• Na voljo ni predlogov.

Vmesnik PSD2

Osnovne informacije in dostop do vmesnika

Vmesnik PSD2 (API)

Osnovne informacije

Banka Intesa Sanpaolo dostop do računov (XS2A) omogoča preko REST vmesnika, ki je skladen s standardom NextGenPSD2 različice 1.3.2 z dne 28. 2. 2019, podrobneje opredeljenem v navodilih za implementacijo.
Dostop do vmesnika in posledično pravico do dostopa do testnega okolja imajo vsi, ki jim to pravico omogočajo:

  • Direktiva 2015/2366/EU z dne 25. novembra 2015 o plačilnih storitvah na notranjem trgu, spremembah direktiv 2002/65/ES, 2009/110/ES ter 2013/36/EU in Uredbe (EU) št. 1093/2010 ter razveljavitvi Direktive 2007/64/ES (PSD2);
  • delegirana uredba komisije 2018/389/EU z dne 27. novembra 2017 o dopolnitvi Direktive 2015/2366/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov za močno avtentikacijo strank ter skupnih in varnih odprtih standardov komunikacije
  • Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije 7/18 in popravljen v Uradnem listu Republike Slovenije 9/18 (ZPlaSSIED)

To so predvsem:

  • ponudniki plačilnih storitev po direktivi in po zakonu, ki so že registrirani pri pristojnem organu;
  • ponudniki plačilnih storitev po direktivi in po zakonu, ki so v postopku registracije pri pristojnem organu.


Dostop do vmesnika PSD2

Vse informacije o vmesniku in dostopu lahko pridobite na Open Banking portalu.
 

Stanje vmesnika in poročila o delovanju

Informacije o stanju in poročila o delovanju lahko najdete na povezavi.

Potrebujete pomoč?

Tu smo za vas.

Poiščite ustrezno kontaktno številko:

Kontaktni center Intese Sanpaolo Bank
vsak delovnik 7:00 - 18:00 in sobota 8:00 - 12:00

  • klici iz Slovenije: 080 13 18
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 838

Servisni center za kartično poslovanje – 24 ur

  • klici iz Slovenije: 05 66 61 256
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 256

Prodaja nepremičnin: 05 66 610 10

Klepet