• Na voljo ni predlogov.
Širjenje poslovanja

Mednarodna mreža bančne skupine Intesa Sanpaolo: rušenje meja poslovanja

Prepreko pri čezmejnem poslovanju lahko predstavlja financiranje. Zato je bil za spodbujanje rasti poslovanja prek sinergij med mednarodnimi službami za hčerinske banke in divizijo Banca dei Territori uveden nov program.

20/07/2023

Bančna skupina Intesa Sanpaolo je za spodbudo poslovanju začela izvajati program, ki povezuje mala in srednja podjetja ter oddelke za bančno poslovanje s prebivalstvom ter njeni mednarodno službo za hčerinske banke in divizijo Banca dei Territori. 

Cilj programa je povečanje priložnosti za čezmejno poslovanje srednje velikih podjetij, ki delujejo v 12 državah in za katere skrbijo banke za poslovanje s prebivalstvom Skupine v vzhodni Evropi in severni Afriki.

Pilotne države mednarodne mreže bančne skupine Intesa Sanpaolo so Slovaška, Madžarska in Romunija, v katerih skupina Intesa Sanpaolo trenutno nudi nagrajene storitve komercialnega bančništva, ki so vodilne v regiji.

 

Vrednost mednarodne mreže

Mala in srednje velika podjetja, ki so stranke skupine Intesa Sanpaolo, imajo prek mednarodne službe za hčerinske banke dostop do tržišča z 210 milijoni ljudi in BDP v višini skoraj 1,7 bilijona EUR. Hkrati imajo člani mreže mednarodne službe za hčerinske banke dostop do italijanskih podjetij in laže vzpostavljajo izvozne povezave. 
 
Kljub temu je priložnosti, ki jih Italija ponuja romunskim, madžarskim in slovaškim tržiščem – ter italijanskim podjetjem, ki delujejo na teh tržiščih –, veliko in trenutno niso v celoti izkoriščene. Z novo podporo pri bančništvu je to mogoče spremeniti.

Obeti za naložbe vključujejo posodabljanje infrastrukturnih in transportnih omrežij, rast industrijskih struktur, ki so že visoko učinkovite – zlasti pri proizvodnji avtomobilov –, ter izkoriščanje bogatih naravnih in kmetijskih virov. 

Giuseppe Ferraro, direktor sektorja za poslovanje s korporacijami ter malimi in srednje velikimi podjetji pri mednarodni službi za hčerinske banke, pojav vračanja proizvodnje v lastno državo („reshoring“) in v bližnje države („near-shoring“), pri katerem države vračajo proizvodnjo izdelkov domače potrošnje ter zmanjšujejo uvoz, prav tako prepoznava kot pozitiven dejavnik na treh preizkusnih ozemljih. 

„S projektom je spodbujena dejavnost, ki se je v praksi že začela, kot kaže število pomembnih nedavno zaključenih transakcij,“ še dodaja Ferraro.

„Države, ki so vključene v divizijo, so še zlasti pomembne s stališča mednarodnega pozicioniranja Italije in internacionalizacije italijanskih podjetij, ki imajo pogosto v lasti zelo pomembne deleže podjetij ter neprekinjeno in usklajeno prisotnost na teh trgih,“ pravi Massimo Antonello Piancastelli, direktor sektorja za nove poslovne in meddivizijske pobude pri mednarodni službi za hčerinske banke.

 

Spodbuda poslovanju

Novi program je strukturiran tako, da omogoča povečanje števila linij financiranja ter izdelkov in storitev, namenjenih internacionalizaciji in poslovnemu sodelovanju med Italijo in mrežo mednarodne službe za hčerinske banke. 

Eden od primerov je storitev potrjevanja. To spletno orodje spodbuja pretok denarnih sredstev, tako da lahko dobavitelji v 72 urah fakturirajo račune, izdane zunanjim kupcem, ki delujejo na območjih, zajetih v program.

Trenutno na teh ozemljih deluje več kot 2000 italijanskih industrijskih skupin. 
Razmerja so obojestransko koristna. Če navedemo primer: Italija je četrta največja trgovinska partnerica Madžarske in deveti največji investitor v tej državi. Dvostranska trgovina je leta 2021 s prometom 12 milijard EUR kljub pandemiji presegla vse prejšnje rekorde.

S programom bodo poslovne stranke skupine Intesa Sanpaolo lahko združile svoje bančne storitve pod eno streho – doma in v ustreznih izvoznih državah.

Njegov namen pa je tudi, da v banko pripelje nova razmerja, s čimer bi se okrepili mednarodni ugled, lokalno znanje in nagrajene storitve bančne skupine Intesa Sanpaolo, da bi zgladili pot k čezmejnemu poslovanju.

Program, ki cilja tudi na kmetijske sektorje na ozemljih mednarodne službe za hčerinske banke, ponuja tudi izdelke, ki so zasnovani posebej za podjetja, povezana s kmetijstvom. 


Načrt za prihodnost

Po vrsti turnej zgodaj maja leta 2023 bo novi program uveden na treh preizkusnih ozemljih, nato pa v preostalih devetih državah mreže mednarodne službe za hčerinske banke. 

„V italijanskem bančnem sistemu je ta mreža edinstvena, zaradi učinkovitih orodij in nenehne podpore v Italiji in ciljnih državah pa podjetjem ponuja priložnost za rast,“ pravi Anna Roscio, vodja oddelka za korporativno prodajo in trženje pri diviziji Banca dei Territori.

„Projekt spodbuja obstoječo sinergijo, začel pa se bo s fazo, v kateri bo poslovna združitev obeh divizij sistematično razširjena v države, v katerih delujejo banke za poslovanje s prebivalstvom mednarodne službe za hčerinske banke,“ pravi Giuseppe Ferraro.

„Te sinergije bodo koristile italijanskim podjetjem, ki delujejo v teh državah, in tujim podjetjem, ki delujejo v Italiji.“

Potrebujete pomoč?

Tu smo za vas.

Poiščite ustrezno kontaktno številko:

Kontaktni center Intese Sanpaolo Bank
vsak delovnik 7:00 - 18:00 in sobota 8:00 - 12:00

  • klici iz Slovenije: 080 13 18
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 838

Servisni center za kartično poslovanje – 24 ur

  • klici iz Slovenije: 05 66 61 256
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 256

Prodaja nepremičnin: 05 66 610 10

Klepet