• Na voljo ni predlogov.

Enkratna vplačila v vzajemne sklade

Enkratne naložbe so namenjene bolj izkušenim investitorjem,
ob brezplačni storitvi investicijskega svetovanja pa tudi manj izkušenim.

Do 30. 9. 2024 velja akcijska ponudba brez vstopnih stroškov!
Eurizon F Absolute Prudent - R

Eurizon F Absolute Prudent - R

 • Strategija upravljanja »total return« z zmerno volatilnostjo. Primerna izbira v času večjih nihanj na trgu. Razpršenost portfelja z možnostjo investiranja v vse naložbene razrede.
 • Mešani sklad z delniškimi naložbami do 20 % čistega premoženja sklada. Ciljna donosnost je enaka gibanju indeksa evrske zakladne menice Barclays + 0,60 % v horizontu 18 mesecev. Časovni horizont naložbe je 1–3 let. 

Eurizon Fund Absolute Prudent - R

Sedež družbe

28, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg

Banka skrbnica

State Street Bank Luxembourg S.A.

Krovni sklad

Eurizon Fund

Podsklad

Eurizon Fund Absolute Prudent - R

Valuta podsklada

Euro

Vrsta podsklada

Fleksibilni mešani sklad

Datum ustanovitve

30. 9. 2005

Upravljalska provizija

0,90 % (na letnem nivoju)

Vstopna provizija

Maksimalno 0,50 %, za obračunano provizijo se zmanjša zneske vplačila.

Spletna stran DZU

www.eurizoncapital.lu

Stopnja veganja podsklada

2/7

 Preverite informacije o donosnosti skladov.

Pomembni dokumenti

Eurizon F Flexible Equity Strategy - RL

Eurizon F Flexible Equity Strategy - RL

 • Dinamično in fleksibilno upravljanje. Sklad prilagaja delež delniških naložb med 45 - 100 % glede na razmere na trgu. Primerna izbira v času večjih nihanj na trgu.
 • Za vlagatelje, ki zasledujejo višje donose na delniških trgih in so pripravljeni sprejemati višje tveganje, hkrati pa želijo znižati volatilnost investicije. Časovni horizont vlaganja je najmanj 7 let.
   

Eurizon Fund Flexible Equity Strategy - RL

Sedež družbe

28, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg

Banka skrbnica

State Street Bank Luxembourg S.A.

Krovni sklad

Eurizon Fund

Podsklad

Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile - RL

Valuta podsklada

Euro

Vrsta podsklada

Fleksibilni delniški sklad

Datum ustanovitve

3. 3. 2010

Upravljalska provizija

1,40 % (na letnem nivoju)

Vstopna provizija

Maksimalno 2,00 %, za obračunano provizijo se zmanjša zneske vplačila.

Spletna stran DZU

www.eurizoncapital.lu

Stopnja tveganja podsklada

4/7

 Preverite informacije o donosnosti skladov.

Pomembni dokumenti

Eurizon F Flexible Equity Strategy - R

Eurizon F Flexible Equity Strategy - R

 • Dinamično in fleksibilno upravljanje.Sklad prilagaja delež delniških naložb med 45 - 100% glede na razmere na trgu. Primerna izbira v času večjih nihanj na trgu.
 • Za vlagatelje, ki zasledujejo višje donose na delniških trgih in so pripravljeni sprejemati višje tveganje, hkrati pa želijo znižati volatilnost investicije. Časovni horizont vlaganja je najmanj 7 let.

 

Eurizon Fund Flexible Equity Strategy - R

Sedež družbe

28, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg

Banka skrbnica

State Street Bank Luxembourg S.A.

Krovni sklad

Eurizon Fund

Podsklad

Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile - R

Valuta podsklada

Euro

Vrsta podsklada

fleksibilni delniški sklad

Datum ustanovitve

3. 3. 2010

Upravljalska provizija

1,80 % (na letnem nivoju)

Vstopna provizija

0,00 %

Spletna stran DZU

www.eurizoncapital.lu

Stopnja tveganja podsklada

4/7

 Preverite informacije o donosnosti skladov.

