• Na voljo ni predlogov.

Nova plačilna storitev

Takojšnja plačila 24/7/365 v spletni in mobilni banki

Intesa Sanpaolo Bank je med prvimi bankami nadgradila spletno in mobilno banko Banko IN ter spletno in mobilno banko Intesa Sanpaolo Bank, ki od 17. 8. 2020 ponujajo novo plačilno storitev, takojšnja plačila.

Uporabniki spletne in mobilne banke boste lahko plačilne transakcije na transakcijske račune, odprte pri drugih bankah v Sloveniji, izvrševali vsak dan, ne glede na uro. Plačilne transakcije – takojšnja plačila bodo izvršene in knjižene na transakcijske račune prejemnikov plačil v 10 sekundah. V spletni ali mobilni banki takojšnje plačilo izvršite tako, da na plačilnem nalogu izberete »takojšnje plačilo«.

Banka bo za izvršitev takojšnjih plačil na transakcijske račune odprte pri drugih bankah obračunala nadomestilo skladno s Tarifo Banke (do 50.000 EUR v višini 1,00 EUR). Tudi interna plačila med transakcijskimi računi odprtimi pri banki boste po 17. 8. 2020 lahko izvrševali kot takojšnja plačila in obračunala se bodo nadomestila skladno z obstoječo Tarifo Banke (na transakcijske račune pravnih oseb v višini 0,41 EUR, na transakcijske račune fizičnih oseb pa nadomestila ne bo zaračunala).    

Banka bo konec leta ponudila tudi čezmejna takojšnja plačila za plačila v EU v okviru plačilnega sistema Evropske centralne banke (TIPS). Tudi prejemniki plačil v EU bodo na svoj plačilni račun prejeli sredstva v nekaj sekundah.  

S 17. 8.  2020 se skladno z navedenimi novostmi spremenijo Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev za potrošnike, Tarifa Banke in Urnik izvrševanja plačilnih transakcij.

Spremenjeni Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev za potrošnike, Tarifa Banke in Urnik izvrševanja plačilnih transakcij bodo v celoti nadomestili sedanje splošne pogoje, tarifo in urnik. Objavljeni so na spletni strani in v vseh poslovalnicah banke.

Potrebujete pomoč?

Tu smo za vas.

Poiščite ustrezno kontaktno številko:

Kontaktni center Intese Sanpaolo Bank
vsak delovnik 7:00 - 18:00 in sobota 8:00 - 12:00

  • klici iz Slovenije: 080 13 18
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 838

Servisni center za kartično poslovanje – 24 ur

  • klici iz Slovenije: 05 66 61 256
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 256

Prodaja nepremičnin: 05 66 610 10

Klepet