• Na voljo ni predlogov.
Članek

Z bojem proti pomanjkanju vode v pomoč ljudem, planetu in podjetjem

Vodni sektor na globalni ravni je pod pritiskom zahtev po preskrbi s tekočo vodo za vsakogar do leta 2030. To preskrbo bodo poganjale naložbe v pravo oziroma „vodno“ tehnologijo.

Rhiannon Edwards

20/06/2023

Ameriška družba za tržne raziskave Frost & Sullivan za globalni trg preskrbe z vodo in čiščenja odpadnih voda predvideva, da bo do leta 2025 dosegel vrednost 135,2 milijarde USD. 

Velik del te rasti – trenutno do 116,7 milijarde USD – bo izviral iz storitev, ki jih omogoča tehnologija, oziroma iz vodne tehnologije. 

V času, ko je zaradi dveh velikih silnic – rasti prebivalstva in klimatskih sprememb – pomanjkanje vse večje, je vodna tehnologija v pomoč pri čiščenju, varčevanju in obdelavi vode. S to tehnologijo se obeta krepitev prizadevanj za izpolnjevanje ciljev Združenih narodov za storitve, povezane z vodo, zagotavlja pa tudi dovolj vode za globalno porabo v gospodinjstvih in industriji. 

 

Puščajoča infrastruktura

Prva in najnujnejša prednostna naloga, ki jo je treba izvesti z vodno tehnologijo, je posodobitev razpadajoče vodne infrastrukture.

V Severni Ameriki, na primer, vsaki dve minuti nekje poči vodovod. Zato je vsak dan izgubljenih 22,7 milijarde litrov vode. 

Tudi v evropski in azijsko-pacifiški regiji je bilo v zgodovini premalo naložb v vodno infrastrukturo in inovacij na tem področju, kar pomeni, da sistemi niso gospodarni. 

V sisteme povsod po svetu nameščajo pametne senzorje in merilnike za varčevanje z vodo. S pomočjo podatkovne analitike, s katero lahko prikažemo natančno porabo in – še pomembneje – izgube, se spreminjajo komunalne storitve. V Veliki Britaniji, na primer, gospodinjstva s pametnimi merilniki zmanjšujejo porabo za približno 13 %. 

Medtem ko zahteve po celostni obdelavi vode naraščajo, ponudniki podatkovne analitike razširjajo nabor pametnih senzorjev in merilnikov, tako da bodo vključevali tudi senzorje tlaka, temperaturo in zvoka. S tem bodo puščanja v vodnih omrežjih vidnejša, zaupanje kupcev pa večje.

Kratkoročno bodo pametni merilniki vode s pomočjo umetne inteligence vodo samodejno izklopili, če bodo zaznali puščanje.

 

Novi vodni viri

Do leta 2025 bi se polovica svetovnega prebivalstva lahko soočila s pomanjkanjem vode. V tem okviru je proizvodnja vode ključnega pomena. 

Pri tehnologiji ustvarjanja vode iz ozračja (Atmospheric Water Generation, AWG) vodo odvzamejo iz rose in megle. S kondenzacijskimi tehnologijami, kot so hidropaneli, vodo odvzemajo iz vlažnega zraka. 

En sam hidropanel lahko, odvisno od sončne svetlobe, ki je na voljo, proizvede od tri do šest litrov pitne vode na dan – 80–150 litrov na mesec. 

Na leto bi 1000 panelov na 40 arih zemlje proizvedlo več kot dva milijona litrov pitne vode. V panelih je mogoče do sedem dni shranjevati in ohranjati kakovost 30 litrov vode. 

Najmanj energijsko intenziven proces priprave pitne vode za dodajanje v sistem je razsoljevanje morske vode. Vendar na nekaterih območjih na svetu, kjer je pomanjkanje vode največje, dostopa do morske vode ni. Zato so ključne naložbe v različne tehnologije. 

 

Obdelava vode

Preden voda postane varna za uporabo (tudi industrijsko), jo je treba pri preskrbi z vodo 90 % obdelati. Za boj proti globalno vedno slabši oskrbi s svežo vodo so ključnega pomena tehnologije čiščenja vode. 

Naložbe v raziskave in razvoj na področju čiščenja vode bodo v glavnem prispevale vlade, usmerjene pa morajo biti na dve področji: filtracijo in katalizo. 

Druga možnost krepitve preskrbe z vodo je čiščenje odpadnih voda. Vendar tudi centralizirana infrastruktura, tako kot vodovodne cevi in njihov nadzor, ne dohaja spreminjajočih se potreb po vodi.

Vrzel pri tem zapolnjujejo decentralizirane rešitve. To so običajno modularni ali montažni filtri. Trg decentraliziranih rešitev, ki so ga leta 2022 ocenili na 5,9 milijarde USD, raste za 7,6 % na leto.

Ne smemo pozabiti tudi vodnih črpalk za odvzem, čiščenje, distribucijo in odvajanje vode ter odpadne vode, čeprav so že uveljavljene. Z globalnimi prihodki v višini 8,3 milijarde USD so še vedno glavna gonilna sila trga. Črpalke bodo postopno izboljšane z digitalizacijo, kakršna je na primer uporabljena pri črpalkah, ki so napajane s sončno energijo ter so lahko v pomoč na oddaljenih območjih in tam, kjer je infrastruktura slaba.

 

Vrednost našega vodnega sistema

Združeni narodi so določili cilj zagotovitve storitev preskrbe z vodo in čiščenja odpadnih voda do leta 2030. 
Gre za človekoljubna prizadevanja z močnim poslovnim modelom. Koristi pri doseganju tega cilja bi lahko na letni ravni presegle stotine milijard dolarjev – kar je v ostrem nasprotju z globalnimi gospodarskimi izgubami, povezanimi z negotovostjo glede vode, ocenjenimi na skoraj 500 milijard USD letno.

V analizi globalnega kazalnika vode S & P (S & P Global Water Index) je dokazano, da je v zadnjih 10 letih 50 največjih družb, ki kotirajo na borzi in delujejo na področju vode, postopoma zagotavljalo vedno višje tveganju prilagojene donose od širših globalnih kapitalskih trgov. 

Ta makroekonomski okvir je tesno povezan s potrebo po naložbah v vodno tehnologijo – za zagotavljanje obširnih in donosnih priložnosti za investitorje. 
 

Potrebujete pomoč?

Tu smo za vas.

Poiščite ustrezno kontaktno številko:

Kontaktni center Intese Sanpaolo Bank
vsak delovnik 7:00 - 18:00 in sobota 8:00 - 12:00

  • klici iz Slovenije: 080 13 18
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 838

Servisni center za kartično poslovanje – 24 ur

  • klici iz Slovenije: 05 66 61 256
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 256

Prodaja nepremičnin: 05 66 610 10

Klepet