• Na voljo ni predlogov.

Zakaj izbrati družbeno-odgovorne naložbe?

Tema trajnosti postaja vse bolj pomembna tudi pri naložbenih odločitvah.

Kaj pomenijo merila ESG?

Spoštovanje okolja, ljudi in odgovorna raba virov so v vsakdanjem življenju, pa tudi finančnem svetu, vedno bolj pomembni, zato se tokrat posvečamo tematiki trajnostnih naložb.

V svetu financ je koncept družbeno-odgovornega financiranja še posebej pomemben: gre za pristop, ki pri vlaganju ne upošteva le finančnih meril, temveč tudi merila ESG. Kratica ESG pomeni: Environmental (varstvo okolja), Social (socialne politike), Governance (prakse upravljanja podjetij).

O družbeno-odgovornih naložbah govorimo, kadar se poslužujemo pristopa, ki kot gonilo pri izbiri naložb poleg finančnih meril uporablja tudi merila ESG: 

  • Okoljska merila ali merila varstva okolja in njegovih virov, kot so zrak, voda in biotska raznovrstnost.
  • Družbena merila, ki se nanašajo na socialne politike, kot so enake možnosti, socialno-ekonomski razvoj, zdravje in varnost.
  • Merila upravljanja, ki pomenijo dobre prakse korporativnega upravljanja, kot so upravljanje tveganj, boj proti korupciji in skladnost s predpisi.
     

Zakaj vlagati skladno z merili ESG?

Cilj družbeno-odgovornega vlaganja je ustvarjanje vrednosti za vlagatelja in družbo kot celoto, pri čemer se je treba dolgoročno in odgovorno soočiti s sedanjimi in prihodnjimi izzivi.

Študije so pokazale, da lahko podjetja, ki poslujejo trajnostno, na dolgi rok ustvarijo višje donose kot druge vrste podjetij. To je verjetno posledica dejstva, da ta podjetja poleg gospodarskih ciljev zasledujejo tudi okoljske, družbene in upravljavske trajnostne cilje, zato so bolj usmerjena k prizadevanjem za trajnost v širšem smislu, tudi s koristmi za družbo kot celoto.

V svetu, v katerem so vprašanja trajnosti vse pomembnejša, je vključevanje dejavnikov ESG ključni element pri iskanju dolgoročnih naložbenih rešitev, ki lahko ustvarijo vrednost tako za vlagatelje, kot tudi za družbo.
 

Družbeno-odgovorne naložbe

Oglejte si video in izvedite več o tem, kako sprejemati naložbene odločitve, ki bodo ugodne tako za vas kot tudi družbo kot celoto!

Trajnostna odločitev

V prihodnosti gospodarskih dejavnosti ne bo mogoče omejiti le na doseganje finančnega dobička. Podjetja bodo morala biti bolj pozorna na svoje "družbene" dolžnosti in globalne posledice svojih poslovnih odločitev.

Vlaganje v rešitve, ki vključujejo merila ESG, omogoča spodbujanje prehoda k večji trajnosti družbenega in gospodarskega okolja, ne da bi se pri tem odrekli privlačnim možnostim donosov v srednje - dolgoročnem obdobju.

Preverite ponudbo

Preverite ponudbo

V naši ponudbi lahko izberete delniški sklad, ki nalaga v družbeno odgovorna podjetja: Eurizon Fund Sustainable Global Equity - R.

Vsebina je zgolj informativna, nima trženjske narave in v nobene primeru ne pomeni ponudbe oziroma povabila k ponudbi za nakup ali prodajo kakršnega koli instrumenta. Investicijski skladi niso bančni produkt in ne prinašajo zajamčene donosnosti. Naložbe v investicijski sklad niso vključene v sistem zajamčenih vlog, ki velja za vloge v Republiki Sloveniji. 
Vlagatelj z naložbo v investicijski sklad sam prevzame tveganje, da bo lahko ob unovčitvi naložbe dobil manj, kot je v sklade investiral. 
Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnje.

 

spoznajte svet naložb

Vas zanima več o področju naložb?

Izboljšajte vašo finančno pismenost in znanje s področja naložb ter se seznanite z vsemi ključnimi pojmi!
Potrebujete pomoč?

Tu smo za vas.

Poiščite ustrezno kontaktno številko:

Kontaktni center Intese Sanpaolo Bank
vsak delovnik 7:00 - 18:00 in sobota 8:00 - 12:00

  • klici iz Slovenije: 080 13 18
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 838

Servisni center za kartično poslovanje – 24 ur

  • klici iz Slovenije: 05 66 61 256
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 256

Prodaja nepremičnin: 05 66 610 10

Klepet