• Na voljo ni predlogov.

Razpis Slovenskega podjetniškega sklada

Prijavite se na razpis za bančne kredite z nižjo obrestno mero in garancijo sklada.

Pri Intesi Sanpaolo Bank že vrsto let uspešno sodelujemo z Javnim skladom RS za podjetništvo, skrajšano ime: Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad), ki malim in srednje velikim podjetjem zagotavlja finančno podporo za poslovne projekte. Z veseljem vam posredujemo informacije o novem aktualnem razpisu.
 
Poslovna priložnost za nove čase

Razpis za bančne kredite s subvencionirano obrestno mero in z izdajo garancij Sklada z oznako P1 plus 2020 je bil objavljen 20. marca 2020 in bo odprt predvidoma do 20. oktobra 2020 oziroma do porabe sredstev Sklada. Rešitev, ki je v osnovi namenjena hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, je letos zaradi premagovanja posledic širjenja koronavirusa še dodatno prilagojena novim razmeram poslovanja.

V okviru navedenega razpisa je bila 8. 5. 2020 tako vzpostavljena nova kreditno-garancijska linija za kritje škode nastale zaradi COVID-19 z oznako C.19 – Mikrogarancije za MSP – kritje škode zaradi virusa COVID-19. Namen nove kreditno-garancijske linije C.19 je zagotoviti kredit za zagotovitev zadostne likvidnosti za financiranje poslovanja v obdobju epidemije ter spodbujanje podjetij za nadaljnjo izvajanje podjetniške aktivnosti in je po presoji Sklada financiranje z zaprošenim kreditom ekonomsko upravičeno.

Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri in garanciji Sklada, kar predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita.
 
Komu je razpis namenjen?

Na razpis se lahko prijavijo:

  • mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi, ter
  • socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavoda, ki so se preoblikovale po Zakonu o socialnem podjetništvu.


Razpisna dokumentacija in prijava

Razpisna dokumentacija in podrobnejše informacije o kreditnih in garancijskih pogojih ter pogojih, ki jih morate izpolnjevati kot podjetje, če želite sodelovati na javnem razpisu, so dosegljivi na spletni strani www.podjetniskisklad.si. Če izpolnjujete vse pogoje razpisa, pa vas vabimo da se povežete z vašim bančnim skrbnikom ter uredite vse potrebno glede kredita, ki ga bo Banka odobrila skladno z obstoječimi pravili in pogoji tako Banke kot Sklada.

Prihodnji roki za predložitev vlog so 5. 7., 5. 9., 20. 9., 5. 10. in  20. 10. 2020.

Potrebujete pomoč?

Tu smo za vas.

Poiščite ustrezno kontaktno številko:

Kontaktni center Intese Sanpaolo Bank
vsak delovnik 7:00 - 18:00 in sobota 8:00 - 12:00

  • klici iz Slovenije: 080 13 18
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 838

Servisni center za kartično poslovanje – 24 ur

  • klici iz Slovenije: 05 66 61 256
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 256

Prodaja nepremičnin: 05 66 610 10

Klepet