• Na voljo ni predlogov.

Kakšna je vaša kreditna sposobnost?

Eno najpogostejših vprašanj, ki jih od strank dobimo kot banka, se glasi »Koliko kredita lahko dobim?«. Odgovor ni tako preprost in ni odvisen zgolj od višine vaše plače.

Ko razmišljamo o nakupu nečesa, za kar nimamo na voljo dovolj denarja, pač pa bi morali za to najeti kredit, je najprej pomembno pretehtati, ali se je smiselno zadolžiti. Najem kredita je smiseln pri nakupu, ki bo za vas dolgoročno koristen (npr. nakup pohištva, bele tehnike, stanovanja, investiciji v sončno elektrarno ali toplotno črpalko …).

Če ste na to vprašanje odgovorili pritrdilno, sledi razmislek, ali si kredit lahko privoščite? Pomembno je, da poznate vaše prihodke kot tudi odhodke. Le tako najem kredita, in posledično njegovo vsakomesečno odplačevanje, ne bosta ogrozila vaših prihodnjih načrtov in vašega življenjskega standarda. 

Prav s tem namenom, torej preprečiti prezadolževanje potrošnikov, je Banka Slovenije 1. 11. 2019 uvedla dodatne omejitve kreditiranja prebivalstva, ki jih je večkrat dopolnila (nazadnje 1. 7. 2023). Zato bo tudi banka pred odobritvijo kredita najprej preverila vašo kreditno sposobnost.

 

V nadaljevanju odgovarjamo na nekatera najpogostejša vprašanja, povezana z odobritvijo tako potrošniškega kot tudi stanovanjskega kredita.
 

1) Kaj je kreditna sposobnost?

Kreditna sposobnost pomeni, kakšen znesek ste mesečno sposobni odplačevati, pri čemer vam mora ostati dovolj sredstev za normalno preživetje. Na ta način ostanete znotraj vaših finančnih zmožnosti in se ne prezadolžite.

Preprosto povedano, kreditna sposobnost banki pove, ali vam lahko odobri kredit in kakšen znesek kredita.

2) Kako izračunam svojo kreditno sposobnost?

Izračun kreditne sposobnosti zajema vaše prihodke, izračunane na podlagi dvanajstmesečnega povprečja na eni strani ter odhodke na drugi strani. Če od prihodkov odštejete odhodke, si lahko okvirno že izračunate, kakšen znesek vam vsak mesec ostane na voljo.

Ob sklenitvi nove kreditne pogodbe vaše razmerje med odhodki (obroki za kreditne in leasing pogodbe) in prihodki ne sme preseči 50 %. Po plačilu vseh obrokov iz kreditnih in leasing pogodb vam mora vsak mesec ostati najmanj znesek minimalne kreditne sposobnosti potrošnika, ki znaša 745 EUR. Če preživljate družinskega člana ali drugo osebo, ki jo morate preživljati po zakonu, vam mora ostati tudi znesek v višini prejemka, določenega za osebo, ki jo preživljate, po merilih določenih z zakonom, ki ureja socialno varstvene prejemke, za dodelitev denarne socialne pomoči.

Primer izračuna:

Povprečna neto plača (podatek za junij 2023): 1.431,61 EUR
Minimalna kreditna sposobnost potrošnika: 745,00 EUR
Maksimalni mesečni obrok kredita: 686,61 EUR

Če imate povprečno plačo in nimate vzdrževanih družinskih članov ter obstoječih obveznosti iz naslova kreditnih ali leasing pogodb, ste kreditno sposobni in lahko vsak mesec odplačate obrok kredita v višini največ 686,61 EUR.

Če imate otroke, morate za vsakega izmed njih nameniti znesek 274,55 EUR. Če pa npr. otroka vzdržujete skupaj s partnerjem, se znesek za vzdrževanje razdeli na pol (tj. 137,28 EUR). To pomeni, da lahko vaš maksimalni mesečni obrok znaša 549,34 EUR (od maksimalnega zneska 686,61 EUR odštejete znesek za vzdrževanega družinskega člana (otroka) 137,28 EUR).

