• Na voljo ni predlogov.

Razpis Slovenskega podjetniškega sklada

Razpis za kredite s subvencijo in garancijo Slovenskega podjetniškega sklada odprt za prijave

Banka Intesa Sanpaolo d.d. že vrsto let sodeluje s Slovenskim podjetniškim skladom (v nadaljevanju: Sklad), ki zagotavlja finančno podporo poslovnim projektom malih in srednje velikih podjetij. Tudi letos sodelujemo v okviru razpisa P1 plus 2023 - Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. Produkt je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov. Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri ter garanciji Sklada, ki predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavoda, ki so se preoblikovale po Zakonu o socialnem podjetništvu. 

Poglavitne prednosti razpisa so:

  • znižana (subvencionirana) obrestna mera (6M Euribor + pribitek od 0,35% do 0,85% - odvisno od izbrane kreditno-garancijske linije),
  • ročnost kredita do 5 let za obratna sredstva in do 10 let za investicije (črpanje se ne glede na namen vedno izvaja le namensko, skladno z razpisnimi pogoji Sklada),
  • manjše zahteve po zavarovanju  - vsak kredit je zavarovan tudi z garancijo Slovenskega podjetniškega sklada v višini 60 % ali 80 % (odvisno od razpisa), ki predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita, ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus). Za preostali del se z banko dogovorite o ostalih možnih oblikah zavarovanja,
  • izdaja garancije se ne zaračuna

Razpisna dokumentacija in podrobnejše informacije o kreditnih in garancijskih pogojih ter pogojih, ki jih morate izpolnjevati kot podjetje, če želite sodelovati na javnem razpisu, so dosegljive na spletni strani Sklada med aktualnimi razpisi. Če izpolnjujete vse pogoje razpisa, vas vabimo v našo poslovalnico, kjer boste z vašim osebnim svetovalcem uredili vse potrebno glede kredita, ki ga Banka odobrava skladno z obstoječimi pravili in pogoji tako Banke kot Sklada.
 

Potrebujete pomoč?

Tu smo za vas.

Poiščite ustrezno kontaktno številko:

Kontaktni center Intese Sanpaolo Bank
vsak delovnik 7:00 - 18:00 in sobota 8:00 - 12:00

  • klici iz Slovenije: 080 13 18
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 838

Servisni center za kartično poslovanje – 24 ur

  • klici iz Slovenije: 05 66 61 256
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 256

Prodaja nepremičnin: 05 66 610 10

Klepet