Pomembni dokumenti

Eurizon F Bond Flexible - R

Eurizon F Bond Flexible - R

 • Aktivno upravljanje. Primerna izbira v času večjih nihanj na trgu.
 • Aktivna strategija vlaganja na obvezniških trgih ter doseganje pozitivne absolutne donosnosti v horizontu najmanj 4 let. Primeren za dolgoročna vlaganja 4–6 let. 

 

Eurizon Fund Bond Flexible - R

Sedež družbe

28, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg

Banka skrbnica

State Street Bank Luxembourg S.A.

Krovni sklad

Eurizon Fund

Podsklad

Eurizon Fund Bond Flexible - R

Valuta podsklada

Euro

Vrsta podsklada

Fleksibilni obvezniški sklad

Datum ustanovitve

3. 10. 2014

Upravljalska provizija

1,20 % (na letnem nivoju)

Vstopna provizija

Maksimalno 1,00 %, za obračunano provizijo se zmanjša zneske vplačila.

Spletna stran DZU

www.eurizoncapital.lu

Stopnja tveganja podsklada

3/7

 Preverite informacije o donosnosti skladov.

Pomembni dokumenti

Eurizon F Flexible Multistrategy - R

Eurizon F Flexible Multistrategy - R

 • Aktivno in fleksibilno upravljanje. Primerna izbira v času večjih nihanj na trgu. Strategija zmanjševanja volatilnosti portfelja.
 • Aktivno upravljanje s pomočjo kombinacije več strategij, ki imajo različne časovne horizonte. Za vlagatelje, ki iščejo priložnosti za rast investicije z optimizacijo naložb v mednarodne finančne trge. Primeren za dolgoročna vlaganja 3–5 let. 

Eurizon Fund Flexible Multistrategy - R

Sedež družbe

28, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg

Banka skrbnica

State Street Bank Luxembourg S.A.

Krovni sklad

Eurizon Fund

Podsklad

Eurizon Fund Flexible Multistrategy - R

Valuta podsklada

Euro

Vrsta podsklada

Fleksibilni mešani sklad

Datum ustanovitve

25. 1. 2016

Upravljalska provizija

1,50 % (na letnem nivoju)

Vstopna provizija

Maksimalno 1,50 %, za obračunano provizijo se zmanjša zneske vplačila.

Spletna stran DZU

www.eurizoncapital.lu

Stopnja tveganja podsklada

3/7

 Preverite informacije o donosnosti skladov.

Pomembni dokumenti

sklenitev prek spleta

Izvedite enkratno vplačilo v sklad prek spleta

Zdaj lahko vplačilo v sklad izvedete v celoti prek vaše mobilne ali spletne banke. Oglejte si video prikaz postopka.
dva moška na sestanku

Naročite se na sestanek

Za več informacij rezervirajte svoj termin pri naših svetovalcih, ki bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja.

Obvestilo

To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katere koli končne naložbene odločitve preberite prospekt in dodatek k prospektu sklada ter dokument s ključnimi informacijami. Ti dokumenti so z letnim in polletnim poročilom ter drugimi informacijami dostopni na spletni strani in v poslovalnicah Banke. Krovni investicijski skladi Eurizon Fund, Eurizon Manager Selection Fund in Epsilon Fund upravlja družba za upravljanje Eurizon Capital S. A., 28, boulevard Kockelscheuer, L-1821 Luksemburg. Banka Intesa Sanpaolo d. d., Pristaniška 14, Koper, je uradni pooblaščeni distributer omenjenih investicijskih skladov za območje Republike Slovenije. Banka ne jamči za donosnost vzajemnih skladov, naložba lahko vodi v večjo finančno izgubo, za kar vlagatelj sam prevzame tveganje.

Potrebujete pomoč?

Tu smo za vas.

Poiščite ustrezno kontaktno številko:

Kontaktni center Intese Sanpaolo Bank
vsak delovnik 7:00 - 18:00 in sobota 8:00 - 12:00

 • klici iz Slovenije: 080 13 18
 • klici iz tujine: 00386 5 66 61 838

Servisni center za kartično poslovanje – 24 ur

 • klici iz Slovenije: 05 66 61 256
 • klici iz tujine: 00386 5 66 61 256

Prodaja nepremičnin: 05 66 610 10

Klepet