posebej se zavzamemo za vaše osebne, družinske ali poslovne namene.

Poleg lastnega znanja in izkušenj, na katerih gradimo že dobrih 60 let, vam nudimo preverjene rešitve svetovnega kova, saj smo članica ugledne mednarodne bančne skupine Intesa Sanpaolo Bank. Naš večinski lastnik je Privredna Banka Zagreb, ki je prav tako del omenjene Skupine.
 
Kot naša stranka lahko vsakič znova izkusite drugačno pot do svojih opravkov, ki seže od digitalnega bančništva in mobilnih plačil do spletne in mobilne klepetalnice za hiter nasvet ali pogovor.

Svoje bančne opravke pa lahko hitro in preprosto uredite tudi v naših sodobno opremljenih poslovalnicah, kjer vas vselej pričakajo dobra kava, udobje domačnosti in prijazen bančni nasvet.

Vizija in poslanstvo

Vizija in poslanstvo

Pet stebrov vizije

Intesa Sanpaolo Bank je banka z nacionalnim tržnim dosegom, široko prepoznavnostjo med deležniki in sodobnim modelom servisiranja strank.

Komitentom zagotavlja vrhunske rešitve za digitalno poslovanje in najboljšo možno ponudbo.

Deluje na podlagi vitkega in odzivnega modela poslovanja, ki ga uresničujejo strokovno usposobljeni in motivirani zaposleni.

To je banka z najbolj priljubljeno uporabniško izkušnjo za vse, ki jo poiščejo. "Z novo strategijo je Intesa Sanpaolo Bank stopila na jasno začrtano pot, ki usmerja njeno delovanje tudi za čas onkraj leta 2023. To je čas, povezan z vizijo, kakšno banko si dejansko želimo. Hkrati gre za pot, ki jo moramo ubirati tudi v drugih vlogah v življenju, zasebno in poslovno. Saj vemo, brez večplastnih sprememb in začrtane poti ni mogoče vsestransko naprednovati in biti uspešen."

Jozef Kausich, predsednik uprave

Storitvena odličnost za stranke

Biti vse boljši v zagotavljanju odlične uporabniške izkušnje strank je srž poslanstva Intese Sanpaolo Bank.

Odlično izkušnjo strank dosegamo z investicijami v človeške vire, digitalizacijo in mrežo sodobno opremljenih poslovalnic, optimizacijo poslovanja in delovnih procesov, zaposlovanjem talentiranih ljudi na ključnih poslovnih področjih, nagrajevanjem predanih in uspešnih zaposlenih ter uravnoteženo rastjo na slovenskem trgu.

Še več, zavzemamo se za odlično večkanalno uporabniško izkušnjo, ki bo vseskozi enaka, ne glede na to, ali nas v danem trenutku potrebujete na daljavo ali v poslovalnici na štiri oči.

Zgodovina in razvoj

Zgodovina in razvoj

Banka skozi čas

Razvoj Intese Sanpaolo Bank je razvoj gospodarskega in hkrati tudi družbenega prostora, v katerih delujemo od svojih začetkov na krajevni ravni pa vse do izoblikovanja v eno osrednjih slovenskih bančnih ustanov. Nekoč je ta prostor predstavljala predvsem primorska regija, danes pa je to celotna Slovenija.

Zgodba Intese Sanpaolo Bank je tudi zgodba o nenehnem iskanju boljših in sodobnejših rešitev v bančnem poslovanju, od prve pametne plačilne kartice do prve spletne banke z video klepetom in prve mobilne denarnice v Sloveniji.

Razvoj naprednih rešitev za stranke

Intesa Sanpaolo Bank je vodilna banka v Sloveniji na področju razvoja mobilnih in drugih naprednih storitev. Kot prva v državi je lansirala nekaj ključnih naprednih storitev, ki so kasneje vplivale na širši finančni, gospodarski in družbeni prostor Slovenije ter na spreminjane nakupnih navad uporabnikov.

