• Na voljo ni predlogov.
Trajnostni razvoj

Luca Matrone o podnebni investicijski platformi za Afriko

Sodelovanje s platformo krepi prizadevanja banke na področju zapiranja energetske vrzeli v Afriki. Preberite, kaj je na to temo povedal Luca Matrone, globalni vodja energetike pri Intesi Sanpaolo.

30/06/2021

Da bi držali korak z naraščajočim svetovnim povpraševanjem po elektriki je treba nujno ukrepati, za kar bo po besedah Mednarodne agencije za obnovljive vire energije (IRENA) potrebna naložba v obnovljive vire energije v višini 131 trilijonov USD do leta 2050.

Ta potreba je posebej nujna v Afriki, kjer bo do leta 2030 brez elektrike živelo več kot 600 milijonov ljudi – 36 odstotkov prebivalstva.

Lansko leto, ko je Bentoe Tehoungue, direktorica družinske medicine na liberijskem ministrstvu za zdravje, poslala e-poštno sporočilo, v katerem je zaprosila za pomoč pri spopadanju s pandemijo covida-19, se je njena glavna prošnja navezovala na elektriko. Zdravstveni delavci po vsej Afriki uporabljajo nezanesljive in celo nevarne vire svetlobe ter odlašajo s postavljanjem diagnoze in nujno potrebnim zdravljenjem ali pa paciente odslovijo.

Dokler v srednji šoli Ebenebe v Nigeriji niso prejeli pomoči s strani projekta sončne energije, so bili več let brez dostopa do elektrike in so prodajali plodove palme, da so lahko najeli generator in tako omogočili dijakom zaključnega letnika, da so opravili praktične izpite na računalnikih.

Ni dvoma, da morajo biti obnovljivi viri energije odgovor na naraščajoče potrebe po energiji v Afriki. Je druga najgosteje poseljena regija na svetu za Azijo in najhitreje naraščajoča celina v demografskem smislu. Do leta 2030 bo več kot 50 odstotkov prebivalstva živelo v mestih.

Čeprav se bo afriško gospodarsko po napovedih okrepilo, pa to ni dovolj, da bi se spopadli s strukturnimi spremembami.

V ta namen je Intesa Sanpaolo postala prva italijanska banka, ki se je pridružila podnebni investicijski platformi (CIP), v kateri javne in zasebne finančne institucije  skupaj podpirajo izvajanje projektov obnovljivih virov energije po vsem svetu.
 
CIP je dejansko partnerstvo med:

 • Mednarodno agencijo za obnovljive vire energije (IRENA);
 • Trajnostno energijo za vse;
 • Razvojnim programom OZN (UNDP) in
 • Zelenim podnebnim skladom.

 
Njen cilj je povečati financiranje za pomoč državam – zlasti regijam v razvoju, kot je Afrika – pri doseganju ambicioznih podnebnih ciljev.

IRENA sodeluje s 180 državami, kjer podpira prihodnost trajnostne energije. V okviru CIP bo Intesa Sanpaolo nudila svoje mednarodne izkušnje na področju financiranja gradnje velikih naprav za čisto energijo v sodelovanju s svojo mrežo povezav na največjih kapitalskih trgih in pomočjo, potrebno pri zagotavljanju dobičkonosnosti projektov, ki ustrezajo najvišjim kriterijem na področju okolja, družbe in upravljanja. 
 

Trajnostni projekti Intese Sanpaolo


Skupina Intesa Sanpaolo je zelo vključena v projekte v Afriki, in sicer prek transakcij, izvedenih v Keniji, Kamerunu, Angoli, Egiptu, Etiopiji, Zambiji, Gani, Ugandi, Alžiriji in Slonokoščeni obali.

Banka je tudi sodelovala v trajnostnih projektih na celini. Leta 2017 je pomagala s financiranjem projekta hidroelektrarne Koysha v Etiopiji, ki je del dolgoročnega načrta petih takšnih hidroelektrarn v povodju reke Omo/Gibe. Hidroelektrarna Koysha ima kapaciteto letne proizvodnje 6460 GWh elektrike in prepreči 1 milijon ton izpustov CO2 na leto.
 

"Vlade, medvladne organizacije, razvojne agencije, neodvisni proizvajalci električne energije in banke se bodo povezali prek ene same platforme ter tako spodbujali investicije v obnovljive vire."

Luca Matrone, globalni vodja energetike Intese Sanpaolo, globalni korporativni oddelek, IMI divizija za korporativno in investicijsko bančništvo

Smisel delovanja na enotni platformi

Kaj je povedal Luca Matrone?
 

