• Na voljo ni predlogov.
Članek

Finančna pomoč mladim materam, ko jo najbolj potrebujejo

Novi produkt bančne skupine Intesa Sanpaolo ciljno podpira ženske, ki so pred kratkim postale mame, in vse, ki so pred kratkim postali starši. Alice Grittini, vodja trajnosti in trajnostnega razvoja v mednarodni družbi za hčerinske banke, pojasnjuje, kako gre pri tem za še en korak banke proti njenemu cilju, ki je postati najvplivnejša banka na svetu.

23/03/2023

Inovativni program skupine Intesa Sanpaolo za pomoč ženskam, ki so pred kratkim postale mame, smo v Skupini razširili na Vzhodno Evropo in Egipt.

Ta novi posojilni produkt, usmerjen k ženskam, ki so pred kratkim postale mame, je namenjen kritju stroškov prvih treh let starševstva, na primer stroškov jasli, vrtca ali varstva.

Program mom@work, za katerega so navdih prispevale dobre prakse in politike skupine staršev, ki ta program podpira, ženskam pomaga v določenem trenutku njihovih življenj, ko morajo uravnovešati čas za delo in čas za materinstvo. 

Produkt je zlasti koristen za ženske, ki nimajo družinske podporne mreže in ki zato morda pri stroških oskrbe otroka potrebujejo zunanjo pomoč.

Izvirna zamisel programa mom@work je bila ustvariti finančno rešitev z nizkimi obrestnimi merami in provizijami, do katere bi ženske, ki so pred kratkim postale mame, prišle zlahka. 

V različici, ki jo nudijo mednarodne hčerinske banke skupine Intesa Sanpaolo, so na voljo tudi nasveti in izobraževanje o financah. Posojilo je zasnovano tako, da se s časom progresivno izplačuje in tako krije finančne potrebe, ko se te pojavijo.  

»Sem mama dveh otrok,« pravi Alice Grittini. »In povem lahko, da je ženska med porodniškim dopustom, ko prejme le majhen odstotek svoje plače, ekonomsko odvisna. 

"Vemo, da so ženske, ki so pred kratkim postale mame, pogosto ujete v težavnih situacijah, zlasti v prvih nekaj mesecih po rojstvu otroka, saj se soočajo z naraščajočimi stroški, kar z ekonomskega gledišča omejuje njihovo avtonomijo."

Alice Grittini, vodja trajnosti in trajnostnega razvoja v mednarodni družbi za hčerinske banke v skupini Intesa Sanpaolo

»Morda ste se odločili, da boste namesto žongliranja med delovnimi obveznostmi in skrbjo za otroka ostali doma in se posvetili slednjemu. Za ženske, ki želijo ohraniti svojo neodvisnost, predstavlja možnost dostopa do kredita pod posebnimi pogoji resnično podporo.«

 

Iz Italije v svet

Odkar je bil produkt vpeljan, je bil razširjen na več ozemelj, ki jih pokriva skupina Intesa Sanpaolo, ter je zdaj prisoten po vsej Vzhodni Evropi in v Egiptu. 

Namesto da bi bil produkt univerzalen, ima v različnih državah, v katerih je prisoten, različna imena in značilnosti. 

»Vsaki banki smo dali priložnost, da program mom@work prilagodi po svoji meri, tako da je bolj v skladu s specifičnimi lokalnimi potrebami,« pravi Alice Grittini.

To pomeni, da obstaja več različic. Na nekaterih trgih, na primer, podpira oba starša, ne samo matere. V drugih v določenem obdobju podpira vse ženske.
 

Boj proti ekonomskemu nasilju po vsem svetu

Vpeljavo lokaliziranih različic programa mom@work je spremljala kampanja, v kateri so bile osvetljene posledice ekonomskega nasilja in v katero so bile vključene slike žensk iz vseh geografskih območij. Intesa Sanpaolo Bank v Sloveniji je tako v svojo ponudbo financiranj razširila s potrošniškim kreditom Zaposlena mama.

»Želeli smo, da bi bila kampanja prepoznavna za vse ženske, tako da bi lahko z njeno pomočjo odkrile, kdo so,« pravi Alice Grittini.

Po opredelitvi Evropskega inštituta za enakost spolov se izraz »ekonomsko nasilje« nanaša na »katero koli dejanje ali vedenje, ki ekonomsko ogroža posameznika«. Lahko pomeni omejevanje dostopa do finančnih virov, izobraževanja ali trga dela ali pa neizpolnjevanje ekonomskih obveznosti, na primer plačevanja preživnine.

V splošnem najbolj prizadene ženske – in banke bi, po mnenju Alice Grittini, lahko igrale pomembno vlogo pri njegovem odpravljanju. »V teh zelo kritičnih situacijah lahko naša banka nudi podporo,« pravi.

 

Najvplivnejša banka na svetu

Ta pobuda predstavlja primer več dejavnosti, ki so vgrajene v poslovni načrt bančne skupine Intesa Sanpaolo za obdobje 2022–25 ter prek katerih je 25 milijard EUR namenjenih družbenim posojilom in družbi. Namen teh pobud je dvig Skupine na položaj najvplivnejše banke na svetu.  

Skupina si prizadeva nasloviti več ekonomskih izzivov, s katerimi se soočajo ženske, ter svoje vire namenja izobraževanju o financah, izboljšanju dostopa do kreditnega kapitala in nudenju zavarovalnih produktov, s čimer bi pomagala tistim, ki so na področju denarnih stisk ranljivejši.  

»Podpora ranljivim ljudem in pomoč, ki jim je nudena z družbenimi pobudami, sta v našo Skupino globoko vtkani,« pravi Alice Grittini. »V preteklosti smo stali ljudem ob strani z namenskimi produkti in storitvami, ki so bili zasnovani tako, da so se lahko preživljali.

Med snovanjem te pobude smo se ji vsi vpleteni močno čustveno zavezali. Gre za zgodbo o uspehu – ne le zato, ker gre za vplivno zamisel, ki se je uresničila, ampak zato, ker so se vsi naši kolegi v matični družbi in hčerinskih družbah tako močno angažirali.«
 

Potrebujete pomoč?

Tu smo za vas.

Poiščite ustrezno kontaktno številko:

Kontaktni center Intese Sanpaolo Bank
vsak delovnik 7:00 - 18:00 in sobota 8:00 - 12:00

  • klici iz Slovenije: 080 13 18
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 838

Servisni center za kartično poslovanje – 24 ur

  • klici iz Slovenije: 05 66 61 256
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 256

Prodaja nepremičnin: 05 66 610 10

Klepet