2017: Digitalni podpis dokumentov v mobilni banki za sklenitev kreditov, varčevanj in vplačil v vzajemne sklade brez obiska poslovalnice

2016: Mobilna denarnica Wave2Pay za brezstično plačevanje s karticami na prodajnih mestih prek mobilnega telefona

2015: Brezgotovinsko plačevanje z mobilnim telefonom in QR kodo na prodajnih mestih (instant payments) in hitri prenos denarja med uporabniki mobilnih telefonov (instant money transfers)

2011: Digitalni podpis bančnih transakcij za brezpapirno poslovanje v bankinih poslovalnicah

2008: Spletna banka z osebno asistenco in video klepetom

2005: Pametna plačilna kartica, opremljena s čipno tehnologijo, za najvišjo stopnjo varnosti plačevanja

1992: Prva slovenska plačilna kartica z magnetno stezo Activa

Razvoj spletnega bančništva sega v leto 1998, ko je bila lansirana spletna banka za fizične osebe, nakar se ji je v letu 2013 pridružila še mobilna banka za fizične posebe, leto zatem pa še spletna in mobiln banka za poslovne uporabnike.
 

 

Razvojni mejniki banke

Novo mednarodno ime in nova poslovna strategija banke

2019 - Selitev poslovnega centra v Ljubljano

2018 - Pričetek izvajanja nove poslovne strategije banke s časovno perspektivo do leta 2021       

2017 - Preimenovanje Banke Koper d. d. v Banko Intesa Sanpaolo d. d., vstop Privredne banke Zagreb v lastniško strukturo banke in priprave na nov komercialni zagon

2016 - Razvoj mobilne denarnice Wave2Pay za plačevanje s karticami na prodajnih mestih prek mobilnega telefona

 

Razvoj novih mobilnih storitev in reorganizacija lizinga

2015 - Razvoj storitev takojšnjih plačil na prodajnih mestih in prenosa denarja med uporabniki mobilnih telefonov

2015 - Pripojitev odvisne družbe Finor Leasing

2014 - Razvoj mobilnega bančništva za pravne osebe

 

Trajnostni razvoj in družbena odgovornost

2012 - Ustanovitev podjetniških centrov za malo gospodarstvo in vzpostavitev projekta »Trajnostni razvoj 360 stopinj«

2011 - Prva zelena poslovalnica in uvedba digitalnega podpisa bančnih transakcij in razvoj storitev mobilnega bančništva za fizične osebe

2010 – Vzpostavitev humanitarne pomoči za odpravo posledic elementarnih nesreč v Sloveniji in izobraževanje vseh zaposlenih na temo korporativne družbene odgovornosti

 

Prenova celostne podobe in organizacije

2009 - Prenova notranje organizacije in vzpostavitev pilotskega projekta brezstičnega plačevanja s plačilnimi karticami in z mobilnimi telefoni z registrirano blagovno znamko TAP & GO

2008 - Prenova celostne grafične podobe banke po vzoru Intese Sanpaolo, vzpostavitev projekta »Posluh 100%« za spremljanje zadovoljstva komitentov in lansiranje prve spletne banke v Sloveniji z video klepetom in nagrajevanjem zvestobe

2007 - Nastanek bančne skupine Intesa Sanpaolo

2006 -  Nova partnerstva na področju malega gospodarstva in poslovnega izobraževanja

2005 - Jubilej ob 50-letnici poslovanja in lansiranje prve pametne plačilne kartice v Sloveniji

 

Večplastne spremembe

2004 - Celovita prostorska prenova sedeža v Kopru in širitev poslovne mreže

2003 - Prehod na transakcijske račune in okrepitev ponudbe investicijskega bančništva

2002 - Sanpaolo IMI, S.p.A. postane večinski delničar banke

2001 - Ustanovitev Odprtega vzajemnega pokojninskega sklada

2000 - Vstop v borzno kotacijo A Ljubljanske borze in prenova organizacije

1998 - Pripojitev M banke in razvoj spletnega bančništva za fizične osebe

 

Samostojno naprej

1997 - Novo ime Banka Koper z novo celostno podobo in odprtje poslovalnice v Mariboru

1996 – Širitev poslovne mreže v slovensko prestolnico in prenova notranje organizacije

1994 - Pridobitev licence Banke Slovenije za vse bančne posle doma in v tujini

1992 - Samostojna pot Splošne banke Koper banke zunaj sistema Ljubljanske Banke in razvoj prve plačilne kartice Activa

 

Začetki

1978 - Vključitev v bančni sistem Ljubljanske Banke - Združene banke kot LB Splošna banka Koper

1971 – Kreditna banka Koper kot komercialna investicijska banka širi svojo poslovno mrežo onkraaj meja Obalno-kraške regije

1961 - Banka se preimenuje v Komunalno Banko Koper in začenja krepiti lastni kreditni potencial

1955 - Ustanovitev Istrske komunalne banke z namenom spodbujanja regionalnega gospodarstva

Družbena odgovornost

Družbena odgovornost

Delujemo globalno in lokalno

Intesa Sanpaolo Bank posluje v okviru mednarodne bančne skupine Intesa Sanpaolo, ki je še posebej močno zavezana k družbeni odgovornosti in trajnostnemu razvoju.

