• Na voljo ni predlogov.
Članek

Največje albansko solarno polje podpirajo vsi sistemi

Mednarodno sodelovanje je privedlo do največjega solarnega projekta v Albaniji, s katerim bo država lahko izpolnila svoje podnebne cilje.

26/07/2023

Zaščitena laguna Karavasta na vzhodnem delu albanske obale Jadranskega morja je mednarodno pomembno mokrišče in habitat, bogat z divjadjo, kar vključuje tudi dalmatinskega pelikana. 

Laguna Karavasta, obkrožena z listopadnim gozdom, ki tvori nacionalni park Divjakë-Karavasta, je največja v Albaniji in največja laguna, ki se napaja iz Sredozemskega morja. 

Le nekaj kilometrov od tega naravnega bisera bo kmalu stala še ena pridobitev za Albanijo – takšna, ki bo izkoriščala moč narave za izboljšanje življenja vseh. 

Na zemljišču v soseščini Karavaste (ki ni zaščiteno) bo kmalu stalo najambicioznejše albansko solarno polje do zdaj – projekt obnovljivih virov energije z zmogljivostjo 140 megavat pikov, ki je zasnovan tako, da bo državo popeljal stran od njene odvisnosti od fosilnih goriv.


Zgodovinski solarni projekt

Solarni projekt Karavasta, vreden 135 milijonov EUR, ki ga bo zgradila francoska družba Voltalia, s sindiciranim posojilom v višini 99 milijonov EUR sofinancirajo družba Voltalia, institucija International Finance Corporation (IFC), Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD), Intesa Sanpaolo Bank Albanija in Privredna Banka Zagreb.

Zgodovinski projekt bo zgrajen za izkoriščanje sončne energije s strukturo za sledenje soncu in z dvostranskimi paneli.

Projekt bo omogočal inovativno strategijo hibridne komercializacije – 50 % proizvedene energije bo prodane energetskemu podjetju v državni lasti po fiksni ceni, preostala pa bo prodana po tržnih cenah – združeno z instrumentom zavarovanja cene električne energije, da se prepreči nihanje cen.

Constantin von Alvensleben, direktor družbe Voltalia za Albanijo, pravi: „Zaradi visoke nameščene zmogljivosti 140 megavat pikov in kratkega časa izvedbe – v letu in pol – je ta projekt v državi sprožil veliko zanimanje za sončno energijo.“

„Gre za pomemben trenutek za vse deležnike, vključno z albansko vlado, družbo Voltalia kot razvijalko, posojilodajalko in pogodbenico ter bančnim konzorcijem, ki ga sestavljajo EBRD, IFC in bančna skupina Intesa Sanpaolo.“

"Odločno podpiramo zavezo Albanije, da do leta 2030 postane neto izvoznica energije, in njeno strategijo, da diverzificira vire in se usmeri na področje obnovljivih virov energije."

Alessandro D’Oria, predsednik uprave Intese Sanpaolo Bank Albanija

“To financiranje predstavlja zmogljivosti naše ekipe za uspešno vodenje mednarodnih partnerstev pri financiranju kompleksnih projektov v sodelovanju z bančno skupino ISP in banko PBZ.“ 


Izkoriščanje naravnih virov

Albanija ima odlično lego za izkoriščanje sončne energije. Povprečno število sončnih dni v tej državi je 240–300 (1). Velik del je izpostavljen visokoenergijskemu sončnemu sevanju – do 1700 kWh/m2 na leto (2). V jasnem vremenu lahko vsak kvadratni meter absorbira približno 2200 kWh na leto – kar približno zadošča za napajanje srednje velikega gospodinjstva (3).

V Albaniji razogljičenje ni nekaj novega. Ta država ima v svojem energetskem portfelju pravzaprav enega največjih deležev obnovljivih virov energije v jugovzhodni Evropi (4).

Petindevetdeset odstotkov doma proizvedene elektrike iz obnovljivih virov je proizvedenih z vodno energijo, s katero izkoriščajo naravno moč rek v Albaniji, ki jih je več kot 152. Ker pa zaradi naraščajočih globalnih temperatur pade vse manj dežja in vodna gladina upada, bi bila država z zanašanjem samo na vodno energijo preveč odvisna od uvožene energije. 

Pričakuje se, da se bodo letne potrebe po energiji v Albaniji do leta 2030 povečale za 77 % in da bo proizvodnja elektrike, ki jo proizvajajo velike hidrocentrale, v enakem obdobju upadla za približno 15–20 %.


Financiranje vodi k spremembam

V albanski nacionalni energetski strategiji je zelo poudarjena diverzifikacija obnovljivih virov energije in zastavljen je tudi brezpogojen cilj znižanja emisij za 20,9 % do leta 2030 (5). 

Vendar je Gospodarska komisija Združenih narodov za Evropo leta 2021 poudarila, da se Albanija pri uresničevanju teh zavez še vedno sooča s ključnimi izzivi. Eden od teh izzivov je odpravljanje tveganj pri financiranju velikih projektov za obnovljive vire energije, da bi spodbudili zaupanje in mednarodne naložbe.

Pričakuje se, da bo sončno polje Karavasta po pripravi na zagon proizvedlo več kot 265 gigavatnih ur elektrike na leto. Skupaj s tem bodo znižane tudi emisije toplogrednih plinov v višini približno 96.500 ton ekvivalenta CO2 na leto – ali 9,5 % ogljikovega dioksida, ki ga v zrak izpusti industrijski sektor v Albaniji.

To bo še en korak k mednarodnemu sodelovanju pri financiranju za pomoč pri izpolnjevanju podnebnih ciljev.

Z vložkom 29 milijonov EUR je bančna skupina Intesa Sanpaolo edina komercialna bančna skupina, ki je vključena v transakcijo.

Intesa Sanpaolo Bank Albanija je pri sindiciranem posojilu prevzela vlogo domače banke, pri kateri bodo vodeni računi, in domače skrbnice zavarovanj.

 

Viri:

(1) https://aida.gov.al/images/PDF/Publikime/Energy-FactSheet.pdf 
(2) https://aida.gov.al/images/PDF/Publikime/Energy-FactSheet.pdf 
(3) https://www.ovoenergy.com/guides/energy-guides/how-much-electricity-does-a-home-use
(4) https://unece.org/sites/default/files/2021-07/UNECE-RE_Uptake_Factsheet_Albania.pdf
(5) https://climatepromise.undp.org/what-we-do/where-we-work/albania#:~:text=Key%20highlights%20from%20the%20NDC,compared%20to%20business%20as%20usual.

Potrebujete pomoč?

Tu smo za vas.

Poiščite ustrezno kontaktno številko:

Kontaktni center Intese Sanpaolo Bank
vsak delovnik 7:00 - 18:00 in sobota 8:00 - 12:00

  • klici iz Slovenije: 080 13 18
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 838

Servisni center za kartično poslovanje – 24 ur

  • klici iz Slovenije: 05 66 61 256
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 256

Prodaja nepremičnin: 05 66 610 10

Klepet