• Na voljo ni predlogov.
Članek

Skupina Intesa Sanpaolo: celovita rešitev za krožno prihodnost

Skupina Intesa Sanpaolo je krožno gospodarstvo postavila v središče svoje nove strategije in za trajnostni prehod namenila približno 115 milijard evrov.

Charlotte Ricca

05/01/2023

Skupina Intesa Sanpaolo se zelo dobro zaveda svojega družbenega in okoljskega vpliva, zato ima podpora prehodu v krožno gospodarstvo glavno vlogo v njenem poslovnem načrtu za obdobje 2022–2025.
 
Banka je za zeleni in trajnostni prehod do leta 2025 namenila približno 115 milijard evrov, pri čemer želi do leta 2030 doseči ogljično nevtralnost pri svojih dejavnostih, do leta 2050 pa ničelno stopnjo neto emisij pri svojem poslovanju. 

Krožno gospodarstvo za skupino Intesa Sanpaolo ni nov koncept. Bila je ena prvih bank v Evropi, ki se je zavzela za to pobudo, in že od leta 2015 podpira Fundacijo Ellen MacArthur, postala pa je tudi njen prvi globalni partner na področju finančnih storitev. 

Leta 2017 je kot prva italijanska banka izdala 500 milijonov evrov vredno zeleno obveznico za financiranje okoljske trajnostnosti s poudarkom na obnovljivih virih energije in energetski učinkovitosti.
 
Po drugi strani je krožno gospodarstvo spodbuda za skupino Intesa Sanpaolo tudi pri izpolnjevanju njenih zavez glede okoljskih, družbenih in upravljavskih dejavnikov (ESG), in sicer na podlagi ocenjevanja profila tveganja, odpornosti poslovnih modelov in potenciala rasti podjetij ter njihovega okoljskega in družbenega vpliva.
 
Skupina je v tesnem sodelovanju z Univerzo Bocconi pripravila poročilo o odnosu med krožnim gospodarstvom in finančno industrijo, ki posebno pozornost namenja njegovemu učinku zmanjševanja tveganja. Poleg tega je raziskava pokazala, da obstaja pozitivna povezava med poslovnimi praksami krožnega gospodarstva in višjimi tveganju prilagojenimi donosi delnic. 

»Višja kot je stopnja resnične krožnosti, manjše je tveganje za vlagatelje, ne glede na to, ali posojajo denar ali vlagajo v trge delnic,« je dejal Claudio Zara, raziskovalec in profesor, ki je vodil raziskavo.

Zara meni, da obstajajo štirje ključni mehanizmi, ki zmanjšajo tveganje sredstva, ko to postane krožno: ločitev gospodarske rasti od izkoriščanja omejenih surovin, boljše upravljanje naravnega kapitala, povečanje odpornosti z diverzifikacijo poslovnih modelov in zmanjšanje negativnih zunanjih vplivov.

Ekipa je našla tudi dokaze, da lahko sprejetje poslovnih modelov krožnega gospodarstva poveča splošno odpornost gospodarstva proti zunanjim pretresom. Čeprav je krožno gospodarstvo dragocena priložnost, lahko pri prehodu na krožni poslovni model pride do visokih začetnih operativnih stroškov in dolgih obdobij povrnitve stroškov. Skupina Intesa Sanpaolo pri tem pomaga s financiranjem podjetij, ki svoja sredstva preoblikujejo v skladu s krožnostjo.
 

"Skupina Intesa Sanpaolo je vodilni igralec v finančnem sektorju na področju podpore prehodu, saj ponuja kredite, financiranje podjetij in svetovanje, ki so tesno povezani z vrednotami in cilji krožnega gospodarstva."

Claudio Zara, raziskovalec in profesor na Oddelku za finance na Univerzi Bocconi

Med letoma 2018 in 2021 je Skupina podjetjem, ki so sprejemala krožni model, posodila 7,7 milijarde evrov, od tega je bilo 1,2 milijarde evrov zelenih hipotek za prebivalstvo. Dejavnosti so vključevale zamenjavo ključnih surovin in materialov na podlagi fosilnih goriv z recikliranimi ali organskimi materiali, ponovno uporabo organskih komunalnih odpadkov, prenovo obratov za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, predelavo industrijskih odpadkov za ponovno uporabo v novih proizvodnih linijah, oživljanje izdelkov in komponent ob koncu njihovega prvega življenjskega cikla ter prehod z modela lastništva na model posedovanja izdelkov, s čimer se poveča njihova uporaba.
 
Kot je pojasnil Zara, skupina Intesa Sanpaolo ne ponuja le financiranja, temveč tudi svetovalne storitve: »Podjetjem pomaga pri uvajanju in upravljanju projektov preobrazbe, ki vsebujejo veliko inovacij.« Inovacije so ključnega pomena, zato je cilj Laboratorija za krožno gospodarstvo (CE) Skupine podpirati krožno preobrazbo s svetovalnimi storitvami in programi za odprte inovacije, ki zbližujejo poslovni svet z zagonskimi podjetji, inovativnimi MSP, univerzami in raziskovalnimi centri.

Laboratorij za krožno gospodarstvo (CE) je bil ustanovljen leta 2018 v sodelovanju z vozliščem Cariplo Factory in Centrom za inovacije skupine Intesa Sanpaolo. Izvaja projekte usposabljanja in odprtih inovacij s ciljem širjenja načel krožnega gospodarstva. Okoljske in trajnostne cilje je mogoče doseči le, če podjetja in družba razumejo prednosti krožnega gospodarstva in sodelujejo na tej poti preobrazbe. 

»Skupina je močno zavezana sodelovanju z gospodarskimi, akademskimi in institucionalnimi ekosistemi ter si skupaj s podjetji neutrudno prizadeva za pospešitev prehoda,« je dejal Zara.
 

Potrebujete pomoč?

Tu smo za vas.

Poiščite ustrezno kontaktno številko:

Kontaktni center Intese Sanpaolo Bank
vsak delovnik 7:00 - 18:00 in sobota 8:00 - 12:00

  • klici iz Slovenije: 080 13 18
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 838

Servisni center za kartično poslovanje – 24 ur

  • klici iz Slovenije: 05 66 61 256
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 256

Prodaja nepremičnin: 05 66 610 10

Klepet