Odkrijte prizadevanja Skupine na mednarodni ravni in Intese Sanpaolo Bank v Sloveniji na štirih izbranih področjih družbe in gospodarstva.

Optimalna izkušnja strank

V Intesi Sanpaolo Bank gradimo zadovoljstvo strank na več ravneh poslovanja. Na ta način izboljšujemo kakovost svojih storitev in razvijamo obojestransko uspešno sodelovanje:

 • sistematično spremljanje zadovoljstva strank
 • večkanalno bančno poslovanje po vsakokratni izbiri stranke
 • inovativne bančne rešitve v poslovalnicah in na daljavo

Projekt Posluh 100 % je namenjen boljšemu poznavanju strank, njihovih potreb, želja in pričakovanj. Prisluhnemo lahko na več načinov: prek vprašanj, telefonskih in spletnih anket, mnenj, predlogov, pritožb in pohval.

Projekt Digical zaobjema razvoj večkanalnega bančnega poslovanja s poudarkom na digitalnih bančnih rešitvah na eni strani in naprednimi bančnimi poslovalnicami na drugi, vse v smeri čim boljše uporabniške izkušnje za stranko.

Finančno opismenjevanje mladih

Finančno opismenjevanje mladih je le eden od izobraževalnih programov Intese Sanpaolo, ki poteka v sodelovanju s torinskim Muzejem varčevanja in v okviru katerega Intesa Sanpaolo Bank vsako leto organizira poučne delavnice za otroke.

Delavnice nosijo ime »Odločitev je tvoja« (It´s up to you) in so namenjene učencem višjih razredov osnovnih šol. Vsakokrat jih spremlja tudi simbol modrega delfina s sporočilom "Plavam v plavem, razmišljam pa modro".

Izobraževanja vodi in izvaja skupina 16-ih usposobljenih prostovoljk in prostovoljcev, ki so v Intesi Sanpaolo Bank zaposleni na razlićnih področjih poslovanja. Nazadnje so izpeljali 35 delavnic na različnih osnovnih šolah po Sloveniji.
 

Spodbujanje krožnega gospodarstva

Krožno gospodarstvo je alternativni model poslovanja, katerega namen je uresničevati gospodarsko rast na podlagi smotrne porabe omejenih virov in s tem celostno skrbeti za obnovo naravnega kapitala družbe. Krožno gospodarstvo je več kot industrija, ki ne proizvaja odpadkov. Upošteva namreč več vidikov poslovanja - okoljskega, ekonomskega in socialnega.

Intesa Sanpaolo je edina bančna skupina na svetu, ki sodeluje s fundacijo Ellen Macarthur pri financiranju poslovnih idej in modelov, ki po eni strani pomagajo preoblikovati klasično industrijo, po drugi pa spodbujajo naložbe v smeri krožnega  gospodarstva.

Intesa Sanpaolo Bank je podpornik pobud za razvoj krožnega gospodarstva na ravni Slovenije. Za slednjo krožno gospodarstvo predstavlja priložnost, da postane krožno naravnana družba, pridobi novo konkurenčno prednost in postane referenčna država na področju trajnostnega življenja in razvoja v Evropi.
 

Ponudba tudi trajnostnih skladov

Med pestro ponudbo skladov Eurizon, ki jih ekskluzivno tržimo v Sloveniji, je tudi EF Sustainable Global Equity, novi delniški sklad s potrjeno kakovostjo, ki je usmerjen v trajnostno naravnana podjetja.

Sklad je primeren za vlagatelje, ki želijo varčevati v razpršenem globalnem delniškem trgu in ki so pripravljeni sprejeti višje tveganje za potencialno pričakovane višje donose.

