• Na voljo ni predlogov.

Enkratna vplačila v vzajemne sklade

Enkratne naložbe so namenjene bolj izkušenim investitorjem,
ob brezplačni storitvi investicijskega svetovanja pa tudi manj izkušenim.

Do 30. 9. 2024 velja akcijska ponudba brez vstopnih stroškov!
Eurizon F Bond Corporate EUR - R

Eurizon F Bond Corporate EUR - R

 • Obvezniški sklad, ki nalaga v visoko in srednje kakovostne obveznice, ki jih izdajo zasebne družbe iz katere koli države.
 • Vse naložbe so izražene v evrih.

Eurizon Fund Bond Corporate EUR - R

Sedež družbe

28, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg

Banka skrbnica

State Street Bank Luxembourg S.A.

Krovni sklad

Eurizon Fund

Podsklad

Eurizon Fund Bond Corporate EUR - R

Valuta podsklada

Euro

Vrsta podsklada

obvezniški sklad

Datum ustanovitve

9. 2. 2012

Upravljalska provizija

1,15 % (na letnem nivoju)

Vstopna provizija

Maksimalno 1,00%, za obračunano provizijo se zmanjša zneske vplačila.

Spletna stran DZU

www.eurizoncapital.lu

Stopnja tveganja podsklada

2/7

 


Preverite informacije o donosnosti skladov. 

 

Pomembni dokumenti

Eurizon F Bond EUR Long Term LTE - R

Eurizon F Bond EUR Long Term LTE - R

 • V naložbah tega sklada se nahajajo predvsem dolgoročne obveznice prvovrstnih evropskih izdajateljev.
 • Večji del naložb sklada predstavljajo naložbe v obveznice z dobo zapadlosti od 5 do 10 let, poleg teh pa še v obveznice z zapadlostjo nad 10 let. Tovrstne obveznice v primerjavi s kratkoročnimi obveznicami prinašajo višje donose, a so hkrati tudi bolj občutljive na splošno gibanje obrestnih mer, kar se lahko odraža v dodatnem (še višjem) donosu ali v znižanju pričakovanega donosa obveznic.

Eurizon Fund Bond EUR Long Term LTE - R

Sedež družbe

28, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg

Banka skrbnica

State Street Bank Luxembourg S.A.

Krovni sklad

Eurizon Fund

Podsklad

Eurizon Fund Bond EUR Long Term LTE - R

Valuta podsklada

Euro

Vrsta podsklada

obvezniški sklad

Datum ustanovitve

19. 7. 1999

Upravljalska provizija

0,40 % (na letnem nivoju)

Vstopna provizija

Maksimalno 1,50 %, za obračunano provizijo se zmanjša zneske vplačila.

Spletna stran DZU

www.eurizoncapital.lu

Stopnja tveganja podsklada

3/7


Preverite informacije o donosnosti skladov.

Pomembni dokumenti

Eurizon F Bond EUR Medium Term LTE - R

Eurizon F Bond EUR Medium Term LTE - R

 • V naložbah tega sklada se nahajajo predvsem srednjeročne obveznice prvovrstnih evropskih izdajateljev.
 • Naložbe sklada predstavljajo obveznice v evrih z dobo zapadlosti od 3 do 5 let. Za razliko od naložb v sklad kratkoročnih obveznic prinaša sklad srednjeročnih obveznic nekoliko višjo stopnjo donosa, s tem pa tudi višjo stopnjo nihanja vrednosti.

Eurizon Fund Bond EUR Medium Term LTE - R

Sedež družbe

28, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg

Banka skrbnica

State Street Bank Luxembourg S.A.

Krovni sklad

Eurizon Fund

Podsklad

Eurizon Fund Bond EUR Medium Term LTE - R

Valuta podsklada

Euro

Vrsta podsklada

obvezniški sklad

Datum ustanovitve

29. 11. 1988

Upravljalska provizija

0,35 % (na letnem nivoju)

Vstopna provizija

Maksimalno 1,50 %, za obračunano provizijo se zmanjša zneske vplačila.

Spletna stran DZU

www.eurizoncapital.lu

Stopnja tveganja podsklada

2/7

 Preverite informacije o donosnosti skladov.

Pomembni dokumenti

Eurizon F Bond EUR Short Term LTE - R

Eurizon F Bond EUR Short Term LTE - R

 • V naložbah tega sklada se nahajajo predvsem kratkoročne obveznica prvovrstnih evropskih izdajateljev.
 • Premoženje vzajemnega sklada je naloženo v naložbe denarnega trga in obveznic v evrih z zapadlostjo od 6 mesecev do 3 let. Zaradi krajše ročnosti naložb ima vrednost premoženja ob nižjem pričakovanem donosu tudi nižje stopnje nihanja vrednosti.