CIP je način za okrepitev dela banke in za njeno povezavo z enako mislečimi partnerji na jasen način. »Prek enotne platforme bodo imele vlade, medvladne organizacije, razvojne agencije, neodvisni proizvajalci električne energije in banke sredstva, da se povežejo in spodbujajo investicije v obnovljive vire. Res je pomembno, da se vse ustrezne strani povežejo na enotni platformi, ne pa, da delujejo v osami,« pravi Luca Matrone, globalni vodja energetike pri Intesi Sanpaolo, globalni korporativni oddelek, IMI divizija za korporativno in investicijsko bančništvo.
 
Poleg tega Matrone pravi, da bi to lahko bil dober način za pregled projektov in tudi pomembna pot za hitrejši dostopa, brez česar ni mogoče zagotoviti, da bi do sprememb dejansko prišlo.
 
To je zlasti pomembno na afriškem trgu, pravi Matrone, kjer obstaja večja nevarnost tako za dejanska kot tudi za zaznana tveganja. Čeprav je veliko afriških držav že naredilo določen napredek pri ukrepanju za povečanje obnovljivih virov energije, bo potrebnega še kar nekaj dela.
 
Matrone doda, da na primer regulativni okviri še vedno niso dosegli stopnje avtonomije in neodvisnosti, ki je potrebna za izvrševanje zakonodaje, ali pa jim včasih manjka tehničnega znanja, ki je potrebno za razvoj in izvajanje novih predpisov. Odsotnost ustreznega regulativnega okvira lahko močno okrni razvoj projekta.
 
Treba pa je upoštevati tudi druga lokalna tveganja ali tveganja, ki se nanašajo na posamezno državo. Matrone pravi, da so to:

 • politična tveganja (civilni nemiri; razlastitev; neprenosljivost; spremembe davčnega režima, itd.);
 • tveganja, povezana z logistiko;
 • nezadosten dostop do električnega omrežja.

 
Predvsem obstaja tveganje odjema, ki je povezano z zmožnostjo javnega električnega podjetja, da dosledno plačuje elektriko, proizvedeno v času trajanja pogodbe o nakupu elektrike. Vlade, mednarodne organizacije in zasebni sektor morajo sodelovati, da lahko upravljajo in učinkovito omilijo te zadeve.  
 
Od leta 2018 je Intesa Sanpaolo tudi vključena v RES4Africa Foundation, organizacijo zasebnega sektorja, ki predstavlja most med člani in partnerji pri spodbujanju uporabe obnovljivih virov energije za uporabo v afriških gospodarstvih.
 
Zapiranje afriške energetske vrzeli bo zahtevalo občutno dodatno kapaciteto sistemov obnovljivih virov energije in financiranje zasebnega sektorja.
 
Leta 2019 je organizacija RES4Africa predstavila pobudo renewAfrica, platformo, kjer sodeluje več kot 25 akterjev iz evropske industrije obnovljivih virov energije – od upravljavcev, proizvajalcev, javnih in zasebnih finančnih institucij, do industrijskih združenj in skupin za razmislek.
 
Sodelujoči v platformi delujejo v smeri izboljšanja dostopa do obnovljivih virov energije na ravni transformacije po vsej Afriki, poleg tega pa tudi v smeri grajenja najboljših praks in zagotavljanja načela »vse na enem mestu« pri nudenju pomoči. Intesa Sanpaolo na čelu skupaj z Evropsko investicijsko banko vodi projektno skupino, ki deluje na področju določanja potencialnih izboljšav obstoječih finančnih instrumentov za namen okrepitve toka zasebnega kapitala. 
 
Vključenost v CIP in podobne pobude sovpada z načrtom Intese Sanpaolo, da postane »prva vplivna banka na svetu«, kar je njena ambicija, ki je nastala kot odgovor na globalne trende, kot so podnebne spremembe, staranje prebivalstva in digitalizacija.
 
»V teh državah bi kapital lahko predstavljal resnično priložnost v podporo trajnostni rasti,” pravi Matrone. »Še bolj pomembno pa je, da je to tudi nekaj, kar moramo narediti za doseg ciljev, ki so potrebni za preprečevanje podnebnih sprememb, ki že puščajo velike negativne vplive v različnih delih Afrike.«
 

Potrebujete pomoč?

Tu smo za vas.

Poiščite ustrezno kontaktno številko:

Kontaktni center Intese Sanpaolo Bank
vsak delovnik 7:00 - 18:00 in sobota 8:00 - 12:00

 • klici iz Slovenije: 080 13 18
 • klici iz tujine: 00386 5 66 61 838

Servisni center za kartično poslovanje – 24 ur

 • klici iz Slovenije: 05 66 61 256
 • klici iz tujine: 00386 5 66 61 256

Prodaja nepremičnin: 05 66 610 10

Klepet