• Na voljo ni predlogov.

Družinski proračun

Kako ga pravilno organizirati?
Vsakodnevne finance

Družinski proračun

Projekt finančnega izobraževanja Intese Sanpaolo

30/07/2018

Vsi radi zapravljamo, si kupimo darilo ali gremo na počitnice, kupimo trajno sredstvo: avto, dom. Da bi to počeli in se ne znašli v rdečih številkah, je pomembno, da z družinskim računovodstvom, družinskim proračunom, upravljamo svoje prihodke in vzdržujemo ravnovesje izdatkov. 

Smo tudi del gospodarskega sistema. Upravljanje družine je kot upravljanje majhnega podjetja. Če dobro deluje, bo naš proračun ob koncu leta pozitiven - z delom privarčevanih prihodkov - ali pa se bo izenačil.
 

Kako organizirati družinski proračun?

Kako organizirati družinski proračun?

Brez jasne predstave o prihodkih, odhodkih in varčevanju ne moremo realno upravljati družinskega proračuna. 

Prihodki so denar, ki pride v družino: naša plača, redna, če imamo stalno zaposlitev, ali spremenljiva, če smo samozaposleni ali občasni delavci. Lahko pa imamo tudi druge vire prihodkov: stalne, kot je na primer pobiranje najemnine, donos na kapital, ali občasne, kot so povračilo, dediščina, svetovanje. 

Odhodki vključujejo vse naše izdatke. Ti so lahko tudi stalni in običajni ter zato predvidljivi in povsem obvezni, kot so računi, zavarovanje, nujna vzdrževalna dela – letni servis kotla za centralno ogrevanje, vzdrževanje avtomobila itd., ali občasni, kot je nakup gospodinjskega aparata ali poseben obrok na silvestrovo. Lahko so tudi izredni, kot je potovanje ali pa nenadna bolezen.

Če ne porabimo vsega in so prihodki večji od odhodkov, lahko varčujemo. Pri realističnem proračunu je vedno treba redno varčevati določen odstotek (5-10 %) prihodkov za morebitno povečanje stroškov, na primer za energijo, in/ali nepričakovane dogodke, kot so nenačrtovani stroški vzdrževanja, pa tudi za prihodnje projekte.
 

Zlati pravili

Zlati pravili

Če želimo urediti svoj proračun ter usklajeno upravljati prihodke in odhodke, moramo upoštevati dve preprosti pravili:

1)    Učimo se iz preteklosti: to pomeni, da se navadimo izračunavati prihodke in odhodke za zadnjih dvanajst mesecev (lahko tudi mesečno ali polletno), da si sestavimo urnik predvidljivih in rednih odhodkov (računi, najemnina, zavarovanje) in drugih, ki so predvidljivi, vendar manj redni (stroški zdravljenja). 

2)    Načrtujemo prihodnost: to pomeni, da se odločamo za izdatke, pri katerih upoštevamo prihodnje prihodke in odhodke, da bi si zagotovili prihranke za kritična obdobja, se nagradili z dopustom, investirali v potrebe ali uresničili projekt, morda prav za gospodarsko rast.

Nasvet strokovnjakov

Nasvet strokovnjakov

Te "odgovorne navade" danes podpira možnost, da se zanesemo na svojo banko, ki poleg običajnih domačih bančnih storitev na spletu ponuja tudi podrobne informacije o tem, kako najbolje upravljati svoj proračun, in zagotavlja brezplačne digitalne aplikacije.

Aplikacije upoštevajo prihodke, njihova morebitna negativna ali pozitivna nihanja, spreminjanje fiksnih stroškov, število oseb v družinskem jedru in posledično spremembo porabe, s takojšnjim in samodejnim prikazom.

Poleg tega banka ponuja možnost storitve direktne obremenitve za fiksne izdatke, kot so računi, naročnine, obroki za potrošniške kredite, hipoteke. 

Vključevanje in spodbujanje odgovornosti. Pomembno je, da v proces vključimo vso družino, zlasti pa otroke, najmlajše ali mladostnike, ki jih naučimo samostojnosti in odgovornosti, tako da jim damo majhne količine, za katere morajo poskrbeti. Če je mogoče, pri približno 11 letih tudi redni znesek žepnine v zameno za manjše storitve. Ko so starejši, se lahko žepnina poveča in se izplačuje mesečno. To je odličen način, da se navadijo sami upravljati svoje potrebe in da se naučijo pravilnega odnosa do denarja.


Več informacij
Pravilno upravljanje proračuna vključuje celotno družbo. Upoštevali smo družine. Vendar imajo svojo vlogo tudi podjetja in država. Podjetja morajo predložiti svoj proračun, državni proračun pa vsako leto pripravi in predstavi finančni minister.


Več informacij
Ocenjeni proračun ob koncu leta postane končni proračun. 
Ocenjeni proračun vključuje prihodke in odhodke, ki so predvideni v vnaprej določenem časovnem obdobju. 
Končni proračun se nanaša na zaključeno obdobje in navaja dejanske prihodke in odhodke, ki so resnično nastali v obravnavanem obdobju. 
To velja tako za družinski proračun kot za proračun podjetij in države.

 

Potrebujete pomoč?

Tu smo za vas.

Poiščite ustrezno kontaktno številko:

Kontaktni center Intese Sanpaolo Bank
vsak delovnik 7:00 - 18:00 in sobota 8:00 - 12:00

  • klici iz Slovenije: 080 13 18
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 838

Servisni center za kartično poslovanje – 24 ur

  • klici iz Slovenije: 05 66 61 256
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 256

Prodaja nepremičnin: 05 66 610 10

Klepet