• Na voljo ni predlogov.

Spremembe pri poslovanju

Obveščamo vas o spremembah pri poslovanju za pravne osebe in zasebnike, ki bodo pričele veljati v prihodnjem letu.

Obvezna identifikacija s poslovno debetno kartico pri izvrševanju plačil v poslovalnicah 

Pri opravljanju plačilnih transakcij zaznavamo vse pogostejše zlorabe, zato smo se odločili, da z novim pogojem poskrbimo za še večjo varnost naših komitentov. 

Komitenti, ki imajo pri nas odprt transakcijski račun, bodo pred izvršitvijo plačilne transakcije na bančnem okencu bančnemu delavcu predložili poslovno debetno kartico Activa Visa.   

Komitenti, ki še nimajo poslovne debetne kartice ali so jo morda izgubili, jo lahko naročijo pri svojem bančnem skrbniku. 

S 1. aprilom 2022  ne bo več mogoče izvršiti plačilnih nalogov na bančnem okencu v poslovalnici brez predložitve poslovne debetne kartice Activa Visa.Sprememba Splošnih pogojev za opravljanje plačilnih storitev za pravne osebe in zasebnike – veljavnost 1. 4. 2022

Obveščamo vas, da se s 1. aprilom 2022 spremenijo Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev za pravne osebe in zasebnike, ki poleg spremembe v poglavju 4.2. Dogovor o načinu posredovanja plačilnih nalogov glede obvezne identifikacije s poslovno debetno kartico pri izvrševanju plačilnih transakcij v poslovalnici, določajo spremembe še v naslednjih poglavjih:

 • V poglavje 3. Dogovor o odprtju transakcijskega računa je bila dodana določba, da uporabnik svojih sredstev, ki jih ima na kateremkoli računu pri Banki, ne more in ne sme odstopiti ali zastaviti v korist tretjih oseb.
  V poglavje je bila dodana še naslednja določba:
  Uporabnik posluje preko transakcijskega računa in izvršuje gotovinske in negotovinske plačilne transakcije v tisti poslovalnici Banke, kjer je odprl transakcijski račun in ima izbranega bančnega skrbnika.  Ob odprtju transakcijskega računa in sklenitve Pogodbe ali kasneje v času poslovnega razmerja lahko uporabnik spremeni in določi druge poslovalnice Banke, v katerih bo izvrševal gotovinske in negotovinske plačilne transakcije.
 • V poglavju 4.7. Zavrnitev plačilnega naloga so bili opredeljeni primeri, kdaj ima Banka pravico zavrniti izvršitev plačilnega naloga in sicer:
  • če uporabnik pri oddaji plačilnega naloga v poslovalnici Banke ne bo predložil poslovne debetne kartice Activa Visa;
  • če uporabnik pri pologu gotovine ne pojasni izvor denarnih sredstev in/ali ne predloži verodostojnih dokazil o izvoru denarnih sredstev oz. odkloni ustrezno izpolniti Izjavo o izvoru gotovine, iz katere bo jasno razviden izvor denarnih sredstev.
 • V poglavje 4.10. Razpolaganje s prejetimi sredstvi na transakcijski račun je bila  dodana naslednja določba:
  • V primeru, da Banka naknadno ugotovi, da so prejeta sredstva iz naslova takojšnjega plačila, ki jih je uporabnik prejel na transakcijski račun v nasprotju z zakonodajo, ki ureja omejevalne ukrepe, uporabnik pooblašča Banko in ji dovoljuje, da si znesek prejetih sredstev poplača v okviru pozitivnega stanja v domači valuti in ostalih valutah, v katerih se vodi transakcijski račun, o čemer ga obvesti z izpiskom na način, določen v poglavju 6. teh splošnih pogojev.
 • Skladno s spremembo Stanovanjskega zakona je bil transakcijski račun rezervnega sklada preimenovan v Fiduciarni račun za sredstva rezervnega sklada. 

Spremenjeni Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev za pravne osebe in zasebnike (.pdf) bodo v celoti nadomestili sedanje splošne pogoje in so objavljeni na spletni strani ter v vseh poslovalnicah banke.
 

Potrebujete pomoč?

Tu smo za vas.

Poiščite ustrezno kontaktno številko:

Kontaktni center Intese Sanpaolo Bank
vsak delovnik 7:00 - 18:00 in sobota 8:00 - 12:00

 • klici iz Slovenije: 080 13 18
 • klici iz tujine: 00386 5 66 61 838

Servisni center za kartično poslovanje – 24 ur

 • klici iz Slovenije: 05 66 61 256
 • klici iz tujine: 00386 5 66 61 256

Prodaja nepremičnin: 05 66 610 10

Klepet