• Na voljo ni predlogov.

Dopolnitev Splošnih pogojev

Dopolnitev Splošnih pogojev za opravljanje plačilnih storitev za pravne osebe in zasebnike

Obveščamo vas, da smo Splošne pogoje za opravljanje plačilnih storitev za pravne osebe in zasebnike, ki bodo stopili v veljavo s 1. aprilom 2022 dopolnili še v naslednjih poglavjih:

 • Poglavje 4.1.2. Dvig gotovine je bilo dopolnjeno z urnikom najave gotovine glede na znesek dviga.
 • Poglavje 4. 2. Dogovor o načinu posredovanja plačilnih nalogov je bilo dopolnjeno z naslednjo določbo:
  • Banka izvrši vedno identifikacijo uporabnika oz. pooblaščene osebe pri posredovanju plačilnega naloga nad zneskom 3.000 EUR. Uporabnik oz. pooblaščena oseba se v poslovalnici Banke identificira z dokumentom, ki ga je predložil Banki pri odprtju Transakcijskega računa oz. ga je pooblaščena oseba predložila Banki pri podpisu pooblastila za razpolaganje s sredstvi na Transakcijskem računu in ga Banka hrani v svoji evidenci.
   Obmejna prepustnica ni več dokument s katerim se lahko uporabnik ali   pooblaščena oseba identificira v Banki. 
 • V poglavje 4.4.3. Soglasje za zagotavljanje informacij o računih  je bilo dodano, da lahko uporabnik poda ponudniku storitev zagotavljanja informacij o računih tudi soglasje za informacijo o prometu na njegovem Transakcijskem računu. Soglasje, ki ga uporabnik poda ponudniku storitev zagotavljanja informacij o računih, je veljavno največ 90 dni. 
 • Poglavje 7.1. Odgovornost Banke pri izvrševanju plačilnih transakcij in odgovornost uporabnika je bilo dopolnjeno z  določbo o pravicah Banke za primere, ko sumi in/ali ugotovi in/ali se izkaže, da je uporabnik zlorabil ali nepravilno ali na nepošten način uporabil plačilni instrument in posredoval/izvršil plačilno transakcijo s prevaro ali goljufijo.  

Dopolnjeni Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev za pravne osebe in zasebnike (.pdf) bodo 1. aprila 2022 v celoti nadomestili sedanje splošne pogoje in so objavljeni na spletni strani ter dostopni v vseh poslovalnicah banke.
 

Potrebujete pomoč?

Tu smo za vas.

Poiščite ustrezno kontaktno številko:

Kontaktni center Intese Sanpaolo Bank
vsak delovnik 7:00 - 18:00 in sobota 8:00 - 12:00

 • klici iz Slovenije: 080 13 18
 • klici iz tujine: 00386 5 66 61 838

Servisni center za kartično poslovanje – 24 ur

 • klici iz Slovenije: 05 66 61 256
 • klici iz tujine: 00386 5 66 61 256

Prodaja nepremičnin: 05 66 610 10

Klepet