• Na voljo ni predlogov.

Trajnostni razvoj

Naša ambicija: postati banka z globalnim vplivom

Vodilno osebje iz Intese Sanpaolo poizveduje, kako ponotranjiti vrednote okolja, družbe in upravljanja ter trajnostno in pozitivno vplivati na planet in prebivalstvo.

Giulia Rhodes

22/03/2021

»Biti moramo pravi stroj za trajnostno in vključujočo rast ter naslednjim generacijam zagotoviti boljše priložnosti,« je v svojem uvodnem govoru na nedavnem webinarju o vplivnem bančništvu povedal Marco Rottigni, vodja mednarodne divizije hčerinskih bank Intese Sanpaolo (ISBD).

Ambicija postati »vplivna banka za ves svet«, ki upošteva svetovne trende, kot so podnebna kriza, staranje prebivalstva in digitalizacija, je v času pandemije covida-19 prišla še bolj do izraza. »Povrniti moramo upanje,« je nadaljeval Rottigni.

Okrogli mizi je se pridružilo sedem višjih vodij z različnih oddelkov. Rottigni je pojasnil, da se niso osredotočili le na proučevanje strategij za izboljšavo organizacijskih in poslovnih modelov, ki so usmerjeni v vrednote okolja, družbe in upravljanja, temveč tudi na to, da bi poudarili mnog priložnosti, ki jih ta pristop nudi banki in njenim deležnikom.
 

"Intesa Sanpaolo mora prevzeti vodilno mesto.

"

Marco Rottigni, vodja mednarodne divizije hčerinskih bank Intese Sanpaolo

Alessandro Dordolo, vodja kadrovske službe divizije ISBD, je najprej jasno izpostavil potrebo po svetovno-lokalnem pristopu k uspešnem mednarodnem delovanju na področju okolja, družbe in upravljanja, tako na centralni ravni kot tudi na ravni skupnosti, ki jim služi. »Ta kultura se je popolnoma spremenila v zadnjih petih letih,« je povedal, »in je banke približala matični družbi, matično družbo pa bankam.«

Rezultat je boljša konkurenčnost bank, saj prevzamejo prakse družbene odgovornosti podjetij.
Pri obravnavi globalne korporativne osredotočenosti na raznolikost in vključevanje je Dordolo izpostavil, da bi se ogromne koristi prvega izgubile brez slednjega. »Kadar smo vključujoči, se zavedamo svojih predsodkov in se jih znebimo.«

Pri vključujočem pristopu se ne sme zanemariti starosti, je povedal: »Način, kako vključimo mlade, je resnično pomemben.« In odgovornost za vključevanje mora ležati na vseh nas, je dodal ter opozoril na nagnjenost organizacij k silosnemu razmišljanju. »Ne moremo se vedno ustaviti in čakati, da bo nekdo drug začel. Bodimo prvi.«
 

"Spodbujati moramo vključenost in s tem bolj celosten pristop, ki bo odprl nove priložnosti.

"

Alessandro Dordolo, vodja kadrovske službe, ISBD, Intesa Sanpaolo

V svojem govoru je g. Dordolo poudaril pomen določanja skupnih ciljev in da se ne sme razmišljati le na en način, temveč je potreben bolj celosten pristop, ki bo odprl nove priložnosti.

Laura Maida, vodja strateških pobud, je izpostavila potrebo po zagotovitvi, da se spremembe resnično odvijejo na ravni države in pri tem izpostavila pomen strukturiranega pristopa. Kot primer je navedla poslovni načrt banke za obdobje 2018-21. »V načrt smo vključili trajnost in vpliv, kar je v tistem času predstavljalo pravo posebnost v primerjavi z našimi konkurenti. Pomenilo je, da smo določili jasne cilje, ambicije in KPI-je v pomoč svoji viziji in tako pozitivno vplivali na družbo. Svoje cilje občasno nadziramo in jih posodobimo sočasno s finančno posodobitvijo.«

Na ta način je mogoče »preoblikovati način poslovanja, način sodelovanja s strankami in pripraviti strateške odločitve, kar je lahko težavno,« je povedala.
 

"Določimo jasne cilje, ambicije in KPI-je v pomoč svoji viziji in tako pozitivno vplivamo na družbo.

"

Laura Maida, vodja strateških pobud, Intesa Sanpaolo

Da bi zagotovila, da njena zaveza še naprej spodbuja spremembe, je banka lansko leto ustanovila »kontrolno sobo za okolje, družbo in upravljanje«, v kateri deluje ekipa, sestavljena iz vseh divizij banke, in nudi operativno pomoč vodenju.

