• Na voljo ni predlogov.

Kam s prihranjenim denarjem?

Varčevanje je vsekakor dobro, vendar lahko poskrbite, da bo tudi donosnejše.

Pregovorna slovenska varčnost

Slovenci smo pregovorno varčni in spadamo med najbolj varčne narode v Evropi. V času krize koronavirusa smo naše prihranke še povečali. To, da znamo varčevati in da imamo zlato rezervo za »hude čase« je vsekakor zelo dobro. Malo manj dobro za nas pa je to, da smo pri varčevanju zelo konzervativni. Medtem, ko se varčevalci v drugih primerljivo razvitih državah vedno pogosteje odločajo za donosnejše oblike varčevanja, pri nas večinoma še vedno prisegamo na depozite, hranjenje denarja na varčevalnem ali kar bančnem računu, najbolj skrajni primeri pa kar doma, »v nogavici«.

Vsako varčevanje je seveda boljše kot nič, vendar so v zadnjih letih klasične oblike varčevanj postale zelo nedonosne. Če so včasih obrestne mere na depozit znašale tudi nekaj procentov, so zdaj minimalne, nekatere slovenske banke pa že v kratkem uvajajo celo ležarine na depozite. To pomeni, da boste za prihranke nad določenim zneskom morali plačevati in tako s prihranjenim denarjem vsak mesec »ustvarjali minus«.

Kam torej s prihranki?

Kot prvo, vam vsekakor odsvetujemo varčevanje v nogavici. To ni razširjeno le med starejšimi, pač pa v zadnjih letih ni redkost niti med mladimi starši. Vzrok za to je prepričanje, da bo vsak znesek na bančnem računu vplival na višje plačilo vrtca oz. znižal prejemke iz morebitnih državnih subvencij (npr. otroškega dodatka ali državnih štipendij). A prav zaradi izjemno nizkih obrestnih mer temu ni tako, saj je vpliv prihrankov pri izračunu finančnega stanja družine minimalen. Po drugi strani pa denar, ki ga hranimo doma, izpostavljamo bistveno večjim nevarnostim kot so rop, požar ali poplava.

Varčevalni račun ali kratkoročni depozit sta primerna za hrambo denarja, ki vam ali vaši družini zagotavlja finančno varnost v primeru nepredvidenega dogodka ali izpada rednih dohodkov (npr. zaradi izgube službe). Znesek naj bi vam omogočal preživetje za minimalno naslednje 3 mesece do maksimalno 2 leti. Prednost varčevalnega računa ali kratkoročnega depozita v tem primeru je, da vam je denar hitro na voljo in da v vsakem trenutku točno veste, s kakšnim zneskom lahko razpolagate.

Po drugi strani pa se sredstva na varčevalnem računu oz. v vezani vlogi ali depozitu praktično ne plemenitijo, ampak dolgoročno celo izgubljajo na vrednosti. Zaradi inflacije boste namreč čez nekaj let s privarčevanim zneskom lahko kupili manj kot lahko z njim kupite danes. Zato je smiselno razmisliti o donosnejših oblikah varčevanj, kot so različni načini varčevanja v skladih

Zakaj je varčevanje v skladih primerno za vsakogar?

Zmotno je prepričanje, da je varčevanje v skladih tvegano in da je primerno le za tiste, ki imajo veliko denarja ter specifična finančna znanja. V resnici gre za precej enostaven produkt, s katerim nimate dodatnega dela niti zanj ne potrebujete posebnih znanj. Za ustrezno podporo bo poskrbel vaš bančni svetovalec.

Obstajajo različne oblike varčevanj v skladih, katera je najprimernejša za vas, pa je odvisno predvsem od vaših ciljev varčevanja in kakšen je vaš profil glede naklonjenosti tveganjem.

Med najpogostejšimi cilji varčevanja so varčevanje za starost, varčevanje za otroke ali vnuke, za večje nakupe (npr. pohištva, vozila) ter varčevanje za dopust oz. potovanja ali izobraževanja. V osnovi pa jih pravzaprav ločimo na srednjeročne in dolgoročne cilje. Če so vaši cilji srednjeročni, je primernejša izbira manj tveganega varčevanja, pri katerem je nihanje vrednosti naložb čim manjše. Pri dolgoročnih ciljih pa se lahko odločite za nekoliko bolj tvegane naložbe, ki vam lahko prinesejo višje donose.

Na odločitev glede stopnje tveganja pri naložbah pomembno vpliva tudi že omenjeni naložbeni profil posameznika. V Intesi Sanpaolo Bank stranke razporedimo v tri profile: konzervativni, zmerni in dinamični. Stranko profiliramo s pomočjo vprašalnika (preverimo celotno premoženje,  višino in varnost dohodkov, starost, izobrazbo, subjektivni odnos do tveganja itd.) ter tako določimo najvišjo stopnjo tveganja, primerno zanjo. Na podlagi ciljev varčevanja in naložbenega profila stranki nato predlagamo ustrezen varčevalni produkt.

Kako delujejo vzajemni skladi?


1. Vzajemni skladi so skupna naložba mnogih vlagateljev, s katero upravlja pooblaščena družba.

2. Finančni strokovnjaki denar vložijo v delnice in obveznice velikih svetovnih podjetij (npr. Apple, Samsung, Mercedes, Tesla, Amazon, Google), kamor posameznik težje investira.

3. Z razpršenostjo se veča varnost in zmanjšuje tveganje celotne naložbe.

4. Finančni strokovnjaki prilagajajo naložbe glede na razmere na finančnih trgih.

Katero obliko varčevanja v skladih izbrati?

