• Na voljo ni predlogov.

Trajnostno financiranje

Za zagotavljanje boljše prihodnosti

Zaveze za trajnostno financiranje

Evropska unija si je do leta 2030 zadala uresničitev amibicioznih podnebnih in energetskih ciljev. Prav bančni sektor pa bo v okviru prehoda v brezogljično družbo v naslednjih letih odigral eno najpomembnejših vlog.*

Banke kot storitvena dejavnost nismo med velikimi onesnaževalci. Ključno vlogo pa moramo odigrati s financiranjem prehoda v brezogljično družbo. Intesa Sanpaolo Bank je v svoji strategiji sprejela zaveze trajnostnega financiranja, s čimer izraža svojo angažiranost pri naslavljanju vprašanj trajnostnega razvoja v okviru svojega delovanja in financiranja.

Upoštevanje standardov ESG

Trajnostno financiranje upošteva koncept ESG, torej okoljskih (environmental), družbenih (social) in upravljavskih (governmental) meril. ESG standarde lahko razumemo kot merila, po katerih ocenjujemo trajnostno usmerjenost poslovanja podjetij in institucij. 

  • Okoljska merila se nanašajo na vpliv poslovanja na okolje, vključno z vidiki kot so podnebne spremembe, raba virov in ekološka učinkovitost. 
  • Družbena merila zajemajo vprašanja, povezana z odnosi in vplivom podjetij na družbo, vključno s področji kot so človekove pravice, delovne razmere, zdravje in varnost ter družbena raznolikost. 
  • Upravljavska merila pa se nanašajo na način, kako so podjetja upravljana in nadzirana, vključno s področji kot so etika, preglednost, upravljanje tveganj in skrb za delničarje.

Globalni izzivi, kot so podnebne spremembe, onesnaževanje in družbena neenakost, zahtevajo naš odziv. V Intesi Sanpaolo Bank se zavedamo te odgovornosti, zato smo razširili ponudbo produktov, ki omogočajo ugodnejše financiranje za namene, ki jih lahko označimo kot trajnostne oz. skladne z merili ESG. Z njimi nagovarjamo:

Stanovanjski kredit za mlade

Stanovanjski kredit za mlade je namenjen mladim družinam ali mladim posameznikom za reševanje prvega stanovanjskega vprašanja (za nakup, gradnjo ali obnovo nepremičnine) in predstavlja priložnost zanje, da lažje uresničijo svoje sanje o lastnem domu. 

Kredit je oblikovan tako, da mladim omogoča dostop do ugodnejših finančnih pogojev kot pri redni ponudbi stanovanjskega kredita. 

Zeleni stanovanjski kredit

Kredit je namenjen vsem, ki razmišljate o okolju prijaznih nepremičninskih investicijah. Z njim banka spodbuja gradnjo in nakup nepremičnin, ki so okolju prijazne in energetsko varčne in/ali investicije v sončno elektrarno, toplotno črpalko, polnilno postajo, kotla na lesno biomaso ali kondenzacijskega kotla na zemeljski plin.

Zeleni potrošniški kredit

Zeleni potrošniški kredit je namenjen vsem, ki želite financirati nakup naprav, ki zagotavljajo učinkovito rabo energije in rabo obnovljivih virov energije. S tem kreditom lahko investirate v nakup sončne elektrarne, toplotne črpalke, polnilne postaje, kotla na lesno biomaso ali kondenzacijskega kotla na zemeljski plin, pri čemer so zneski kredita praviloma nižji kot pri zelenem stanovanjskem kreditu. 

Potrošniški kredit Zaposlena mama

Kredit, kljub poimenovanju, ni namenjen le mamam, pač pa obema staršema/skrbnikoma. Kredit z ugodno obrestno mero predstavlja finančno podporo v prvih letih otrokovega življenja ter priložnost za mame in očete oziroma skrbnike, da lažje uskladijo družinske obveznosti in delo.

Trajnostni krediti spodbujajo premik k nizkoogljični ekonomiji in trajnostnemu razvoju, kar je ključnega pomena za našo prihodnost. Financiranje, ki upošteva merila ESG, zato ni le trend, ampak postaja temeljna sestavina pri oblikovanju bolj trajnostnega in odgovornega finančnega sistema, ki lahko prispeva k reševanju globalnih izzivov in ustvarjanju boljše prihodnosti za vse.

rezerviraj sestanek

Vas zanima sklenitev katerega izmed kreditov?

Oglasite se v naši najbližji poslovalnici.

Datum objave: 23. 5. 2024


Vir:
* ZBS: Smernice trajnostnega financiranja (https://www.zbs-giz.si/wp-content/uploads/2021/09/Smernice_trajnostnega_financiranja_ZBS.pdf)

Povezane vsebine

Zakaj investirati v sončno elektrarno?
Finančna pomoč mladim materam, ko jo najbolj potrebujejo
Premislek o financah za trajnostni svet
Potrebujete pomoč?

Tu smo za vas.

Poiščite ustrezno kontaktno številko:

Kontaktni center Intese Sanpaolo Bank
vsak delovnik 7:00 - 18:00 in sobota 8:00 - 12:00

  • klici iz Slovenije: 080 13 18
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 838

Servisni center za kartično poslovanje – 24 ur

  • klici iz Slovenije: 05 66 61 256
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 256

Prodaja nepremičnin: 05 66 610 10

Klepet