• Na voljo ni predlogov.

Sprememba splošnih pogojev - poslovne kartice

Sprememba splošnih pogojev poslovanja s poslovnimi plačilnimi karticami

Obveščamo vas, da so se s 7. aprilom 2021 spremenili splošni pogoji poslovanja s poslovno debetno kartico Activa Visa in poslovno kartico Activa Mastercard/Visa.

V poglavju 2. Opredelitev izrazov smo obrazložili pojme:

Kartični račun je račun na katerem se vodijo kartice uporabnika in je del transakcijskega računa. Kartični račun določa osnovne pogoje v okviru katerih delujejo kartice, ki so vezane na kartični račun. / Kartični račun je račun, na katerem je definiran in odobren skupni mesečni limit porabe vseh poslovnih karticah z odlogom plačila, ki so vezane na ta račun. Za vsak Kartični račun se izstavi mesečni izpisek porabe ter definira datum mesečne bremenitve.

Funkcionalnost #withKEY je enkratno geslo s 6-mestno kodo (OTP), ki jo zavarovano s kodo PIN, generira mobilna banka na podlagi #withKEY sistema. Geslo zagotavlja ustrezno stopnjo varnosti in se uporablja za dostop do spletne banke Intesa Sanpaolo Bank ter za potrjevanje aktivnosti, ki zahtevajo podpis. Funkcionalnost #withKEY se uporablja tudi za potrjevanje:

  • plačilnih transakcij,
  • spletnih plačil s kartico (funkcionalnost potrjevanja transakcij lahko uporabnik storitve digitalnega bančništva uporablja za avtentikacijo podpisa uporabnika pri drugih poslih z Banko (npr. pogodbe, izjave, nalogi, spletna plačila s kartico), kakor tudi za avtentikacijo podpisa uporabnika kot zastopnika (npr. zakonitega zastopnika, pooblaščenca itd.) druge stranke Banke (npr., ko je uporabnik zakoniti zastopnik pravne osebe ali fizične osebe, ki je stranka banke itd.)  ter
  • drugih aktivnosti npr. kreiranje nove virtualne kartice.


Geslo #withKEY je enkratna 6-mestna koda (OTP), ki jo zavarovano s kodo PIN, generira mobilna banka na podlagi #withKEY sistema. Geslo zagotavlja ustrezno stopnjo varnosti in se uporablja za dostop do spletne banke Intesa Sanpaolo Bank ter za potrjevanje aktivnosti, ki zahtevajo podpis. Funkcionalnost #withKEY se uporablja tudi za potrjevanje plačilnih transakcij, spletnih plačil s kartico (funkcionalnost potrjevanja transakcij lahko uporabnik storitve digitalnega bančništva uporablja  za avtentikacijo podpisa uporabnika pri drugih poslih z banko (npr. pogodbe, izjave, nalogi, spletna plačila s kartico), kakor tudi za avtentikacijo podpisa uporabnika kot  zastopnika (npr. zakonitega zastopnika, pooblaščenca itd.) druge stranke banke (npr., ko je uporabnik zakoniti zastopnik pravne osebe ali fizične osebe, ki je stranka banke itd.) ter drugih aktivnosti npr. kreiranje nove virtualne kartice.

Intesa Sanpaolo Bank Mobile je sodoben način bančnega poslovanja za fizične osebe, ki omogoča opravljanje Storitev ter komuniciranje z banko prek spleta z uporabo mobilne naprave.


V poglavju 4. Pogoji za uporabo kartice smo pri uporabi kartice za plačilo distančnega nakupa dodali:
uporabo funkcionalnosti #withKEY: uporabnik kartice opravi in potrdi plačilno transakcijo na podlagi potisnega sporočila, ki ga prejme v mobilno aplikacijo Intesa Sanpaolo Bank Mobile, ali na podlagi skeniranja QR kode s funkcionalnostjo #withKEY na predprijavni strani mobilne aplikacije. S potrditvijo plačila na podlagi prejetega potisnega sporočila, ali s skeniranjem QR kode uporabnik kartice jamči, da je znesek plačilne transakcije pravilen in se zavezuje (soglaša z izvršitvijo), da ga bo poravnal v skladu s temi splošnimi pogoji.


V poglavju 6. Obveščanje, pošiljanje izpiskov smo dodali nova poglavja (6.1. Obveščanje o plačilih s kartico in 6.2. Obvestilo o pribitku), vezana na Uredbo (EU) 2019/518 Evropskega parlamenta glede stroškov pretvorbe valut za čezmejna plačila v Evropski Uniji, ki prične veljati dne 19. 4. 2021.

Banka bo z 19. 4. 2021 pričela s pošiljanjem brezplačnega obvestila o pribitku uporabniku kartice z informacijami  o skupnih stroških za pretvorbo valut, izražen kot odstotni pribitek na zadnji razpoložljivi referenčni tečaj eura, ki ga je izdala Evropska centralna banka takoj po odobritvi avtorizacije plačilne transakcije s plačilno kartico za dvig gotovine na bankomatu ali za plačilo na prodajnem mestu (preko POS ali spletno plačilo) v kateri koli valuti Evropske Unije, pod pogojem, da plačilna transakcija vključuje storitev pretvorbe valut. Ne glede na število avtorizacij iz prejšnjega stavka, izvršenih v isti valuti EU, banka pošlje obvestilo o pribitku za navedeno valuto EU samo enkrat v koledarskem mesecu, v katerem banka prejme informacije o avtorizaciji navedenim v prejšnjem stavku v dani valuti Unije, oziroma ob vsakokratni zamenjavi valute avtorizacije.  

Za transakcije opravljene na hitro pretočnih prodajnih mestih obvestila banka ne bo posredovala.

Obvestila o pribitkih so samo informativna. Znesek pribitka se lahko spremeni zaradi sprememb veljavnih tečajev ob odobritvi in obračunavanju plačilne transakcije.

Uporabnik kartice lahko izbere ali spremeni kanal obveščanja, lahko pa tudi prekliče prejemanje obvestila o pribitku.

Spremenjeni Splošni pogoji poslovanja s poslovno debetno kartico Activa Visa (.pdf) in Splošni pogoji poslovanja s poslovno kartico Activa Mastercard/Visa (.pdf) so v celoti nadomestili sedanje splošne pogoje.

 

Potrebujete pomoč?

Tu smo za vas.

Poiščite ustrezno kontaktno številko:

Kontaktni center Intese Sanpaolo Bank
vsak delovnik 7:00 - 18:00 in sobota 8:00 - 12:00

  • klici iz Slovenije: 080 13 18
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 838

Servisni center za kartično poslovanje – 24 ur

  • klici iz Slovenije: 05 66 61 256
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 256

Prodaja nepremičnin: 05 66 610 10

Klepet