 

3) Kaj banka upošteva kot prilive oz. prihodke?

Pri oceni kreditne sposobnosti mora banka upoštevati prihodke v zadnjih 12 mesecih. Izjema od navedenega velja, če ste v zadnjih 12 mesecih zamenjali zaposlitev, napredovali, se prvič zaposlili ali se upokojili. V teh primerih banka lahko upošteva prihodke v zadnjih treh mesecih. V primeru sklenitve pogodbe za potrošniški kredit v znesku do 5.000 EUR, pa lahko banka upošteva prihodke iz delovnega razmerja za zadnje tri mesece oziroma zadnji prihodek iz naslova pokojnine. 

Banka kot prihodke šteje plačo z vključeno malico in prevozom na delo, pokojnino, prejemke na osnovi pogodb o delu, prejemke iz naslova najemnin in drugih dokazljivih rednih mesečnih prejemkov in ostale prihodke (npr. regres), ne upošteva pa prihodkov, ki so enkratne oz. občasne narave (npr. jubilejne in izredne nagrade) ter druge prihodke kot so odpravnina ob upokojitvi, preživnine, starševski dodatki, pomoči ob rojstvu otroka, dodatki za veliko družino, štipendije, denarne socialne pomoči, denarno nadomestilo itd.

Banka poleg zgoraj navedenih prihodkov lahko upošteva tudi nekatere socialno-varstvene prejemke (otroški dodatek, nadomestilo za telesne poškodbe, dodatek za nego otroka in invalidnino).

Pri samostojnih podjetnikih banka upošteva podjetnikov dohodek, kot izhaja iz računovodskih izkazov, zmanjšan za davčno obveznost. Pri samostojnih podjetnikih normirancih lahko banka upošteva razliko med davčno priznanimi prihodki in odhodki, kot izhaja iz akontacije dohodnine, zmanjšano za davčno obveznost, ali razliko med dejanskimi prihodki in odhodki, kot izhaja iz računovodskih izkazov, ki niso nujno oddani na AJPES, zmanjšano za davčno obveznost. Če se za samostojne podjetnike upoštevajo računovodski izkazi, ki niso oddani na AJPES, morajo biti slednji potrjeni s strani nosilca dejavnosti ali njegovega računovodja.  

4) Kaj banka upošteva kot odlive oz. odhodke?

Kot odhodke banka šteje odplačevanje že obstoječih kreditov in lizingov ter prekoračitve na transakcijskem računu in kartične račune. 

5) Kdo so vzdrževani družinski člani in zakaj jih moram upoštevati pri izračunu kreditne sposobnosti upoštevati?

Vzdrževani družinski člani se ne morejo vzdrževati sami, zato morajo zanje poskrbeti tisti, ki so zanje odgovorni. 

Najpogostejše kategorije vzdrževanih družinskih članov so:

  • otroci do 18. leta starosti (oz. do 26. leta, če se šolajo),
  • odrasle osebe pod posebnimi pogoji (npr. nezaposlen zakonski partner).

Skladno s številom vzdrževanih družinskih članov, se znižuje vaša kreditna sposobnost.

Po drugi strani pa upoštevajte tudi, da se strošek za vzdrževane družinske člane enakovredno deli med osebe, ki jih vzdržujejo. Če npr. otroka vzdržujete skupaj s partnerjem, se znesek za njegovo vzdrževanje enakovredno razdeli med oba partnerja.
 

6) Kaj vse preverja banka, preden mi odobri kredit?

Pogosto prejmemo povpraševanje strank o možnem znesku kredita zgolj na podlagi njihove plače. Podatek je, seveda, pomanjkljiv. Kot vidite, banka potrebuje več informacij za oceno kreditne sposobnosti, ki je osnova za izračun kredita. Ni pa to edino, kar banka preverja.

Pred odobritvijo kredita banka obvezno opravi tudi vpogled v Slovenski informacijski sistem bonitet komitentov – SISBON. To je baza podatkov o komitentih, fizičnih osebah, ki je bila ustanovljena z namenom upravljanja s kreditnim tveganjem bank, hranilnic in drugih dajalcev kreditov, za zagotovitev odgovornega kreditiranja in preprečevanja prezadolževanja posameznikov. Njegov upravljavec je Banka Slovenije.

