• Na voljo ni predlogov.

Obvestilo o spremembi Splošnih pogojev

Sprememba Splošnih pogojev za opravljanje plačilnih storitev za potrošnike

Obveščamo vas, da se s 1. julijem 2023 spremenijo Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev za potrošnike. Dodano je poglavje 5.1.1. Sprememba višine nadomestil: 

Banka lahko spremeni višino nadomestil zaradi:  
(i)    spremembe cen življenjski potrebščin v Republiki Sloveniji (inflacija) in/ali 
(ii)    zaradi poslovne odločitve banke (npr. sprememb stroškov dela; sprememb na upoštevnem trgu; uvedbe novih delovnih sredstev in procesov; povišanje cen storitev, ki jih ponudniki zaračunavajo banki itd.).
Za spremembe nadomestil iz razlogov pod tč. (i) Banka lahko en krat letno višino nadomestil uskladi z rastjo cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji, po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije za predhodnih 12 mesecev. Spremembe nadomestil zaradi razlogov iz tč. (ii) in nadaljnjih (če so oz. če nastopi primer), se izvedejo, ko nastane razlog za spremembo. Za spremembo višine nadomestil se uporablja 14. člen teh splošnih pogojev. 
Uporabnika se opozori, da se lahko znesek nadomestil, ki jih zaračuna banka, lahko vsakokrat bistveno (tudi več kot 50 %) povišajo, kar pomeni, da se bistveno povečajo stroški Uporabnika po pogodbi.  

Če uporabnik s predlaganimi spremembami Splošnih pogojev za opravljanje plačilnih storitev za potrošnike ne soglaša, ima pravico, da do 1. julija 2023 brez plačila nadomestil, odpove okvirno pogodbo.

Spremenjeni Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev za potrošnike (.pdf) bodo 1. julija 2023 v celoti nadomestili sedanje splošne pogoje in so objavljeni na spletni strani ter v vseh poslovalnicah banke.
 

Potrebujete pomoč?

Tu smo za vas.

Poiščite ustrezno kontaktno številko:

Kontaktni center Intese Sanpaolo Bank
vsak delovnik 7:00 - 18:00 in sobota 8:00 - 12:00

  • klici iz Slovenije: 080 13 18
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 838

Servisni center za kartično poslovanje – 24 ur

  • klici iz Slovenije: 05 66 61 256
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 256

Prodaja nepremičnin: 05 66 610 10

Klepet