 

Eurizon Fund Bond EUR Short Term LTE - R

Sedež družbe

28, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg

Banka skrbnica

State Street Bank Luxembourg S.A.

Krovni sklad

Eurizon Fund

Podsklad

Eurizon Fund Bond EUR Short Term LTE - R

Valuta podsklada

Euro

Vrsta podsklada

obvezniški sklad

Datum ustanovitve

19. 7.1999

Upravljalska provizija

0,30 % (na letnem nivoju)

Vstopna provizija

Maksimalno 1,50 %, za obračunano provizijo se zmanjša zneske vplačila.

Spletna stran DZU

www.eurizoncapital.lu

Stopnja tveganja podsklada

2/7

 Preverite informacije o donosnosti skladov.

Pomembni dokumenti

Eurizon F Bond USD Short Term LTE - R

Eurizon F Bond USD Short Term LTE - R

 • V naložbah tega sklada se nahajajo predvsem kratkoročne naložbe, vezane na dolar. 
 • Premoženje tega sklada je usmerjeno v kratkoročne naložbe, v pretežni meri z zapadlostjo do 6 mesecev, pri čemer je valuta vseh naložb ameriški dolar. Naložbe sklada so nizko tvegane, a so dodatno izpostavljene spremembam tečajnega razmerja med ameriškim dolarjem in evrom.

Eurizon Fund Bond USD Short Term LTE - R

Sedež družbe

28, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg

Banka skrbnica

State Street Bank Luxembourg S.A.

Krovni sklad

Eurizon Fund

Podsklad

Eurizon Fund Bond USD Short Term LTE - R

Valuta podsklada

Euro

Vrsta podsklada

obvezniški sklad

Datum ustanovitve

23. 4. 1999

Upravljalska provizija

0,30 % (na letnem nivoju)

Vstopna provizija

Maksimalno 0,50 %, za obračunano provizijo se zmanjša zneske vplačila.

Spletna stran DZU

www.eurizoncapital.lu

Stopnja tveganja podsklada

3/7

Preverite informacije o donosnosti skladov.

Pomembni dokumenti

Eurizon F Bond High Yield - R

Eurizon F Bond High Yield - R

 • Obvezniški sklad, ki nalaga v obveznice, izdane s strani zasebnih družb v kateri koli državi in denominirane v kateri koli valuti, vključno z instrumenti nižje kakovosti (»špekulativni razred«).
 • Naložbe v instrumentih, ki niso izraženi v evrih, se zavarujejo pred valutnimi tveganji.

 

Eurizon Fund Bond High Yield - R

Sedež družbe

28, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg

Banka skrbnica

State Street Bank Luxembourg S.A.

Krovni sklad

Eurizon Fund

Podsklad

Eurizon Fund Bond High Yield - R

Valuta podsklada

Euro

Vrsta podsklada

obvezniški sklad

Datum ustanovitve

14. 7. 2000

Upravljalska provizija

1,20 % (na letnem nivoju)

Vstopna provizija

 

Največ 1.00 %; za obračunano provizijo se zmanjša zneske vplačila.

Spletna stran DZU

www.eurizoncapital.lu

Stopnja tveganja podsklada

3/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preverite informacije o donosnosti skladov.

Pomembni dokumenti

Eurizon F Bond Short Term EUR T1 - A

Eurizon F Bond Short Term EUR T1 - A

 • Visoka likvidnost – izplačilo iz sklada že naslednji delovni dan. Ni vstopne niti izstopne provizije. Naložbe sklada v drugih valutah so zaščitene pred valutnim tveganjem.

 • Sklad je namenjen samo pravnim osebam. Minimalno vplačilo v sklad je 50.000 EUR. Možnost uporabe izvedenih finančnih instrumentov za zaščito tveganj in učinkovito upravljanje portfelja.

 

Eurizon Fund Bond Short Term EUR T1 - A

Sedež družbe

28, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg

Banka skrbnica

State Street Bank Luxembourg S.A.

Krovni sklad

Eurizon Fund

Podsklad

Eurizon Fund Bond Short Term EUR T1 - A

Valuta podsklada

Euro

Vrsta podsklada

obvezniški sklad

Datum ustanovitve

16. 3. 2015

Upravljalska provizija

0,25 % (na letnem nivoju)

Vstopna provizija

0,00 %

Spletna stran DZU

www.eurizoncapital.lu

Stopnja tveganja podsklada

2/7

 

Preverite informacije o donosnosti skladov.

Pomembni dokumenti

Eurizon F Bond Emerging Markets - R

Eurizon F Bond Emerging Markets - R

 • Sklad vlaga predvsem v državne obveznice držav v razvoju, vključno s Kitajsko in Rusijo, izdane v ameriških dolarjih.
 • Naložbe sklada so dobro razpršene med obveznicami naložbenega razreda in obveznicami visokih donosov.

