• Na voljo ni predlogov.

Krovni pokojninski sklad Moj steber

Sklenite dodatno pokojninsko zavarovanje in si zagotovite dodatno pokojnino. Do 29. decembra 2023 izkoristite akcijo vplačil brez vstopnih stroškov. Za obstoječe in nove člane.

Prednosti Krovnega pokojninskega sklada Moj steber

Več podskladov

Ima tri podsklade za različne starostne skupine.

Dva načina zavarovanja

Izberite med individualnim in kolektivnim pokojninskim zavarovanjem.

Banka jamči za vplačila

Zajamčene čiste premije v podsklad Moj steber zajamčeni.

Izberite svoj podsklad
Krovni pokojninski sklad Moj steber ima tri podsklade, ki so namenjene različnim starostnim skupinam:
Moj steber zajamčeni
Za komitente nad 55. letom starosti.
Moj steber uravnoteženi
Za komitente od 40. do vključno dopolnjenega 55. leta starosti.
Moj steber dinamični
Za komitente do vključno dopolnjenega 40. leta starosti.

Izkoristite davčno olajšavo in vplačila brez vstopnih stroškov!

Dodatno pokojninsko varčevanje je edina oblika varčevanja, pri kateri lahko vsako leto uveljavljate davčno olajšavo.*
Poleg tega pa v mesecu decembru lahko izkoristite tudi akcijo brez vstopnih stroškov za vsa vplačila premij v Individualno dodatno pokojninsko zavarovanje. 
Ugodnost velja za obstoječe člane kot tudi za vse, ki v času akcije na novo pristopijo k zavarovanju.
 

 * Maksimalni znesek vplačane premije, ki ga lahko uveljavljate do konca leta 2023, znaša 5,844 % od bruto plače posameznika (oziroma 24 % vseh plačanih prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje), nikakor pa ne več kot 2.903,66 EUR na letni ravni.* Če je zavarovanec hkrati vključen tudi v pokojninski načrt za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, se premije iz obeh pokojninskih načrtov (individualnega in kolektivnega) za uveljavljanje davčnih olajšav seštevajo. V primeru, da skupni znesek premij presega zakonske omejitve, ima prednost pri uveljavljanju davčnih olajšav delodajalec, ki financira pokojninski načrt.

Struktura in donosnost naložb

Oglejte si aktualno strukturo naložb (.pdf) po vrsti in geografski strukturi ter donosnost posameznega podsklada (.pdf) za zadnjih pet poslovnih let in na obračunski dan.

Individualno pokojninsko zavarovanje

Individualno pokojninsko zavarovanje

  • V individualno pokojninsko zavarovanje se lahko vključi vsaka fizična oseba, ki je zavarovanec ali uživalec pravic iz obveznega pokojninskega zavarovanja in samostojno plačuje zavarovalne premije.
  • Individualno zavarovanje omogoča dopolnitev kolektivne sheme dodatnega pokojninskega zavarovanja, v sklopu katere delodajalec sofinancira del premije.
  • Za vplačano čisto premijo in zajamčeni donos podsklada Moj steber zajamčeni, v Intesi Sanpaolo Bank jamčimo z vsem svojim premoženjem.
Kolektivno pokojninsko zavarovanje

Kolektivno pokojninsko zavarovanje

  • V kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje se lahko vključijo fizične osebe prek svojega delodajalca, ki jim v celoti ali delno financira premije.
  • Podjetje za svoje zaposlene oblikuje kolektivno pokojninsko shemo.
  • Podjetje, ki se vključi v dodatno pokojninsko zavarovanje, pridobi dodatne davčne olajšave.
moški naroča sestanek prek spleta

Želite izvedeti še več?

Naročite se na sestanek v poslovalnici, kjer vam bodo naši svetovalci odgovorili na vsa vaša vprašanja.
Potrebujete pomoč?

Tu smo za vas.

Poiščite ustrezno kontaktno številko:

Kontaktni center Intese Sanpaolo Bank
vsak delovnik 7:00 - 18:00 in sobota 8:00 - 12:00

  • klici iz Slovenije: 080 13 18
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 838

Servisni center za kartično poslovanje – 24 ur

  • klici iz Slovenije: 05 66 61 256
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 256

Prodaja nepremičnin: 05 66 610 10