RAZPRŠITEV NALOŽB

UGODNA OBRESTNA MERA ZA DEPOZIT

PRIZNANI VZAJEMNI SKLADI

GLAVNE PREDNOSTI

  • Ohranjate visoko stopnjo varnosti, ki jo ponuja depozit, obenem pa imate možnost dosegati višje donose v vzajemnih skladih.
  • Za depozit vam ponujamo zelo ugodno obrestno mero.
  • Izbirate lahko med priznanimi in večkrat nagrajenimi vzajemnimi skladi družbe Eurizon Capital razreda R in RH; Eurizon Fund in Eurizon Manager Selection Fund.

OSNOVNE LASTNOSTI

  • Najnižji skupni znesek vplačila je 5.000 EUR.
  • Skladi se razlikujejo glede na pričakovano donosnost in stopnjo tveganja, zato lahko med njimi vsak najde najbolj ustreznega.
  • Super kombinacijo lahko sklenete v vseh poslovalnicah Intese Sanpaolo Bank.

POSVETUJTE SE

Vabljeni v poslovalnice Intese Sanpaolo Bank na posvet z našim izbranimi strokovnjaki. Pogovorili se bomo o ciljih vaše naložbe, o sprejemljivosti tveganja ter o poznavanju dogajanja na finančnih trgih. Na podlagi tega vam bomo ponudili kombinacijo, ki bo za vas najbolj sprejemljiva.

INFORMATIVNO NAROČILO

VEČ O PONUDBI

Super kombinacija
Fiksna obrestna mera za depozit na 1 leto
1,00 %
Vstopna provizija za sklade
brez stroškov vstopne provizije
Razmerje med vložkom v sklad in depozitom
50 : 50
Enkratno vplačilo v kombinirano ponudbo v višini minimalno 5.000 EUR stranka razdeli med dolgoročni depozit ter vzajemni sklad, pri čemer znaša razmerje med depozitom in vzajemnimi skladi 50 : 50.
OPOZORILO VLAGATELJEM IN OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Krovna investicijska sklada Eurizon Fund in Eurizon Manager Selection Fund upravlja družba za upravljanje Eurizon Capital S.A., 8 Avenue de la Liberte, L-1930 Luxembourg.

Banka Intesa Sanpaolo d.d. je uradni pooblaščeni distributer omenjenih investicijskih skladov za območje Republike Slovenije.

Investicijski skladi niso bančni produkt in ne prinašajo zajamčene donosnosti. Naložbe v investicijski sklad niso vključene v sistem zajamčenih vlog, ki velja za območje Republike Slovenije.

Banka Intesa Sanpaolo d.d. ne jamči za donosnost naložbe v sklade.

Vlagatelj z naložbo v investicijski sklad sam prevzame tveganje, da bo ob unovčitvi naložbe dobil manj, kot pa je v sklade investiral.

Tekoči podatki o gibanju vrednosti točke posameznega sklada so dnevno objavljeni v časnikih Delo, Dnevnik in Finance, na spletnem portalu www.denarnisupermarket.com ter na spletni strani Intese Sanpaolo Bank na naslovu www.intesasanpaolobank.si.

Prospekt investicijskega sklada, Statut investicijskega sklada, dodatek k prospektu za vlagatelje v Republiki Sloveniji ter zadnje objavljeno letno in polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletnih straneh in v poslovalnicah Intese Sanpaolo Bank.

Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnje. Iz izračuna pretekle donosnosti naložbe so izvzeti vstopni in izstopni stroški vlagateljev, ki zmanjšujejo prikazano donosnost naložbe.

Vstopna provizija za Eurizon Fund sklade je odvisna od posameznega podsklada in znaša do največ 1,5% vplačanega zneska. Izstopne provizije ni. Upravljavska provizija na letnem nivoju znaša največ 1,8 %.

Vstopna provizija za Eurizon Manager Selection Fund sklade je odvisna od posameznega podsklada in znaša do največ 1,5% vplačanega zneska. Izstopne provizije ni. Upravljavska provizija na letnem nivoju znaša največ 1,6 %.

Prospekt investicijskega sklada, Statut investicijskega sklada, dodatek k prospektu za vlagatelje v Republiki Sloveniji ter zadnje objavljeno letno in polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani in v poslovalnicah Intese Sanpaolo Bank.

Brezplačna telefonska številka

080 13 18

ponedeljek-petek: 7.00 – 18:00
sobota: 8:00 –12:00
nedelja in prazniki zaprto (sporočilo lahko pustite na odzivniku)