V SISBON-u se zbirajo in obdelujejo podatki, ki se nanašajo na zadolženost posameznikov in njihovo korektnost izpolnjevanja pogodbenih obveznosti (redni in izredni limiti na transakcijskem računu, krediti, lizingi, kreditne kartice, izterjave, izvršbe itd.), in sicer pri vseh članicah sistema. Z vpogledom v SISBON torej banka, pri kateri zaprosite za kredit, preveri vašo morebitno kreditno izpostavljenost pri drugih bankah in vašo (ne)korektnost poslovanja (npr. preseganje odobrenih limitov, neodplačevanje kreditov, izvršbe na računu).
 

7) Koliko kredita torej lahko dobim?

Odgovor na to vprašanje vam okvirno poda izračun vaše kreditne sposobnosti (glejte primer izračuna pod 2. vprašanjem). Na računu vam mora, po odplačilu mesečnega obroka kredita ostati vsaj znesek minimalne kreditne sposobnosti, 745 EUR. Ko imate definiran maksimalni mesečni obrok kredita, v informativnem izračunu za potrošniški kredit ali stanovanjski kredit preverite, kakšen je maksimalni skupni znesek kredita, ki ga lahko dobite in kakšna bi bila v tem primeru doba odplačila.

Poleg tega pa je treba, skladno z omejitvami Banke Slovenije, upoštevati tudi razmerje med letnim stroškom, ki ga kreditojemalec nameni za odplačevanje kredita in njegovim letnim dohodkom. Vaš celotni letni strošek za odplačevanje kreditov in lizingov ne sme biti višji od 50 % vašega letnega dohodka.

Predvsem pri stanovanjskem kreditu se večina odloči za najem kredita skupaj s partnerjem, če ta prav tako prejema redne mesečne prihodke. Na ta način lahko namreč prejmete tako višji maksimalni znesek kredita, pa tudi odplačujete višji mesečni obrok.

Ne glede na to, ali boste kredit najeli s partnerjem ali sami vam pa vam priporočamo, da se ne obremenite do roba vaših finančnih zmožnosti. Pustite si nekaj rezerve za primer nepredvidenih izrednih stroškov, kot je morebitno popravilo avtomobila ali gospodinjskega stroja, zdravstvene storitve ipd. Obenem upoštevajte, da se vam lahko zmanjšajo tudi prihodki (npr. zaradi upokojitve, zamenjave ali celo izgube zaposlitve).
 

hitri potrošniški kredit

Vas zanima potrošniški kredit?

Sklenete ga lahko kar prek mobilne ali spletne banke! V pomoč za izvedbo postopka si oglejte video prikaz.
stanovanjski kredit

Potrebujete stanovanjski kredit?

Naredite si informativni izračun in nam povpraševanje pošljite kar prek spleta!
rezerviraj sestanek

Obiščite našo poslovalnico

Če potrebujete več informacij ali strokovni nasvet bančnega svetovalca, pa vas z veseljem pričakujemo v naših poslovalnicah!

Datum objave: 26. 9. 2022; posodobitev: 1. 9. 2023

Opomba: V članku so uporabljeni trenutno veljavni podatki. Upoštevajte, da se le-ti (npr. višina minimalne plače, višina zneska za vzdrževane družinske člane) lahko spremenijo.

Povezane vsebine

Ključ do lastne nepremičnine
Skupaj na poti do stanovanjskega kredita
Najem ali nakup nepremičnine?
Potrebujete pomoč?

Tu smo za vas.

Poiščite ustrezno kontaktno številko:

Kontaktni center Intese Sanpaolo Bank
vsak delovnik 7:00 - 18:00 in sobota 8:00 - 12:00

  • klici iz Slovenije: 080 13 18
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 838

Servisni center za kartično poslovanje – 24 ur

  • klici iz Slovenije: 05 66 61 256
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 256

Prodaja nepremičnin: 05 66 610 10

Klepet