• Na voljo ni predlogov.
Trajnostni razvoj

Premislek o financah za trajnostni svet

Ob objavi novega poslovnega načrta za obdobje 2022–2025 skupine Intesa Sanpaolo z velikim poudarkom na ESG, smo se z Eleno Flor pogovarjali o zavezah banke

29/07/2022

Med izrednimi razmerami zaradi pandemije covida-19 se je bančna skupina Intesa Sanpaolo hitro odzvala. Italijanskemu državnemu zdravstvenemu sistemu je donirala 100 milijonov EUR za podporo storitvam v času največje krize. 

Poleg tega sta izvršni direktor in najvišje vodstvo iz lastnih plač donirala 6 milijonov EUR za krepitev pobud v zdravstvu.

Čeprav je šlo za izredne okoliščine, je ideja o neomajni podpori skupnostim del standardnega razmišljanja v Skupini. Donacije in prispevki skupnostim in realnemu gospodarstvu so bili običajni tudi pred začetkom globalne zdravstvene krize.

V poslovnih načrtih bančne skupine Intesa Sanpaolo so na več načinov prikazane pobude banke v korist skupnosti kot del njenih širših zavez okolju, družbi in upravljanju, ki vključujejo: 

  • posojila realnemu gospodarstvu in njegovo financiranje, 
  • podporo prehodu v zeleno in krožno gospodarstvo, 
  • finančno vključenost,
  • odgovornost do kulture. 
     

Zaveze okolju, družbi in upravljanju

Ko se posamezni poslovni načrt začne izvajati, se zaveze banke okolju, družbi in upravljanju okrepijo.

"Zaveze okolju, družbi in upravljanju (zaveze ESG) so že v preteklosti predstavljale velik del poslovnih načrtov. V tem načrtu pa eden od štirih stebrov prvič temelji samo na teh zavezah."

Elena Flor, vodja Sektorja za okolje, družbo in upravljanje ter trajnostnost, bančna skupina Intesa Sanpaolo

V novem načrtu za obdobje 2022–2025 je zaveza v višini 328 milijard EUR, namenjenih realnemu gospodarstvu prek srednje- do dolgoročnih novih posojil, zaveza v višini 25 milijard EUR družbenih posojil, namenjenih podpori neprofitnih dejavnosti, ranljivih skupin in mladih, ter zaveza v višini 500 milijonov EUR za naložbe in donacije pomoči potrebnim ter mladim in starejšim.

V njem je tudi osvežena zaveza k prehodu v krožno gospodarstvo po uspešni izvedbi prejšnjega načrta, s katerim je bilo podjetjem s projekti krožnega gospodarstva danih na voljo 6 milijard EUR. 

»Obdobje prejšnjega načrta smo zaključili s 7,7 milijarde EUR, izplačanih krožnemu gospodarstvu,« je dejala Elena Flor. »S tem novim poslovnim načrtom pa je naš cilj za nova posojila 76 milijard EUR v podporo zelenemu prehodu podjetij – od katerih je 8 milijard EUR namenjenih krožnemu gospodarstvu – in 12 milijard EUR zelenih posojil posameznikom.«

Skupina prav tako podpira stranke na njihovi poti proti trajnostnosti z okrepljenimi posojili za trajnostnost (npr. trajnostnimi financami, svetovanjem v zvezi z okoljem, družbo in upravljanjem), namenskim laboratorijem za krožno gospodarstvo v sodelovanju z vozliščem Cariplo Factory in vlogo Skupine kot strateškega partnerja Fundacije Ellen MacArthur, glavne promotorke globalnega prehoda h krožnemu gospodarstvu.

V podporo dolgoročnemu pristopu se je bančna skupina Intesa Sanpaolo leta 2021 vpisala v vsa zavezništva Združenih narodov za brezogljičnost, kar zajema bančne dejavnosti ter pobude upravljavcev premoženja in zavarovanj. 

Bančna skupina Intesa Sanpaolo je kot del svojega poslovnega načrta za obdobje 2022–2025 – in več kot leto pred rokom, ki ga je določila Mednarodna bančna zveza za brezogljično bančništvo (NZBA) – predstavila svoje cilje za doseganje neto ničelnih emisij, usklajene z brezogljičnostjo, v prednostnih sektorjih z visokimi emisijami do leta 2030.

Bančna skupina Intesa Sanpaolo si je zastavila tudi cilj doseganja neto ničelnih emisij do leta 2030, pri čemer bo 100 % elektrike na ravni Skupine pridobljenih iz obnovljivih virov (cilj, ki so ga v italijanskih podružnicah in zgradbah leta 2021 že dosegli).


