• Na voljo ni predlogov.

Enkratna vplačila v vzajemne sklade

Enkratne naložbe so namenjene bolj izkušenim investitorjem,
ob brezplačni storitvi investicijskega svetovanja pa tudi manj izkušenim.
Eurizon F Bond Corporate EUR - R

Eurizon F Bond Corporate EUR - R

 • Obvezniški sklad, ki nalaga v visoko in srednje kakovostne obveznice, ki jih izdajo zasebne družbe iz katere koli države.
 • Vse naložbe so izražene v evrih.

Eurizon Fund Bond Corporate EUR - R

Sedež družbe

8, avenue de la Liberte

Banka skrbnica

State Street Bank Luxembourg S.A.

Krovni sklad

Eurizon Fund

Podsklad

Eurizon Fund Bond Corporate EUR - R

Valuta podsklada

Euro

Vrsta podsklada

obvezniški sklad

Datum ustanovitve

9. 2. 2012

Upravljalska provizija

1,15 % (na letnem nivoju)

Vstopna provizija

Maksimalno 1,00%, za obračunano provizijo se zmanjša zneske vplačila.

Spletna stran DZU

www.eurizoncapital.lu

Stopnja tveganja podsklada

3/7

 


Preverite informacije o donosnosti skladov. 

 

Pomembni dokumenti

Eurizon F Bond EUR Long Term LTE - R

Eurizon F Bond EUR Long Term LTE - R

 • V naložbah tega sklada se nahajajo predvsem dolgoročne obveznice prvovrstnih evropskih izdajateljev.
 • Večji del naložb sklada predstavljajo naložbe v obveznice z dobo zapadlosti od 5 do 10 let, poleg teh pa še v obveznice z zapadlostjo nad 10 let. Tovrstne obveznice v primerjavi s kratkoročnimi obveznicami prinašajo višje donose, a so hkrati tudi bolj občutljive na splošno gibanje obrestnih mer, kar se lahko odraža v dodatnem (še višjem) donosu ali v znižanju pričakovanega donosa obveznic.

Eurizon Fund Bond EUR Long Term LTE - R

Sedež družbe

8, avenue de la Liberte

Banka skrbnica

State Street Bank Luxembourg S.A.

Krovni sklad

Eurizon Fund

Podsklad

Eurizon Fund Bond EUR Long Term LTE - R

Valuta podsklada

Euro

Vrsta podsklada

obvezniški sklad

Datum ustanovitve

19. 7. 1999

Upravljalska provizija

0,40 % (na letnem nivoju)

Vstopna provizija

Maksimalno 1,50 %, za obračunano provizijo se zmanjša zneske vplačila.

Spletna stran DZU

www.eurizoncapital.lu

Stopnja tveganja podsklada

4/7


Preverite informacije o donosnosti skladov.

Pomembni dokumenti

Eurizon F Bond EUR Medium Term LTE - R

Eurizon F Bond EUR Medium Term LTE - R

 • V naložbah tega sklada se nahajajo predvsem srednjeročne obveznice prvovrstnih evropskih izdajateljev.
 • Naložbe sklada predstavljajo obveznice v evrih z dobo zapadlosti od 3 do 5 let. Za razliko od naložb v sklad kratkoročnih obveznic prinaša sklad srednjeročnih obveznic nekoliko višjo stopnjo donosa, s tem pa tudi višjo stopnjo nihanja vrednosti.

Eurizon Fund Bond EUR Medium Term LTE - R

Sedež družbe

8, avenue de la Liberte

Banka skrbnica

State Street Bank Luxembourg S.A.

Krovni sklad

Eurizon Fund

Podsklad

Eurizon Fund Bond EUR Medium Term LTE - R

Valuta podsklada

Euro

Vrsta podsklada

obvezniški sklad

Datum ustanovitve

29. 11. 1988

Upravljalska provizija

0,35 % (na letnem nivoju)

Vstopna provizija

Maksimalno 1,50 %, za obračunano provizijo se zmanjša zneske vplačila.

Spletna stran DZU

www.eurizoncapital.lu

Stopnja tveganja podsklada

2/7

 Preverite informacije o donosnosti skladov.

