• Na voljo ni predlogov.
Krožno gospodarstvo

Vloga bank pri ohranitvi ekološkega ravnovesja

Varovanje okolja je zapletena tema, svojo vlogo pri obnovitvi in ohranitvi okoljskega ravnovesja pa morajo odigrati tudi banke.

Drago Kavšek

27/06/2022

Vloga bank pri ohranitvi ekološkega ravnovesja
Prisluhnite predavanju Draga Kavška, člana uprave naše banke, na dogodku Ekonomija pod žarometi, ki ga je organiziral Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete v Ljubljani.

Okoljske pobude poslovnih bank

Eno od osnovnih vprašanj, ki se pojavi je, ali je treba onesnaževalce zaradi slabšega ogljičnega odtisa kaznovati. V preteklosti se je izkazalo, da tovrstna ravnanja niso bila najbolj učinkovita, saj so podjetja uspela na trgu s povišanjem cen absorbirati dodatne stroške, hkrati pa še vedno niso bila spodbujena k razmišljanju o alternativnih in trajnostnih rešitvah. Druga možna  rešitev je vzpostavitev sistema spodbud, ki bi jih ekonomija dobila iz različnih skladov, finančnih institucij pa tudi bank, te pa bodo imele regulatorne zaveze glede doseganja ekoloških standardov v portfelju, ki ga financirajo

Evropska centralna banka je v lanskem letu naredila veliko spremembo v njeni politiki, ko je postavila okoljsko politiko v središče njene pozornosti, saj  bo le-ta po njenem mnenju pomembno vplivala na učinkovitost monetarne politike in finančne stabilnosti v prihodnosti. Zato se v tem trenutku pripravlja celovita prenova regulatornih in kapitalskih zahtev, ki bodov vključila tudi elemente ESG. Po mnenju bankirjev je to trenutno ključna usmeritev, vendar še ne poznamo v celoti vseh razsežnosti, ki jih bo regulator predpisal bankam. 

Kljub temu pa poslovne banke ne čakajo samo na regulatorni okvir s strani centralnih bank, ampak prevzemajo aktivno vlogo. Na podlagi Pariškega dogovora o zmanjšanju izpustov, je sledila vrsto pobud. Ena  od pomembnejših je tudi iniciativa Združenih narodov imenovana Net-Zero Banking Alliance, ki združuje banke z vsega sveta. Podpisnice trenutno predstavljajo 40 % svetovne bančne aktive. Ključni cilj omenjene iniciative je zmanjšati neto izpuste toplogrednih plinov na nič do leta 2050. 
 

Zaveza za prihodnost

Očitno je, da bo treba v nekaterih industrijah, kot so npr. proizvodnja baterij, vozil, embalaže, plastike, tekstila, gradbenih materialov in hrane, pospešiti transformacijo v krožno gospodarstvo. Bančni sektor je že danes vzpostavil celo vrsto finančnih spodbud za dobre poslovne prakse krožnega gospodarstva. Poleg povečanja virov financiranja, so dodatna sredstva na voljo po ugodnejših pogojih in z daljšimi ročnostmi, s čimer želimo pospešiti ekološko sanacijo planeta. 

Prehod gospodarstva v nizko ogljično gospodarstvo bo tako od podjetij kot tudi od bank zahteval dolgoročno trdno zavezo k doseganju ESG ciljev. A odgovornost celotne naše generacije je, da ohranimo planet, ki bo omogočal normalno življenje tudi v prihodnosti.

Potrebujete pomoč?

Tu smo za vas.

Poiščite ustrezno kontaktno številko:

Kontaktni center Intese Sanpaolo Bank
vsak delovnik 7:00 - 18:00 in sobota 8:00 - 12:00

  • klici iz Slovenije: 080 13 18
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 838

Servisni center za kartično poslovanje – 24 ur

  • klici iz Slovenije: 05 66 61 256
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 256

Prodaja nepremičnin: 05 66 610 10

Klepet