• Na voljo ni predlogov.

Nova plačilna storitev

Takojšnja plačila 24/7/365 v spletni in mobilni Poslovni Banki IN

Intesa Sanpaolo Bank je med prvimi bankami nadgradila spletno in mobilno Poslovno Banko IN in od 17. 8. 2020 ponuja novo plačilno storitev, takojšnja plačila.

Uporabniki Poslovne Banke IN boste lahko plačilne transakcije na transakcijske račune, odprte pri drugih bankah v Sloveniji, izvrševali vsak dan, ne glede na uro. Plačilne transakcije – takojšnja plačila bodo izvršene in knjižene na transakcijske račune prejemnikov plačil v 10 sekundah. V Poslovni Banki IN takojšnje plačilo izvršite tako, da na plačilnem nalogu izberete »takojšnje plačilo«.

Vsa izvršena in prejeta takojšnja plačila so vidna v prometu na transakcijskem računu v Poslovni Banki IN takoj po izvršitvi. Prejeta sredstva na transakcijski račun so razpoložljiva takoj, kar pomeni, da imate kritje na vašem računu za izvrševanje nadaljnjih plačil.

Takojšnja plačila izvršena in prejeta do 18.30 ure bodo v izpisku transakcijskega računa prikazana tekoči dan, takojšnja plačila prejeta in izvršena po 18.30 uri pa v izpisku naslednjega dne, z datumom prejšnjega dne. V soboto se izpiski izdelajo ob 13.30 uri, vsa plačila izvršena in prejeta po tej uri bodo zajeta v naslednjem izpisku.
Neprekinjen plačilni promet vas kot prejemnike plačil zavezuje k upoštevanju dejanskega datuma plačila pri knjiženju poravnave terjatve.

Banka bo za izvršitev takojšnjih plačil na transakcijske račune odprte pri drugih bankah obračunala nadomestilo skladno s Tarifo Banke (do 50.000 EUR v višini 2,00 EUR). Tudi interna plačila med transakcijskimi računi odprtimi pri banki boste lahko po 17. 8. 2020 izvrševali kot takojšnja plačila in obračunalo se bo nadomestilo skladno s Tarifo Banke v višini 0,41 EUR.  

Banka bo konec leta ponudila tudi čezmejna takojšnja plačila za plačila v EU v okviru plačilnega sistema Evropske centralne banke (TIPS).  Tudi prejemniki plačil v EU bodo na svoj plačilni račun prejeli sredstva v nekaj sekundah.  

S 17. 8.  2020 se skladno z navedenimi novostmi spremenijo Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev za pravne osebe in zasebnike, Tarifa Banke in Urnik izvrševanja plačilnih transakcij.
Skladno s spremembo Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih objavljeno v Ur. listu št. 102/2020 z dne 22. 7. 2020 smo hkrati dopolnili tudi poglavje 14. Končne določbe Splošnih pogojev za opravljanje plačilnih storitev za pravne osebe in zasebnike tako, da smo izključili uporabo 141. člena, ki ureja  odgovornost banke za neizvršitev, nepravilno izvršitev ali pozno izvršitev plačilne transakcije pri storitvi odreditve plačil.

Spremenjeni Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev za pravne osebe in zasebnike (.pdf), Tarifa Banke in Urnik izvrševanja plačilnih transakcij (.pdf) bodo v celoti nadomestili sedanje splošne pogoje, tarifo in urnik. Objavljeni so na spletni strani in v vseh poslovalnicah banke.

Potrebujete pomoč?

Tu smo za vas.

Poiščite ustrezno kontaktno številko:

Kontaktni center Intese Sanpaolo Bank
vsak delovnik 7:00 - 18:00 in sobota 8:00 - 12:00

  • klici iz Slovenije: 080 13 18
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 838

Servisni center za kartično poslovanje – 24 ur

  • klici iz Slovenije: 05 66 61 256
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 256

Prodaja nepremičnin: 05 66 610 10

Klepet