Podobno vlogo ima tudi program ISP4ESG, ki je bil prav tako vzpostavljen lansko leto in združuje veliko pobud banke na področju okolja, družbe in upravljanja. »Ugotovili smo, da so vsi segmenti banke že naredili ogromno dela, vendar smo želeli dobiti jasen, centralni pogled in vodstvo,« je povedala ga. Maida.

»Področje okolja, družbe in upravljanja ne sme biti odgovornost ene skupine ali celo ene združene ekipe.«
Kot pri vseh strateških prioritetah so ključnega pomena jasni načrti za nadaljevanje. »V naslednjem poslovnem načrtu bo področje okolja, družbe in upravljanja eden izmed stebrov. Imeli bomo jasen pogled na to, kaj mislimo s tem, da smo vodilni na področju okolja, družbe in upravljanja. Ključni fokus bo okrepiti delovanje na področju trajnostnih posojil in trajnostnega investiranja.«

Giovanna Paladino, vodja tehničnega sekretariata predsedstva, je predstavila drug pogled na vplivno bančništvo: »Pri svojem delovanju moramo misliti na vpliv na skupnost in prepoznati načine za ustvarjanje dolgoročne vrednosti ter zmanjšati družbeno neenakost.« Ključ do tega cilja je po njenih besedah v učinkoviti analizi potrebe in potencialnega vpliva.

Dobrodelni sklad Intese Sanpaolo s pomočjo takšne analize poišče projekte v Italiji in širše. Leta 2020 je šla polovica proračuna sklada, namenjenega za mednarodne donacije, na 11 ozemelj hčerinskih bank. Eden izmed upravičencev je bil projekt pomoči za tiste, ki jih je prizadel potres v Albaniji novembra leta 2019. Hrano in prvo pomoč smo zagotovili 200 učencem in 65 učiteljem. Projekt je bil zlasti občudovanja vreden z dolgoročnega vidika, je povedala ga. Paladino, in sicer zaradi dodatnega zagotavljanja psihološke pomoči.
 

"Finančna izobrazba je revolucionarno in vključujoče orodje.

"

Giovanna Paladino, vodja tehničnega sekretariata predsedstva, Intesa Sanpaolo

Naslednji ključni element ustvarjanja resnične vrednosti za družbo je finančna izobrazba, nad čemer se navdušuje ga. Paladino, ki je tudi direktorica Muzeja prihrankov banke. »Izboljšanje finančne pismenosti je ključnega pomena«. OECD je jasno izrazila, da nam tega primanjkuje, kar velja zlasti za ženske ter starejše in mlajše osebe.

»Poznavanje osnovnih pojmov nas varuje pred slabimi nasveti, finančno tesnobnostjo in nevarnostjo, ki jo predstavlja to, da ljudje mislijo, da vedo več, kot dejansko vedo. Lahko prepreči prezadolženost in obup.« Poleg tega, je dodala ga. Paladino, za banke predstavlja neizpodbitno korist, če imajo finančno bolj zdrave stranke.

A dostop do tistih, ki jih to najbolj zadeva, bi bil z uporabo načrta eden-za-vse obsojen na propad. »Biti mora večkanalen. Pri otrocih uporabljamo šole in igralno-izobraževalne vsebine. Za ženske pa posebej pripravimo pisno gradivo ter jih tako spodbujamo k finančni neodvisnosti, saj so nam povedale, da ne želijo usposabljanja ena-na-ena.«

Uspešna finančna izobrazba vodi v načrtovanje. »Strah in previdnostno varčevanje ne moreta biti gonilo dolgotrajne in trajnostne rasti,« je povedala ga. Paladino. »Finančna izobrazba je revolucionarno in vključujoče orodje.«

Pozitiven vpliv zahteva ambicije in, kot je poudaril Marco Rottigni na webinarju, je tudi odgovornost. »Je obvezen izziv za podjetja, kot je naše. Intesa Sanpaolo ne sme le dohajati. Prevzeti moramo vodilno mesto.«

 

 

Potrebujete pomoč?

Tu smo za vas.

Poiščite ustrezno kontaktno številko:

Kontaktni center Intese Sanpaolo Bank
vsak delovnik 7:00 - 18:00 in sobota 8:00 - 12:00

  • klici iz Slovenije: 080 13 18
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 838

Servisni center za kartično poslovanje – 24 ur

  • klici iz Slovenije: 05 66 61 256
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 256

Prodaja nepremičnin: 05 66 610 10

Klepet