• Na voljo ni predlogov.

Spremembe pri poslovanju za fizične osebe

Obveščamo vas o spremembah pri poslovanju za fizične osebe, ki bodo pričele veljati v prihodnjem letu.

Nova plačilna storitev Flik plačilo na prodajnih mestih in sprememba Splošnih pogojev za digitalno bančništvo – veljavnost 1. 1. 2022

Na prodajnem mestu, označenim z znakom Flik, lahko sedaj preprosto plačate vaš nakup s takojšnjim plačilom prek mobilne banke tako, da na vstopnem zaslonu kliknete na »Flik pay«.  Nakup ne bo opravljen s plačilno kartico, za znesek nakupa bo obremenjen vaš transakcijski račun.

Nova plačilna storitev Flik plačilo je vključena v Splošne pogoje za digitalno bančništvo, ki pričnejo veljati s 1. januarjem 2022. Prav tako se s 1. januarjem 2022 spreminja Urnik za izvrševanje plačilnih transakcij. 

Spremenjeni Splošni pogoji za digitalno bančništvo (.pdf) in Urnik za izvrševanje plačilnih transakcij (.pdf) bodo v celoti nadomestili sedanje splošne pogoje in so objavljeni na spletni strani ter v vseh poslovalnicah banke.

 

Obvezna identifikacija z debetno kartico pri izvrševanju plačil v poslovalnicah 

Pri opravljanju plačilnih transakcij zaznavamo vse pogostejše zlorabe, zato smo se odločili, da z novim pogojem poskrbimo za še večjo varnost naših komitentov. 

Komitenti, ki imajo pri nas odprt transakcijski račun, bodo pred izvršitvijo plačilne transakcije na bančnem okencu bančnemu delavcu predložili debetno kartico Activa Visa Inspire.   

Komitenti, ki še nimajo debetne kartice ali so jo morda izgubili, jo lahko naročijo pri svojem bančnem skrbniku. 
S 1. aprilom 2022  ne bo več mogoče izvršiti plačilnih nalogov na bančnem okencu brez predložitve debetne kartice Activa Visa Inspire.

 

Sprememba Splošnih pogojev za opravljanje plačilnih storitev za potrošnike – veljavnost 1. 4. 2022

S 1. aprilom 2022 se spremenijo Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev za potrošnike, ki poleg spremembe v poglavju 4.2. Dogovor o načinu posredovanja plačilnih nalogov glede obvezne identifikacije z debetno kartico pri izvrševanju plačilnih transakcij v poslovalnici, določajo spremembe še v naslednjih poglavjih:

 • V poglavje 3. Dogovor o odprtju transakcijskega računa je bila dodana določba, da uporabnik svojih sredstev, ki jih ima na kateremkoli računu pri Banki, ne more in ne sme odstopiti ali zastaviti v korist tretjih oseb.
 • V poglavju 4.7. Zavrnitev plačilnega naloga so bili opredeljeni primeri, kdaj ima Banka pravico zavrniti izvršitev plačilnega naloga in sicer:
  • če uporabnik pri oddaji plačilnega naloga v poslovalnici Banke ne bo predložil debetne plačilne kartice Activa Visa Inspire;
  • če uporabnik pri pologu gotovine ne pojasni izvor denarnih sredstev in/ali ne predloži verodostojnih dokazil o izvoru denarnih sredstev oz. odkloni ustrezno izpolniti Izjavo o izvoru gotovine, iz katere bo jasno razviden izvor denarnih sredstev.
 • V poglavje 4.10. Razpolaganje s prejetimi sredstvi na transakcijski račun je bila  dodana naslednja določba:
  • V primeru, da Banka naknadno ugotovi, da so prejeta sredstva iz naslova takojšnjega plačila, ki jih je uporabnik prejel na transakcijski račun v nasprotju z zakonodajo, ki ureja omejevalne ukrepe, uporabnik pooblašča Banko in ji dovoljuje, da si znesek prejetih sredstev poplača v okviru pozitivnega stanja v domači valuti in ostalih valutah, v katerih se vodi transakcijski račun, o čemer ga obvesti z izpiskom na način, določen v poglavju 6. teh splošnih pogojev.

Če uporabnik s predlaganimi spremembami Splošnih pogojev za opravljanje plačilnih storitev za potrošnike ne soglaša, ima pravico, da do 1. aprila 2022 brez plačila nadomestil, odpove okvirno pogodbo.

Spremenjeni Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev za potrošnike (.pdf) bodo v celoti nadomestili sedanje splošne pogoje in so objavljeni na spletni strani ter v vseh poslovalnicah banke.
 


Sprememba tarife za fizične osebe - poslovanje s transakcijskim računom in plačilnimi karticami

Banka s 1. aprilom 2022 spreminja naslednja nadomestila na področju poslovanja s transakcijskim računom fizičnih oseb in na področju kartičnega poslovanja:  

 • nadomestilo za vodenje računa (TRR osnovni, TRR e-račun, TRR upokojencev),
 • nadomestilo za domača in čezmejna plačila do 50.000 EUR na drugo banko na bančnem okencu za upokojence,
 • nadomestilo za plačila na TRR pravnih oseb, zasebnikov, društev in c.p.o. odprt pri Banki Intesa Sanpaolo d.d. na bančnem okencu za upokojence,
 • nadomestilo za plačilno transakcijo s SEPA direktno obremenitvijo,
 • nadomestilo za mesečno članarino plačilne kartice Activa Mastercard in Activa Visa.

Če uporabnik s predlaganimi spremembami tarife na področju poslovanja s transakcijskim računom fizičnih oseb in na področju kartičnega poslovanja ne soglaša, ima pravico, da do 1. aprila 2022 brez plačila nadomestil, odpove okvirno pogodbo.

S 1. majem 2022 Banka iz svoje ponudbe umika transakcijski gotovinski račun in SIMPLE račun. Vsi imetniki transakcijskega gotovinskega računa in SIMPLE računa bodo obveščeni, da bo Banka s 1. majem 2022 njihov transakcijski račun  preoblikovala v transakcijski osnovni račun.  

Spremembe tarifnih postavk (.pdf) si lahko ogledate na spletni strani banke in v vseh poslovalnicah banke.
 

 

Potrebujete pomoč?

Tu smo za vas.

Poiščite ustrezno kontaktno številko:

Kontaktni center Intese Sanpaolo Bank
vsak delovnik 7:00 - 18:00 in sobota 8:00 - 12:00

 • klici iz Slovenije: 080 13 18
 • klici iz tujine: 00386 5 66 61 838

Servisni center za kartično poslovanje – 24 ur

 • klici iz Slovenije: 05 66 61 256
 • klici iz tujine: 00386 5 66 61 256

Prodaja nepremičnin: 05 66 610 10

Da bi vam omogočili boljšo uporabniško izkušnjo, na spletnih straneh Intese Sanpaolo Bank uporabljamo piškotke. Njihove nastavitve lahko urejate s klikom na "Uredi nastavitve". Za podrobnejše informacije pa obiščite spletno stran Politika piškotkov.