• Na voljo ni predlogov.

članek

Zakaj je krožno gospodarstvo bistvenega pomena za okoljske, družbene in upravljavske dejavnike (ESG)

V letu 2021 naložbe v financiranje okoljskih, družbenih in upravljavskih dejavnikov (ESG) dosegajo rekordnih 649 milijard USD. Ker pa so viri omejeni, je donosnost naložb ogrožena, saj se cene zvišujejo. Odgovor je v premiku h krožnemu gospodarstvu, s katerim se je mogoče boriti proti izčrpavanju virov, povečati odpornost in izboljšati upravljanje tveganj.

Charlotte Ricca

27/09/2022

V finančnem sektorju so podnebne spremembe in trajnostnost deležne vedno večje pozornosti. Naložbe v sklade, ki upoštevajo okoljske, družbene in upravljavske dejavnike, pa so se v zadnjih dveh letih več kot podvojile.

Družba Reuters je leto 2021 razglasila kot »leto naložb v okoljske, družbene in upravljavske dejavnike«, potem ko je družba Refinitiv Lipper razkrila, da so globalni skladi, ki upoštevajo dejavnike ESG, v tem letu dosegli rekordnih 649 milijard USD v primerjavi z 285 milijardami USD leta 2019.

Financiranje ESG zdaj znaša 10 % svetovnih sredstev skladov. Zaradi tega razmaha so podjetja vseh velikosti sprejela ocenjevanje na podlagi ESG kot glavni dejavnik svojega poslovanja.
 

"Okoljski, družbeni in upravljavski dejavniki (ESG) so trenutno prevladujoči trend trajnostnosti v finančnem sektorju.
Razlog za to je dejstvo, da so oblikovalci politik sprejeli ta okvir in ga spodbujajo, da bi finančni kapital usmerili k bolj trajnostnemu gospodarstvu."

Claudio Zara, raziskovalec, GREEN, Univerza Bocconi

Poleg predpisov, ki jih sprejmejo oblikovalci politik, so še trije drugi razlogi, zakaj upoštevati dejavnike ESG pri odločanju o naložbah: tveganje, povpraševanje potrošnikov in odpornost.

Vlagatelji in korporacije se zavedajo, da so naravne nesreče, povezane s podnebnimi spremembami, in vedno večje družbene težave povezane z več tveganji za njihovo poslovanje, med drugim s tveganjem izčrpanosti virov, zloma dobavnih verig in nezdrave ali neizobražene delovne sile. 

Druga nevarnost pri tem, če vrednote dejavnikov ESG niso sprejete, je ogroženost njihovega ugleda, saj potrošniki vedno bolj iščejo podjetja z odgovornimi vrednotami.

Za družbe, ki so pri merjenju dejavnikov ESG dobro ocenjene, velja mnenje, da bolje predvidevajo prihodnja tveganja in priložnosti. Tako verjetneje pritegnejo zelene vlagatelje in tiste, ki želijo razpršiti svoje portfelje. 

Medtem ko bodo prihodnje vlaganje in inovacije najverjetneje sprožili rast dobave trajnostnih virov, bo trenutno strmo povečanje povpraševanja najverjetneje preseglo dobavo, zaradi česar se bo povečala konkurenčnost in se bodo cene zvišale.

Pritisk zaradi končnih virov je mogoče obvladovati s premikom h krožnemu gospodarstvu, kar je ključni del pri reševanju vprašanj, povezanih s podnebnimi spremembami in ESG. 

S premikom od tradicionalnega, linearnega modela poslovanja, ki temelji na miselnosti »vzemi, izdelaj in zavrzi«, h krožnemu modelu, ki temelji na ponovni uporabi virov ter dolgotrajnejšem in intenzivnejšem zadržanju virov v gospodarskem ciklu, se je mogoče boriti proti izčrpavanju virov in zmanjševati onesnaževanje, povečati odpornost in izboljšati upravljanje tveganj. 

»Ker krožno gospodarstvo polaga temelje za novo in boljšo rast, je gospodarsko gonilo okoljskih, družbenih in upravljavskih dejavnikov,« pravi Zara. 

»Ključno je tudi zato, ker se lahko usmeri k pomembnim megatrendom, ki pospešujejo premik – kot so demografski trendi, urbanizacija, digitalizacija in spreminjanje zahtev potrošnikov, ko se ti vse bolj zavedajo okoljskih in družbenih težav.«

Zara je bil vodja študije, ki jo je v tesnem sodelovanju z bančno skupino Intesa Sanpaolo izvedla Univerza Bocconi ter ki si prizadeva opredeliti razmerje med krožnim gospodarstvom in finančnim sektorjem. 

Ena glavnih ugotovitev je, da lahko krožno gospodarstvo pomaga zmanjšati finančno tveganje podjetja in izboljša tveganju prilagojeno uspešnost. Z raziskavo so našli tudi dokaze, da lahko sprejetje poslovnih modelov krožnega gospodarstva poveča odpornost gospodarstva proti zunanjim pretresom. 

»Podjetja z višjo stopnjo krožnosti so med pandemijo covida-19 utrpela manj negativnih posledic, v obdobju po pandemiji pa so se hitreje vrnila v prvotno stanje,« je povedal Zara. 

Premik h krožnemu gospodarstvu je prednostna strateška naloga za okrevanje po pandemiji. Bančna skupina Intesa Sanpaolo ima s približno 115 milijardami EUR, ki so v njenem poslovnem načrtu za obdobje 2022–2025 namenjeni zelenemu prehodu, vodilno vlogo v finančnem sektorju. 

Integracija dejavnikov ESG v naložbeni proces ima pri tem prehodu ključno vlogo, saj okvir zagotavlja pregledne, trajnostne poslovne prakse, ki jih je mogoče izmeriti in o katerih je mogoče poročati. 

V smislu odpravljanja tveganj pri naložbah, izpolnjevanja podnebnih zavez in izkoriščanja novih oblik boljše rasti so za finančne storitve bistveni krožno gospodarstvo in dejavniki ESG.
 

Potrebujete pomoč?

Tu smo za vas.

Poiščite ustrezno kontaktno številko:

Kontaktni center Intese Sanpaolo Bank
vsak delovnik 7:00 - 18:00 in sobota 8:00 - 12:00

  • klici iz Slovenije: 080 13 18
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 838

Servisni center za kartično poslovanje – 24 ur

  • klici iz Slovenije: 05 66 61 256
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 256

Prodaja nepremičnin: 05 66 610 10

Klepet