Dokazovanje vrednosti trajnostnih financ

»Trajnostne naložbe so v jedru akcijskega načrta EU za trajnostno rast, katerega splošni cilj je preusmeriti finančne tokove k trajnostnosti,« pravi Elena Flor. »Pri tem imajo finančne ustanove ključno vlogo. 

Bančna skupina Intesa Sanpaolo je bila med prvimi, ki je zelo zgodaj, pred letom 2000, ponudila etična sredstva. Takrat smo pravzaprav orali ledino. Šlo je za nekakšen nišni trg in v Italiji smo bili vedno vodilni pri podpiranju trajnostnosti.«

»Če zdaj pogledamo glavnega upravljavca sredstev Skupine (Eurizon), je bilo marca 2022 48 % njegovih sredstev investiranih v skladu z 8. in 9. členom Uredbe o razkritju trajnostnih financ (SDFR).«

Leta 2021 je upravljavec Eurizon lansiral 23 produktov in dosegel skupno 172 skladov, ki (med drugim) promovirajo okoljske in družbene značilnosti ali imajo trajnostne naložbene cilje, razvrščene v skladu z 8. in 9. členom uredbe SFDR, za sredstva v upravljanju v višini približno 110 milijard EUR.


Pionirji na področju digitalizacije 

Z novim poslovnim načrtom in lansiranjem v celoti digitalne banke IsyBank se je še okrepila dolgotrajna zaveza Skupine k digitalizaciji. 

Konec leta 2021 je Skupina imela 12,9 milijona strank večkanalnega bančništva (1,3 milijona več kot leta 2020). 

»Zdravstvena kriza je spremenila navade mnogih naših strank,« pravi Elena Flor. »Na neki način je pospešila prehod na digitalno, ki je sicer že obstajalo in se širilo.«

»Tako kot lansiranje platforme IsyBank se bo tudi digitalni prehod nadaljeval na vseh področjih delovanja naše banke, z naložbami v popolno digitalizacijo strankine izkušnje, dodatno krepitvijo sistemov notranjih kontrol kot dela digitalnega razvoja procesov ter digitalnimi rešitvami in rešitvami na podlagi umetne inteligence pri dejavnostih skladnosti.«

»Ta tehnološka infrastruktura bo razširjena po celotni Skupini, vključno z mednarodno mrežo.«


Zaveze kulturi

V štiriletnem obdobju 2018–2021 je bančna skupina Intesa Sanpaolo izplačala denarni prispevek skupnosti v višini približno 144 milijonov EUR za pobude v kulturi. Od leta 1989 Skupina financira tudi program Restituzioni, namenjen obnovi in promociji nacionalne dediščine, katere kurator je banka v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo.

Poleg tega je Skupina prek programa Gallerie d’Italia odprla svojo obsežno umetniško zbirko, ki si jo javnost lahko ogleda v petih galerijah. »Umetniška zbirka je dobrina,« pravi Elena Flor. »Hkrati pa menim, da prinaša tudi odgovornost, saj je treba zanjo skrbeti.« 


Najpomembnejše premoženje Skupine so ljudje

Novi poslovni načrt za obdobje 2022–2025 zagotavlja znatne naložbe v ljudi iz Skupine – s posebnim poudarkom na različnosti in vključevanju. 

Bančna skupina Intesa Sanpaolo je članica kazalnika enakosti spolov podjetja Bloomberg, je prva banka v Evropi, vključena v najnovejšo izdajo kazalnika različnosti in vključevanja podjetja Refinitiv, ter je bila med prvimi v Evropi, ki je prejela potrdilo o evropskem in mednarodnem standardu enakosti spolov in različnosti – mednarodno potrdilo, s katerim je ocenjena zaveza organizacij k različnosti in vključevanju.

»Seveda, vedno lahko storimo več,« pravi Elena Flor. »A Skupina to dojema kot popotovanje, ne kot enodnevni izlet.«

In namesto da bi počivala na lovorikah uspehov zadnjih štirih let, se pripravlja na izvedbo novega, drznega poslovnega načrta, pri katerem so v ospredju zaveze okolju, družbi in upravljanju ter ki v prihodnjih letih obeta resnične spremembe. 
 

Potrebujete pomoč?

Tu smo za vas.

Poiščite ustrezno kontaktno številko:

Kontaktni center Intese Sanpaolo Bank
vsak delovnik 7:00 - 18:00 in sobota 8:00 - 12:00

  • klici iz Slovenije: 080 13 18
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 838

Servisni center za kartično poslovanje – 24 ur

  • klici iz Slovenije: 05 66 61 256
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 256

Prodaja nepremičnin: 05 66 610 10

Klepet