Vrednote in etika

Vrednote in etika

Naših sedem

Živeti svoje vrednote pomeni truditi se zanje vsak dan - na delovnem mestu ali v svojem prostem času. Nobena vrednota ni na prvem mestu, vse so nam enako pomembne.

 • Delujemo pošteno.
 • Podpiramo enakost.
 • Delujemo odgovorno.
 • Izboljšujemo kakovost.
 • Podpiramo preglednost poslovanja.
 • Poslušamo pozorno.
 • Spoštujemo različnost.

Etika v poslovanju

Etični kodeks Intese Sanpaolo Bank je zbirka temeljnih etičnih načel, ki nas zavezujejo k etičnemu delovanju na delovnem mestu. Pojasnjuje posamezne vrednote in načela v odnosu do deležnikov ter njihovo uporabo v praksi.

Na morebitno nespoštovanje omenjenih načel nas lahko vsi naši deležniki neposredno opozorite prek v ta namen posebej vzpostavljenega e-naslova eticni.kodeks@intesasanpaolobank.si

Etični kodeks

Pravilnik-poročanje o kršitvah

Uprava in nadzorni svet

Uprava in nadzorni svet

Uprava in nadzorni svet

Inteso Sanpaolo Bank odlikuje multikulturnost vodenja in upravljanja na vseh ravneh poslovanja.

Uprava

 • Jozef Kausich, predsednik uprave
 • Irena Džaković, članica uprave - odgovorna za področje upravljanja s tveganji
 • Ivan Ivičić, član uprave - odgovoren za področje poslovne mreže
 • Drago Kavšek, član uprave - odgovoren za področje malih, srednjih in velikih podjetij

Nadzorni svet

 • Giancarlo Miranda, predsednik nadzornega sveta
 • Alessio Cioni, namestnik predsednika
 • Andrea Pavlović, članica
 • Amina Carnabuci, članica
 • Andrea Tondo, član
 • Miroslav Halužan, član
 • Antonio Bergalio, član

Jozef Kausich, predsednik uprave

Jozef Kausich prihaja iz VUB banke, članice skupine Intesa Sanpaolo in druge največje banke na Slovaškem, kjer je vrsto let zasedal položaj člana uprave in izvršnega direktorja oddelka za korporativno bančništvo.

Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Bratislavi. Od leta 2005 je bil član uprave in izvršni direktor oddelka za korporativno bančništvo v VUB Banki. V času njegovega mandata je poslovno bančništvo doseglo pomembne dosežke, saj je VUB Banka danes vodilna slovaška banka na večini področij poslovanja z gospodarskimi družbami. V tem obdobju je bil tudi član nadzornega sveta družb VUB Leasing in VUB Factoring. Predhodno je pridobival delovne izkušnje v različnih pomembnih finančnih in bančnih institucijah.

Jozef Kausich je s februarjem 2018 nastopil mandat predsednika uprave Intese Sanpaolo Bank.

Irena Džaković, članica uprave, odgovorna za področje upravljanja s tveganji

Mesto članice uprave takratne Banke Koper je zasedla junija 2014. Svojo poslovno pot je začela v gospodarski družbi Company 22 d.o.o. v Beogradu, kjer je pokrivala različne poslovne funkcije. Kmalu po tem je stopila v svet bančništva, v katerem deluje vse od leta 1997.

Na vodstvenih položajih je opravljala naloge ocenjevanja poslovnih načrtov, investicijskih projektov ter kreditnih predlogov za mala, srednja in velika podjetja ter javne ustanove, ocenjevanja kreditnega portfelja različnih družb in tveganj, izterjave idr.

V Slovenijo je prišla iz ukrajinske banke Pravex, kjer je delovala kot namestnica uprave.

Ivan Ivičić, član uprave, odgovoren za področje poslovne mreže

Mesto člana uprave v Intesi Sanpaolo Bank v Sloveniji je zasedel julija 2017. Svojo dolgoletno pot v bančništvu je pričel leta 1996 v Hrvaški narodni banki v Zagrebu. Leta 2000 se je zaposlil v Privredni Banki Zagreb, članici skupine Intesa Sanpaolo, kjer je opravljal številne izvršne funkcije na področju razvoja produktov in širitvi poslovne mreže.