Pomembni dokumenti

Eurizon F Bond EUR Short Term LTE - R

Eurizon F Bond EUR Short Term LTE - R

 • V naložbah tega sklada se nahajajo predvsem kratkoročne obveznica prvovrstnih evropskih izdajateljev.
 • Premoženje vzajemnega sklada je naloženo v naložbe denarnega trga in obveznic v evrih z zapadlostjo od 6 mesecev do 3 let. Zaradi krajše ročnosti naložb ima vrednost premoženja ob nižjem pričakovanem donosu tudi nižje stopnje nihanja vrednosti.

 

Eurizon Fund Bond EUR Short Term LTE - R

Sedež družbe

8, avenue de la Liberte

Banka skrbnica

State Street Bank Luxembourg S.A.

Krovni sklad

Eurizon Fund

Podsklad

Eurizon Fund Bond EUR Short Term LTE - R

Valuta podsklada

Euro

Vrsta podsklada

obvezniški sklad

Datum ustanovitve

19. 7.1999

Upravljalska provizija

0,30 % (na letnem nivoju)

Vstopna provizija

Maksimalno 1,50 %, za obračunano provizijo se zmanjša zneske vplačila.

Spletna stran DZU

www.eurizoncapital.lu

Stopnja tveganja podsklada

2/7

 Preverite informacije o donosnosti skladov.

Pomembni dokumenti

Eurizon F Bond USD Short Term LTE - R

Eurizon F Bond USD Short Term LTE - R

 • V naložbah tega sklada se nahajajo predvsem kratkoročne naložbe, vezane na dolar. 
 • Premoženje tega sklada je usmerjeno v kratkoročne naložbe, v pretežni meri z zapadlostjo do 6 mesecev, pri čemer je valuta vseh naložb ameriški dolar. Naložbe sklada so nizko tvegane, a so dodatno izpostavljene spremembam tečajnega razmerja med ameriškim dolarjem in evrom.

Eurizon Fund Bond USD Short Term LTE - R

Sedež družbe

8, avenue de la Liberte

Banka skrbnica

State Street Bank Luxembourg S.A.

Krovni sklad

Eurizon Fund

Podsklad

Eurizon Fund Bond USD Short Term LTE - R

Valuta podsklada

Euro

Vrsta podsklada

obvezniški sklad

Datum ustanovitve

23. 4. 1999

Upravljalska provizija

0,30 % (na letnem nivoju)

Vstopna provizija

Maksimalno 0,50 %, za obračunano provizijo se zmanjša zneske vplačila.

Spletna stran DZU

www.eurizoncapital.lu

Stopnja tveganja podsklada

4/7

Preverite informacije o donosnosti skladov.

Pomembni dokumenti

Eurizon F Bond High Yield - R

Eurizon F Bond High Yield - R

 • Obvezniški sklad, ki nalaga v obveznice, izdane s strani zasebnih družb v kateri koli državi in denominirane v kateri koli valuti, vključno z instrumenti nižje kakovosti (»špekulativni razred«).
 • Naložbe v instrumentih, ki niso izraženi v evrih, se zavarujejo pred valutnimi tveganji.

 

Eurizon Fund Bond High Yield - R

Sedež družbe

8, avenue de la Liberte

Banka skrbnica

State Street Bank Luxembourg S.A.

Krovni sklad

Eurizon Fund

Podsklad

Eurizon Fund Bond High Yield - R

Valuta podsklada

Euro

Vrsta podsklada

obvezniški sklad

Datum ustanovitve

14. 7. 2000

Upravljalska provizija

1,20 % (na letnem nivoju)

Vstopna provizija

 

Največ 1.00 %; za obračunano provizijo se zmanjša zneske vplačila.

Spletna stran DZU

www.eurizoncapital.lu

Stopnja tveganja podsklada

4/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preverite informacije o donosnosti skladov.

 

Pomembni dokumenti

Eurizon F Bond Short Term EUR T1 - A

Eurizon F Bond Short Term EUR T1 - A

 • Visoka likvidnost – izplačilo iz sklada že naslednji delovni dan. Ni vstopne niti izstopne provizije. Naložbe sklada v drugih valutah so zaščitene pred valutnim tveganjem.

