• Na voljo ni predlogov.

Obvestilo o spremembi Splošnih pogojev

Sprememba Splošnih pogojev za opravljanje plačilnih storitev za potrošnike

Obveščamo vas, da so se z 10. novembrom 2020 spremenili Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev za potrošnike. Sprememba je v poglavju 8.1.1. Osnovna prekoračitev pozitivnega stanja na transakcijskem računu, kjer smo dopolnili opredelitev pravil in pogojev poslovanja z osnovno prekoračitvijo.
Uporabnik Banki poda tudi novo soglasje za vpogled v register informacij o boniteti oz. zadolženosti fizičnih oseb SISBON (v nadaljevanju: register SISBON).
Banka enostransko določi višino osnovne prekoračitve, ki je odvisna od:

  • zneska mesečno prejetih sredstev na Transakcijski račun,
  • kreditne sposobnosti uporabnika,
  • rednega izpolnjevanja obveznosti uporabnika do Banke,
  • morebitnih neporavnanih obveznosti, ki jih ima ali jih je imel uporabnik do Banke in do drugih finančnih institucij.

Najvišji znesek osnovne  prekoračitve je 5.000 EUR. Uporabniku, ki ni podal soglasja za vpogled v register SISBON, pa lahko Banka enostransko določi in odobri osnovno prekoračitev le do zneska 500,00 EUR.

Uporabnik lahko kadarkoli odstopi od dogovora o osnovni prekoračitvi, prekliče ali poda soglasje za vpogled v register SISBON. Na podlagi tega mu Banka pripravi ustrezno ponudbo za osnovno prekoračitev.

Spremenjeni Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev za potrošnike so v celoti nadomestili sedanje splošne pogoje in so objavljeni na spletni strani ter v vseh poslovalnicah banke.

Potrebujete pomoč?

Tu smo za vas.

Poiščite ustrezno kontaktno številko:

Kontaktni center Intese Sanpaolo Bank
vsak delovnik 7:00 - 18:00 in sobota 8:00 - 12:00

  • klici iz Slovenije: 080 13 18
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 838

Servisni center za kartično poslovanje – 24 ur

  • klici iz Slovenije: 05 66 61 256
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 256

Prodaja nepremičnin: 05 66 610 10

Klepet