Kot že navedeno, je varčevanje v skladih primerno za vsakogar, ne glede na starost in ne glede na to, ali že razpolaga z določenimi prihranki ali ne. Ne priporočamo pa, seveda, vsakemu enakega produkta.

Za mlajše in za vse tiste, ki prihrankov še nimajo, je primerna izbira mesečno varčevanje v skladih. Imenuje se varčevalni načrt, varčujete pa lahko tudi z nizkimi zneski – že od 40 EUR na mesec, in sicer v enem ali več priznanih vzajemnih skladih Eurizon. Tak način varčevanja je manj tvegan, še vedno pa z njim plemenitite svoje prihranke, ki so vam obenem kadar koli na voljo, saj niso vezani. Varčevanje lahko kadar koli prekinete ali pa spremenite višino mesečnega vplačila, kar vam prinaša veliko fleksibilnosti.

Če že imate na voljo nekaj prihrankov, ki jih določen čas ne boste potrebovali, obenem pa želite vaše prihranke razpršiti, je za vas prava izbira Super kombinacija. Gre za kombinacijo depozita in vlaganj v vzajemne sklade. Zaradi tega je vaša naložba bolj varna, še vedno pa vam omogoča potencialno višje donose, kot če bi se odločili le za depozit. Poleg tega se vam tudi depozit v tem primeru obrestuje po ugodnejši obrestni meri kot v naši redni ponudbi.

Vlagateljem, ki imajo na voljo nekoliko več razpoložljivih sredstev in ki so pripravljeni prevzeti določeno stopnjo tveganja za višjo donosnost z možnostjo doseganja potencialno višjih donosov, pa priporočamo enkratna vplačila v sklade. Tovrstne enkratne naložbe so namenjene bolj izkušenim investitorjem, ob uporabi naše brezplačne storitve investicijskega svetovanja pa tudi manj izkušenim.

Prednost naložbe v vzajemne sklade je tudi likvidnost sredstev. Teh namreč ne vežete, pač pa so vam, v nasprotju z depozitom oz. vezano vlogo, kadar koli na voljo.

Kako poteka finančno svetovanje?


Predlagamo vam optimalno kombinacijo skladov za vas, nato pa dnevno spremljamo ustreznost, ali je še skladen z vašim profilom tveganja.

Če zaznamo odstopanje, vas o tem obvestimo in na vašo željo takoj uredimo spremembo. Takšne situacije so sicer bolj izjema kot pravilo, saj vam že na začetku podamo dolgoročno vzdržen predlog naložb.

V Intesi Sanpaolo Bank vam ponujamo sklade družbe Eurizon, ki je del naše mednarodne bančne skupine. S svojo široko mednarodno prisotnostjo sodi med vodilne evropske družbe za upravljanje in upravlja z več kot 420 milijardami EUR; za primerjavo: vsi slovenski DZU-ji skupaj upravljajo z manj kot 3,5 milijardami premoženja (podatek za januar 2021).

Družba Eurizon je prejemnica številnih mednarodnih nagrad (European CEO Awards, Thomson Reuters Lipper Fund Awards, European Funds Trophy, Mondo Alternative Awards). Velik pomen daje natančnemu obvladovanju tveganj kot ključnemu dejavniku pri upravljanju in ustvarjanju premoženja. Družba pri svojem delovanju upošteva tudi nefinančne dejavnike ESG (environmental, social and governance oz. okolje, družba in upravljanje). Poslanstvo Eurizona poudarja pomen sodelovanja s podjetji, v katera vlaga, z namenom spodbujanja novih pravil in vedenj, ki se osredotočajo na trajnost naložb in visoke standarde upravljanja.

Kdaj je pravi čas za začetek varčevanja?

Vedno. Tudi, če se vam zdi, da imate premalo denarja za to. Večina si s preudarnim ravnanjem lahko privošči za varčevanje vsak mesec nameniti vsaj majhen znesek. Varčevanje je dolgoročen proces, zato začnite čim prej. Predvsem pa je varčevanje v skladih na dolgi rok tudi varnejša opcija za doseganje višjih donosov.

vzajemni skladi

Oplemenitite vaše prihranke v skladih

Odkrijte najboljše rešitve za plemenitenje vašega denarja pri Intesi Sanpaolo Bank.

Datum objave: 25. 2. 2021

Obvestilo

To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katere koli končne naložbene odločitve preberite prospekt in dodatek k prospektu sklada ter dokument s ključnimi informacijami. Ti dokumenti so z letnim in polletnim poročilom ter drugimi informacijami dostopni na spletni strani in v poslovalnicah Banke. Krovni investicijski skladi Eurizon Fund, Eurizon Manager Selection Fund in Epsilon Fund upravlja družba za upravljanje Eurizon Capital S. A., 28, boulevard Kockelscheuer, L-1821 Luksemburg. Banka Intesa Sanpaolo d. d., Pristaniška 14, Koper, je uradni pooblaščeni distributer omenjenih investicijskih skladov za območje Republike Slovenije. Banka ne jamči za donosnost vzajemnih skladov, naložba lahko vodi v večjo finančno izgubo, za kar vlagatelj sam prevzame tveganje.

Potrebujete pomoč?

Tu smo za vas.

Poiščite ustrezno kontaktno številko:

Kontaktni center Intese Sanpaolo Bank
vsak delovnik 7:00 - 18:00 in sobota 8:00 - 12:00

  • klici iz Slovenije: 080 13 18
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 838

Servisni center za kartično poslovanje – 24 ur

  • klici iz Slovenije: 05 66 61 256
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 256

Prodaja nepremičnin: 05 66 610 10

Klepet