 • Sklad je namenjen samo pravnim osebam. Minimalno vplačilo v sklad je 50.000 EUR. Možnost uporabe izvedenih finančnih instrumentov za zaščito tveganj in učinkovito upravljanje portfelja.

 

Eurizon Fund Bond Short Term EUR T1 - A

Sedež družbe

8, avenue de la Liberte

Banka skrbnica

State Street Bank Luxembourg S.A.

Krovni sklad

Eurizon Fund

Podsklad

Eurizon Fund Bond Short Term EUR T1 - A

Valuta podsklada

Euro

Vrsta podsklada

obvezniški sklad

Datum ustanovitve

16. 3. 2015

Upravljalska provizija

0,25 % (na letnem nivoju)

Vstopna provizija

0,00 %

Spletna stran DZU

www.eurizoncapital.lu

Stopnja tveganja podsklada

2/7

 

Preverite informacije o donosnosti skladov.

Pomembni dokumenti

Eurizon F Bond Emerging Markets - R

Eurizon F Bond Emerging Markets - R

 • Sklad vlaga predvsem v državne obveznice držav v razvoju, vključno s Kitajsko in Rusijo, izdane v ameriških dolarjih.
 • Naložbe sklada so dobro razpršene med obveznicami naložbenega razreda in obveznicami visokih donosov.

Eurizon Fund Bond Emerging Markets - R

Sedež družbe

8, avenue de la Liberte

Banka skrbnica

State Street Bank Luxembourg S.A.

Krovni sklad

Eurizon Fund

Podsklad

Eurizon Fund Bond Emerging Markets - R

Valuta podsklada

Euro

Vrsta podsklada

regionalni obvezniški sklad

Datum ustanovitve

15. 2. 1999

Upravljalska provizija

1,20 % (na letnem nivoju)

Vstopna provizija

Maksimalno 1,00 %, za obračunano provizijo se zmanjša zneske vplačila.

Spletna stran DZU

www.eurizoncapital.lu

Stopnja tveganja podsklada

4/7

 

Preverite informacije o donosnosti skladov.

Pomembni dokumenti

Eurizon F Global Bond - R

Eurizon F Global Bond - R

 • Sklad vlaga v državne obveznice tako razvitih držav, kot tudi držav v razvoju.
 • Višja izpostavljenost do držav z nižjo stopnjo zadolženosti.

Eurizon Fund Global Bond - R

Sedež družbe

8, avenue de la Liberte

Banka skrbnica

State Street Bank Luxembourg S.A.

Krovni sklad

Eurizon Fund

Podsklad

Eurizon Fund Global Bond - R

Valuta podsklada

Euro

Vrsta podsklada

globalni obvezniški sklad

Datum ustanovitve

27.11.2017

Upravljalska provizija

1,20 % (na letnem nivoju)

Vstopna provizija

Maksimalno 1,00 %, za obračunano provizijo se zmanjša zneske vplačila.

Spletna stran DZU

www.eurizoncapital.lu

Stopnja tveganja podsklada

3/7

Preverite informacije o donosnosti skladov.

Pomembni dokumenti

Naročite se na sestanek

Naročite se na sestanek

Za več informacij rezervirajte svoj termin pri naših svetovalcih, ki bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja.
Potrebujete pomoč?

Tu smo za vas.

Poiščite ustrezno kontaktno številko:

Kontaktni center Intese Sanpaolo Bank
vsak delovnik 7:00 - 18:00 in sobota 8:00 - 12:00

 • klici iz Slovenije: 080 13 18
 • klici iz tujine: 00386 5 66 61 838

Servisni center za kartično poslovanje – 24 ur

 • klici iz Slovenije: 05 66 61 256
 • klici iz tujine: 00386 5 66 61 256

Prodaja nepremičnin: 05 66 610 10

Da bi vam omogočili boljšo uporabniško izkušnjo, na spletnih straneh Intese Sanpaolo Bank uporabljamo piškotke. Njihove nastavitve lahko urejate s klikom na "Uredi nastavitve". Za podrobnejše informacije pa obiščite spletno stran Politika piškotkov.