Med letoma 2007 in 2010 je sprejel izziv v tujini kot član uprave in poslovni direktor v ruski hčerinski banki ZAO Banca Intesa (bivša KMB Bank). Svojo poslovno pot je zatem nadaljeval na sedežu mednarodne divizije hčerinskih bank Intese Sanpaolo v Milanu, kjer je pokrival vodilne funkcije na področju marketinga in prodaje, razvoja kartičnega poslovanja ter potrošniških financ.

Pred prihodom v takratno Banko Koper je v okviru Divizije vodil in koordiniral poslovno strategijo za segment prebivalstva in malega gospodarstva za 10 hčerinskih bank. 

Drago Kavšek, član uprave, odgovoren za področje malih, srednjih in velikih podjetij

Pred prihodom v Inteso Sanpaolo Bank je bil član uprave za finančno področje v družbi Mercator, kjer je med letoma 2012 in 2016 vodil največje finančno prestrukturiranje družbe.

Od leta 2010 do 2012 je bil predsednik uprave v podjetju Fructal, pred tem pa tri leta vodil finance in računovodstvo, kjer je skrbel za finančno sanacijo podjetja.

Od leta 2001 do 2007 bil zaposlen v družbi Publikum, kjer je skrbel za korporativne finance.

Leta 2014 je na Finančni konferenci, ki ga organizirata časnik Finance in Ljubljanska borza, prejel naziv Najfinančnik leta za dosežke pri prestrukturiranju družbe Mercator.

Od julija 2017 je član uprave za področje gospodarskih družb v Intesi Sanpaolo Bank. 

Organizacijska struktura

Ključni podatki

Ključni podatki

Sedež banke
Banka Intesa Sanpaolo d.d.
Pristaniška ulica 14, 6502 Koper
Tel.: 05 66 61 000


Poslovno središče
Poslovni center Ljubljana
Dunajska 167, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 30 76 620
 

Kontakti
Kontaktni center: 080 13 18
E-pošta: info@intesasanpaolobank.si
Spletno mesto: https://www.intesasanpaolobank.si


Osnovni podatki
Matična številka: 5092221000
Davčna številka: 98026305
SWIFT: BAKOSI2X
REUTERS: BAKO

Celostna podoba

Celostna podoba

O imenu in korporativnem označevanju

Ime Intesa Sanpaolo Bank je nastalo iz mednarodno uveljavljenega imena bančne skupine Intesa Sanpaolo, ki je na slovenskem trgu prisotna že skoraj 20 let. Prvih 5 let je banka delovala kot članica skupine Sanpaolo IMI, ki se je v letu 2007 združila z Banco Intesa v Skupino Intesa Sanpaolo.

Mednarodno ime za nekdaj regionalno banko je svojevrsten dokaz,  da je vez med matično banko Intesa Sanpaolo, ki domuje v Italiji, in hčerinsko banko Intesa Sanpaolo Bank s slovenskimi koreninami, uspešno prestala preizkus časa.

Multikulturni ekipni duh hčerinskih bank iz širše Evrope in trajna zaveza z matično banko iz Italije se danes izražata tako v storitvenem modelu in naprednih rešitvah za stranke, kot tudi vidnejšem udejstvovanju znotraj finančne in širše gospodarske stroke.

Logotip Intese Sanpaolo Bank

Naša skupina po svetu

Mednarodna prisotnost

How Italy and New York shaped banking
Intesa Sanpaolo New York hub: supporting corporate America
Singapore: gateway to growth
Potrebujete pomoč?

Tu smo za vas.

Poiščite ustrezno kontaktno številko:

Kontaktni center Intese Sanpaolo Bank
vsak delovnik 7:00 - 18:00 in sobota 8:00 - 12:00

 • klici iz Slovenije: 080 13 18
 • klici iz tujine: 00386 5 66 61 838

Servisni center za kartično poslovanje – 24 ur

 • klici iz Slovenije: 05 66 61 256
 • klici iz tujine: 00386 5 66 61 256

Prodaja nepremičnin: 05 66 610 10

Da bi vam omogočili boljšo uporabniško izkušnjo, na spletnih straneh Intese Sanpaolo Bank uporabljamo piškotke. Njihove nastavitve lahko urejate s klikom na "Uredi nastavitve". Za podrobnejše informacije pa obiščite spletno stran Politika piškotkov.