• Na voljo ni predlogov.

Krediti za mala in srednje velika podjetja

Sodelovanje s Slovenskim podjetniškim skladom: Posebna ponudba kreditov

Intesa Sanpaolo Bank že vrsto let sodeluje z Javnim skladom RS za podjetništvo (v nadaljevanju: Sklad), ki zagotavlja finančno podporo poslovnim projektom malih in srednje velikih podjetij. Tudi letos sodelujemo v okviru razpisa P1 plus 2021 - Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. Produkt je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov. Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri ter garanciji Sklada, ki predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavoda, ki so se preoblikovale po Zakonu o socialnem podjetništvu.

Poglavitne prednosti razpisa so:

  • znižana (subvencionirana) obrestna mera,
  • možnost koriščenja moratorija pri vračilu kredita,
  • ročnost kredita do 5 let za obratna sredstva in do 10 let za investicije (črpanje se ne glede na namen vedno izvaja le namensko),
  • manjše zahteve po zavarovanju (vsak kredit je zavarovan tudi z garancijo Slovenskega podjetniškega sklada v višini 60 % ali 80 % (odvisno od razpisa), ki predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita, ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus),
  • izdaja garancije se ne zaračuna.


Razpisna dokumentacija in podrobnejše informacije o kreditnih in garancijskih pogojih ter pogojih, ki jih morate izpolnjevati kot podjetje, če želite sodelovati na javnem razpisu, so po objavljenem razpisu dosegljive na spletni strani Sklada med aktualnimi razpisi. Če boste izpolnjevali vse pogoje razpisa, pa vas vabimo v našo poslovalnico, kjer boste z vašim osebnim svetovalcem uredili vse potrebno glede kredita, ki ga Banka odobrava skladno z obstoječimi pravili in pogoji tako Banke kot Sklada.
Prijave na razpis bodo možne do oktobra 2021 oziroma do porabe sredstev Sklada.
 

Potrebujete pomoč?

Tu smo za vas.

Poiščite ustrezno kontaktno številko:

Kontaktni center Intese Sanpaolo Bank
vsak delovnik 7:00 - 18:00 in sobota 8:00 - 12:00

  • klici iz Slovenije: 080 13 18
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 838

Servisni center za kartično poslovanje – 24 ur

  • klici iz Slovenije: 05 66 61 256
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 256

Prodaja nepremičnin: 05 66 610 10

Klepet