Eurizon Fund Bond Emerging Markets - R

Sedež družbe

28, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg

Banka skrbnica

State Street Bank Luxembourg S.A.

Krovni sklad

Eurizon Fund

Podsklad

Eurizon Fund Bond Emerging Markets - R

Valuta podsklada

Euro

Vrsta podsklada

regionalni obvezniški sklad

Datum ustanovitve

15. 2. 1999

Upravljalska provizija

1,20 % (na letnem nivoju)

Vstopna provizija

Maksimalno 1,00 %, za obračunano provizijo se zmanjša zneske vplačila.

Spletna stran DZU

www.eurizoncapital.lu

Stopnja tveganja podsklada

3/7

 

Preverite informacije o donosnosti skladov.

Pomembni dokumenti

Eurizon F Global Bond - R

Eurizon F Global Bond - R

 • Sklad vlaga v državne obveznice tako razvitih držav, kot tudi držav v razvoju.
 • Višja izpostavljenost do držav z nižjo stopnjo zadolženosti.

Eurizon Fund Global Bond - R

Sedež družbe

28, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg

Banka skrbnica

State Street Bank Luxembourg S.A.

Krovni sklad

Eurizon Fund

Podsklad

Eurizon Fund Global Bond - R

Valuta podsklada

Euro

Vrsta podsklada

globalni obvezniški sklad

Datum ustanovitve

27.11.2017

Upravljalska provizija

1,20 % (na letnem nivoju)

Vstopna provizija

Maksimalno 1,00 %, za obračunano provizijo se zmanjša zneske vplačila.

Spletna stran DZU

www.eurizoncapital.lu

Stopnja tveganja podsklada

3/7

Preverite informacije o donosnosti skladov.

Pomembni dokumenti

Epsilon F Euro Bond - R

Epsilon F Euro Bond - R

 • Obvezniški sklad, ki nalaga v visoko in srednje kakovostne obveznice, ki jih izdajo javni organi iz katere koli države.
 • Vse naložbe so denominirane v evrih.

Epsilon Fund Euro Bond - R

Sedež družbe

28, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg

Banka skrbnica

State Street Bank Luxembourg S.A.

Krovni sklad

Eurizon Fund

Podsklad

Epsilon Fund Euro Bond - R

Valuta podsklada

Euro

Vrsta podsklada

obvezniški sklad

Datum ustanovitve

5. 5. 2008

Upravljalska provizija

0,85 % (na letnem nivoju)

Vstopna provizija

Maksimalno 1,00 %, za obračunano provizijo se zmanjša zneske vplačila.

Spletna stran DZU

www.eurizoncapital.lu

Stopnja tveganja podsklada

3/7

Preverite informacije o donosnosti skladov.

Pomembni dokumenti

sklenitev prek spleta

Izvedite enkratno vplačilo v sklad prek spleta

Zdaj lahko vplačilo v sklad izvedete v celoti prek vaše mobilne ali spletne banke. Oglejte si video prikaz postopka.
Naročite se na sestanek

Naročite se na sestanek

Za več informacij rezervirajte svoj termin pri naših svetovalcih, ki bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja.

Obvestilo

To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katere koli končne naložbene odločitve preberite prospekt in dodatek k prospektu sklada ter dokument s ključnimi informacijami. Ti dokumenti so z letnim in polletnim poročilom ter drugimi informacijami dostopni na spletni strani in v poslovalnicah Banke. Krovni investicijski skladi Eurizon Fund, Eurizon Manager Selection Fund in Epsilon Fund upravlja družba za upravljanje Eurizon Capital S. A., 28, boulevard Kockelscheuer, L-1821 Luksemburg. Banka Intesa Sanpaolo d. d., Pristaniška 14, Koper, je uradni pooblaščeni distributer omenjenih investicijskih skladov za območje Republike Slovenije. Banka ne jamči za donosnost vzajemnih skladov, naložba lahko vodi v večjo finančno izgubo, za kar vlagatelj sam prevzame tveganje.

Potrebujete pomoč?

Tu smo za vas.

Poiščite ustrezno kontaktno številko:

Kontaktni center Intese Sanpaolo Bank
vsak delovnik 7:00 - 18:00 in sobota 8:00 - 12:00

 • klici iz Slovenije: 080 13 18
 • klici iz tujine: 00386 5 66 61 838

Servisni center za kartično poslovanje – 24 ur

 • klici iz Slovenije: 05 66 61 256
 • klici iz tujine: 00386 5 66 61 256

Prodaja nepremičnin: 05 66 610 10

Klepet