• Na voljo ni predlogov.

Krediti

Svetujemo vam o najugodnejših pogojih, najboljši rešitvi, o tem, ali uporabiti fiksno ali variabilno obrestno mero za hipotekarna posojila.
Kreditiranje

Krediti

Projekt finančnega izobraževanja Intese Sanpaolo

30/07/2018

Kadar nimamo dovolj denarja za zadovoljitev potrebe, ki je ne želimo preložiti na kasnejši čas - nakup nove kuhinje, avtomobila, večjega stanovanja - lahko dobimo kredit oz. posojilo, tj. znesek, ki ga je treba odplačati v določenem času, v več obrokih v določenih časovnih presledkih.

Pridobitev kredita bo zadovoljila začasno likvidnostno potrebo, podprla družinsko potrošnjo in možnost izvedbe pomembnih projektov, kot je nakup ali prenova stanovanja. 

Koga lahko zaprosite za kredit?

Koga lahko zaprosite za kredit?

Banke, druge finančne posrednike, kot so pooblaščene finančne družbe, neposredno ali prek posrednikov, povezanih z banko ali finančno družbo, kot je trgovec, ki nam proda avto ali kuhinjo. 

Obstaja veliko možnosti za kreditiranje, bodisi dokončno sklenjena za določen nakup, kot v primeru nakupa na obroke v trgovini, bodisi kot zneski, pridobljeni neposredno od banke ali finančne družbe za dokončanje osebnih projektov, kot je hipoteka za stanovanje. Vse ponudbe in različne rešitve, na primer za mlade, je danes mogoče najti na spletu, prav tako pa se je mogoče o posojilnih pogodbah dogovoriti prek spleta, potem ko skrbno preučimo pogodbene pogoje.

Pogodba

Pogodba

Pomembno je prebrati pogodbo o kreditu, ki ga najemamo. V pogodbi najdemo izrecne podatke o skupnem znesku kredita, trajanju, morebitnih davkih, drugih morebitnih dodatnih stroških (na primer sodni stroški), zamudnih obrestih za morebitne zamude pri plačilih, morebitnem zavarovanju dolga za primer nevarnosti insolventnosti, obrestnih merah.

Upoštevati moramo obrestne mere, ki ustrezajo nominalni obrestni meri oziroma letni obrestni meri (APR - Annualised Percentage Rate). Prva je nekoliko nižja od druge. Mera, ki kaže, koliko bomo dejansko plačali, je stopnja obrestne mere APR. APR vključuje obresti ter glavnico in druge stroške, povezane s kreditom.

Več informacij
Danes je možno preprosto izračunati načrt odplačevanja kredita, tj. mesečne obroke, ki jih je treba plačati ob določeni višini danega kredita in navedeni obrestni meri. Izračun je zapleten, vendar ga lahko simulirajo digitalni kalkulatorji, ki jih banke dajejo na voljo na spletu. V vsakem primeru je koristno vedeti in razumeti, da se obresti obračunavajo vsak mesec od kapitala, ki ga je treba odplačati. Zato se iz meseca v mesec plačujejo obroki, kapital, ki ga je treba odplačati, se zmanjšuje, s tem pa tudi obresti.

Odgovorno jemanje in dajanje kreditov

Odgovorno jemanje in dajanje kreditov

Ne smemo pozabiti, da s pridobitvijo kredita nastane dolg. Znesku kredita, ki se običajno odplačuje v obrokih, je treba prišteti stroške, ki jih ima subjekt, ki posojilo odobri - stroške denarja, stroške upravljanja, stopnjo dobička, to je dobiček, ki banki ali finančni družbi omogoča rast.

To so postavke, ki vplivajo na stroške kredita in ki jih povzema uporabljena obrestna mera. 

Preden se odločimo zaprositi za kredit ali najeti hipotekarno kredit, moramo skrbno oceniti svojo zmožnost odplačevanja in pri tem upoštevati, da moramo poleg obrokov poravnati tudi vsakodnevne stroške, zlasti običajne, tako fiksne kot variabilne. Izračunamo, ali so naši prihodki zadostni, ali nam morebiti lahko v primeru potrebe pomaga kdo drug, ali imamo druge neporavnane kredite, četudi je vsak od njih precej majhen.

Tudi banka se mora zaščititi, da poleg obresti ne bi izgubila tudi danega kapitala. Tudi če se pred odobritvijo kredita ne zahtevajo jamstva, bo banka ali finančna družba vpogledala v kreditne informacijske sisteme, ki beležijo tako že odobreni krediti kot tudi pravočasnost ali nepravočasnost odplačil.

Vprašajte strokovnjaka. Preden se za kar koli odločite, se pozanimajte v poslovalnici ali na spletu o najboljših ponudbah in pogojih. Naloga bančnega uslužbenca bo, da vam svetuje o najugodnejših pogojih, najboljši rešitvi, o tem, ali uporabiti fiksno ali variabilno obrestno mero za hipotekarne kredite.


Več informacij

Kriza leta 2008 je bila posledica krize plačilne nesposobnosti, povezane s hipotekarnimi posojili v ZDA, tj. posojili, izdanimi zelo tveganim upnikom, ki niso bili sposobni odplačati hipoteke na svojo hišo. Da bi se zaščitili pred tveganjem zamujenih plačil, so hipoteke postale predmet špekulacij, kar je povzročilo »balon«, ki je imel posledice po vsem svetu, propad dolgoletnih ameriških bank in krizo, katere posledice čutimo še danes.
Slovaška centralna banka je sprejela strožja pravila za izdajanje posojil in hipotek ter najvišje dovoljene zgornje meje za obrestno mero. To je omogočilo izbor bank in kakovostnih finančnih institucij ter omogočilo izginotje nezanesljivih podjetij s trga.

Kredit kot razvojni motor za gospodarstvo. Zasebniki, ki dostopajo do potrošniških kreditov ali hipotek, ki jih nudijo banke in finančne institucije, spodbujajo rast podjetij, ki dobavljajo blago, in posredno povečujejo delovne priložnosti v različnih gospodarskih sektorjih. Podjetja pa se poslužujejo bančnih kreditov za naložbe v raziskave in izboljšanje obratov. Tudi države z izdajo državnih obveznic uporabljajo posojila za izboljšanje storitev za državljane. Tudi država mora paziti, da se ne zadolži preveč!


Več informacij

Dandanes mednarodne nadzorne organizacije urejajo odnose med državami in njihovimi upniki. V zgodovini je znan primer banke florentinske družine Bardi, ki je leta 1300 propadla, ker takratni francoski in britanski vladarji niso vrnili posojenega zneska.

Potrebujete pomoč?

Tu smo za vas.

Poiščite ustrezno kontaktno številko:

Kontaktni center Intese Sanpaolo Bank
vsak delovnik 7:00 - 18:00 in sobota 8:00 - 12:00

  • klici iz Slovenije: 080 13 18
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 838

Servisni center za kartično poslovanje – 24 ur

  • klici iz Slovenije: 05 66 61 256
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 256

Prodaja nepremičnin: 05 66 610 10

Klepet