• Na voljo ni predlogov.

Odlog plačila kredita

Kako učinkovito pristopiti k odlogu odplačila kredita zaradi posledic epidemije COVID-19

Na podlagi Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK) lahko stranke, ki ne morejo redno poravnavati svojih kreditnih obveznosti zaradi posledic epidemije COVID-19, zaprosijo za odlog odplačila kredita.

Pri Intesi Sanpaolo Bank smo v ta namen za naše stranke pripravili nekaj koristnih pojasnil in usmeritev za primere, ko začasno ni moč  poravnati kreditnih obveznosti zaradi posledic epidemije COVID-19.

Na podlagi določil ZIUOPOK lahko za odlog plačila obveznosti (moratorij na kredit) zaprosijo kreditojemalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:  

 • Kreditojemalec ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in je državljan Republike Slovenije.
 • Obveznosti, za katere kreditojemalec poda vlogo za odlog odplačila, še niso zapadle v plačilo do razglasitve epidemije virusa (12. 3. 2020).
 • V vlogi kreditojemalec navede dejstva in okoliščine ter doda ustrezna dokazila, da zaradi okoliščin, povezanih s posledicami epidemije virusa, začasno ne more zagotavljati poplačila obveznosti.

Ne glede na navedeno, lahko vlogo oddajo tudi kreditojemalci, ki zaradi okoliščin, povezanih s posledicami epidemije virusa, začasno ne morejo zagotavljati poplačila obveznosti in ne izpolnjujejo zadnjih dveh pogojev.    

Po najboljših močeh se bomo potrudili čim prej obravnavati vsako vlogo, vendar zaradi pričakovanega povečanega števila prejetih vlog predvidevamo, da bo treba na obravnavo vloge in sklenitev ustreznega dodatka k pogodbi počakati nekoliko dlje kot običajno, zato prosimo za razumevanje.

Vlogo lahko posredujete na več načinov:

Kot fizična oseba:

 • prek Banke IN (preberite si navodila, kako oddati vlogo),
 • vašemu skrbniku prek e-pošte,
 • na info@intesasanpaolobank.si  ali
 • osebno v poslovalnici, kar pa v času epidemije odsvetujemo.

Fizične osebe izpolnijo Vlogo na povezavi.


Kot pravna oseba:

 • prek Poslovne Banke IN (preberite si navodila, kako oddati vlogo),
 • vašemu skrbniku prek e-pošte ali
 • osebno v poslovalnici ob predhodnem dogovoru s skrbnikom.

Pravne osebe morajo poleg Vloge izpolniti tudi Mesečno poročilo o stanju likvidnosti za pravne osebe in Poročilo o stanju likvidnosti ob podani vlogi za pravne osebe.

Potrebujete pomoč?

Tu smo za vas.

Poiščite ustrezno kontaktno številko:

Kontaktni center Intese Sanpaolo Bank
vsak delovnik 7:00 - 18:00 in sobota 8:00 - 12:00

 • klici iz Slovenije: 080 13 18
 • klici iz tujine: 00386 5 66 61 838

Servisni center za kartično poslovanje – 24 ur

 • klici iz Slovenije: 05 66 61 256
 • klici iz tujine: 00386 5 66 61 256

Prodaja nepremičnin: 05 66 610 10

Klepet