• Na voljo ni predlogov.
Članek

Kako skupina Intesa Sanpaolo neguje kulturo vključevanja

Še mnogo dela do premostitve razkoraka med spoloma

Hazel Davis

03/03/2023

Na razkorak med spoloma vpliva več dejavnikov, vključno s strukturnimi ovirami, družbenogospodarskimi in tehnološkimi spremembami ter gospodarskimi pretresi zaradi pandemije. 

Prisoten je v vseh panogah, vendar pa so po navedbah družbe Deloitte ženske v institucijah za finančne storitve leta 2021 na globalni ravni zasedale 21 % mest v odborih, 19 % funkcij na izvršnih položajih in 5 % položajev izvršnih direktoric.

Skupina Intesa Sanpaolo je že dolgo zavezana krepitvi raznolikosti in spodbujanju vključevanja kot ključnima sestavinama pri rasti skupine. Trenutno ženske predstavljajo 54 % vseh zaposlenih banke. Približno 40 % žensk je na vodstvenih položajih, 28 % pa na izvršnih. 

»Seveda vedno obstaja prostor za izboljšave in s tem se nenehno ukvarjamo,« pravi Anna Roscio, vodja Oddelka za korporativno prodajo in trženje pri diviziji Banca dei territori skupine Intesa Sanpaolo. »V primerjavi z našimi tekmeci pa smo vseeno dosegli pomembno raven – naš prispevek so prepoznali pri družbi Bloomberg, ki nas je na indeksu enakopravnosti med spoloma uvrstila nad povprečje v panogi.« 

Pravzaprav je glede na globalni indeks raznolikosti in vključenosti Refinitiv 2022 naša banka prva v Evropi, druga na svetu in edina italijanska banka med 100 delovnimi mesti, ki so najbolj vključujoča in pozorna na raznolikost. 

Bila je tudi prva v Evropi, ki je pridobila neodvisni mednarodni certifikat raznolikosti, certifikat GEEIS-Diversity, in prva večja italijanska bančna skupina, ki ji je bil podeljen certifikat enakopravnosti spolov, določen v Nacionalnem načrtu EU za okrevanje in odpornost (NRRP – National Recovery and Resilience Plan).

Priznanje Women Value Company Award (podjetniško priznanje dragocenega prispevka žensk) skupine Intesa Sanpaolo zdaj podeljujemo že šesto leto in banka je na nedavni slovesnosti sporočila, da za podporo in spodbujanje ženskega podjetništva ter v pomoč pri povečanju prispevka žensk h gospodarskemu in družbenemu razvoju države daje na voljo 500 milijonov EUR. 

Anna Roscio pravi, da je določen delež tega zneska uporabljen za tečaje usposabljanja – namenjene moškim in ženskam.

"Ne gre le za vključevanje žensk, ampak za zagotavljanje, da pri kulturi vključevanja sodeluje celotna organizacija."

Anna Roscio, vodja Oddelka korporativne prodaje in trženja pri diviziji Banca dei territori skupine Intesa Sanpaolo

Banka je pripravila tudi dokument s pravili za boj proti spolnemu nadlegovanju. Po besedah Anne Roscio to »prispeva k ustvarjanju okolja, v katerem so spoštovane pravice vsakogar. Vodi k boljšemu in bolj vključevalnemu vzdušju. Prav tako pripomore k temu, da se lahko vsakdo svobodno izraža, kot najbolje zmore.«

Na Zahodnem Balkanu in v Albaniji je razkorak med spoloma v podjetništvu še vedno velik, veljavne norme pa so še vedno večinoma v korist moških. »O podjetništvu se še vedno poroča kot o ‚moškem‘ početju,« pravi Elena Balliu, vodja Oddelka za mala podjetja pri Intesi Sanpaolo Bank v Albaniji. 

V Svetovani banki ocenjujejo, da Albanija zaradi nizke stopnje udeleženosti žensk na trgu delovne sile vsako leto izgubi 20 % svojega potencialnega bruto domačega proizvoda. Ženske so čezmerno zastopane v neplačanih ali slabo plačanih sektorjih, plače, ki jih zaslužijo, pa so v poprečju nižje.

»Ker so skupina s še ne izkoriščenim potencialom za albansko gospodarstvo, so bile v zadnjih desetletjih podane številne pobude v podporo gospodarskemu opolnomočenju žensk,« pravi Elena Balliu. »Vendar pa je bilo zelo malo takih, iz katerih bi izšli dejanski, dolgoročni politični ukrepi v podporo ženskemu podjetništvu.« 
 

"Podjetnice se zaradi vpliva spolnih norm srečujejo s številnimi težavami; na položaje žensk pri poslovnem razvoju vplivajo patriarhalne prakse, ki omejujejo njihov dostop do priložnosti, virov in moči. Ženske v primerjavi z moškimi nimajo enakega dostopa do informacij o trgu, pravne podpore in koristi zaradi razvoja podjetij."

Elena Balliu, vodja Oddelka za mala podjetja pri Intesi Sanpaolo Bank v Albaniji

Skozi leta je bila prek državne ministrice za zaščito podjetništva organizirana peščica državno financiranih shem, vključno s Skladom za konkurenčnost, Skladom za ustvarjalno gospodarstvo, Skladom za zagon podjetij, Skladom za inovacije in Skladom za inovativna zagonska podjetja. 

Vendar Elena Balliu pravi naslednje: »Skoraj dve od treh podjetnic navajata, da vidita financiranje ali priložnosti zanj kot prednostno nalogo, ki bi ženske podprla pri nadaljnjem razvoju ali razširitvi njihovih podjetij ter zaradi katere bi se želele vključiti tudi druge ženske, ki bi podale nove pobude in vzpostavile zagonska podjetja.« 
 
Ena od redkih regionalnih pobud, ki je usmerjena k izboljšanju dostopa do financiranja, je program Ženske v podjetništvu, ki ga podpirajo Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) ter donatorji. 

V okviru te pobude je zagotovljeno financiranje podjetij, ki jih vodijo ali jih imajo v lasti ženske, s tem pa je prek dostopa do kapitala in strokovnega znanja spodbujeno žensko podjetništvo.

Dolgoročni cilji banke na področju enakopravnosti so zaveza in potreba. Anna Roscio pravi: »Cilje opredeljuje naša zaveza, da ustvarimo enakopravno in meritokratsko okolje brez predsodkov in nadlegovanja, v katerem je cenjen vsak, ne glede na spol.« 

Dodaja pa še naslednje: »Do naše države čutimo izjemno odgovornost. Raznolikost lahko popolnoma preoblikuje naš gospodarski in javni sistem v smislu načinov, na katere spodbujamo različne pobude in vlagamo vanje, k čemur se zavezujemo tudi s svojo finančno ponudbo.« 
 

Potrebujete pomoč?

Tu smo za vas.

Poiščite ustrezno kontaktno številko:

Kontaktni center Intese Sanpaolo Bank
vsak delovnik 7:00 - 18:00 in sobota 8:00 - 12:00

  • klici iz Slovenije: 080 13 18
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 838

Servisni center za kartično poslovanje – 24 ur

  • klici iz Slovenije: 05 66 61 256
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 256

Prodaja nepremičnin: 05 66 610 10

Klepet