• Na voljo ni predlogov.

Je zavarovanje strošek ali naložba?

Odvisno od zornega kota. Preverite, zakaj!

Zavarovanja so eden največjih izumov na področju osebnih finančnih produktov. Formalno gledano je zavarovanje pogodba med zavarovancem in zavarovalnico, s katero zavarovalnica krije finančno tveganje zavarovanca v primeru poškodovanja ali uničenja stvari oz. lastnine, v primeru nesreče, bolezni ali nezgode. 

Pri zavarovalnici lahko zavarujemo vozilo, dom oz. nepremičnino, drugo našo lastnino, pa tudi naše zdravje in celó življenje. Z zavarovanjem tveganje prenesemo na zavarovalnico in ta nam za prevzem tega tveganja zaračuna nominalno vsoto denarja, ki jo imenujemo zavarovalna premija.

Avtomobilsko zavarovanje je obvezno, zato ga sklenemo vsi.  Le redki pa se odločijo za sklenitev npr. nezgodnega ali življenjskega zavarovanja. Zakaj je temu tako? Naše zdravje in naše življenje je neprimerljivo vrednejše od našega jeklenega konjička, a vendar ga - gledano z vidika zavarovanj - radi postavljamo na zadnje mesto.

Številni se težko odločimo za sklenitev zavarovanja, saj v njem vidimo predvsem strošek. Ta je precej “otipljiv”, saj  nam velikokrat pošteno olajša denarnico, medtem ko niti ne vemo, ali ga bomo sploh kdaj potrebovali. Pa je zavarovanje res zgolj in samo strošek? Je lahko tudi naložba? Ali morda oboje?
 

Kdaj je zavarovanje strošek?

Gledano “na prvo žogo” je zavarovanje predvsem strošek. Naši stroški so, na kratko, vse, kar je povezano s porabo denarja za nakup izdelkov in storitev, ki jih potrebujemo ali si jih želimo. 

Zavarovalne police predstavljajo “denar”, ki ga porabimo za plačilo premije, s čimer se zavarujemo pred  nepredvidljivimi dogodki. Tako gledano je sklenitev zavarovanja strošek.

Zakaj je zavarovanje lahko naložba?

Zavarovanje nas krije pred finančnimi tveganji v primeru nepredvidljivih dogodkov. Na zavarovanje lahko zato gledamo tudi kot na “rezervni sklad”, na katerega se lahko obrnemo, ko ne moremo zaslužiti denarja zaradi  zdravstvenih težav, ali ne moremo zaslužiti denarja dovolj hitro, da bi lahko poškodovano ali uničeno stvar (npr. avto, dom …) popravili oz. vrnili v prvotno stanje. V primeru smrti lahko življenjsko zavarovanje pomaga družini ali vzdrževanim članom, da zmanjšajo izgubo finančnih sredstev zaradi izgube vira dohodka.

Zato je sklenitev zavarovanj za vse nevarnosti oz. nepredvidene dogodke, katerih škoda bi nas lahko ekonomsko močno prizadela, upravičena naložba. Zavarovanje se v takšnih trenutkih lahko izkaže za rešitelja. Zagotovi nam potrebna finančna sredstva in obenem zmanjša stres, ki je neizogiben v takšnih situacijah.
 

zavarovanje

Izbira je vaša


Odločitev, ali boste svojo zavarovalno polico obravnavali kot strošek ali kot naložbo, je povsem vaša. V vsakem primeru jo je priporočljivo imeti, saj lahko z njo zaščitite svoje premoženje, zdravje, družino in bližnje pred kakršno koli morebitno “finančno krizo”. 

Če se sprašujete, kako je zavarovanje lahko oboje, torej naložba in strošek, potem odgovor leži v vašem motivu, da bi sklenili zavarovanje. 

Zakaj je torej dobro imeti zavarovanje?

Ali kdo od nas ve, ali in kdaj bo šlo z nami kaj narobe ter ali bo takrat lahko kdo izpolnjeval naše obveznosti (npr. služil denar, odplačeval kredit, skrbel za družino)? Vsi vemo le, da se v življenju lahko vedno pričakuje nepričakovano. Naše življenje je polno negotovosti in obenem številnih ciljev -  kratkoročnih, dolgoročnih, znanih in neznanih. Vsi smo rojeni z določenimi odgovornostmi, ki jih moramo izpolniti, vendar ne vemo, koliko časa bomo imeli na voljo za izpolnitev teh odgovornosti.

Kdo bo družini zagotovil finančno varnost, če se nam pripeti usodna nesreča? Kdo bo izpolnil cilje, ki smo si jih zastavili? Kdo nam bo priskočil na pomoč v primeru velike gmotne škode na našem domu? Odgovor je – ustrezno zavarovanje. A zavarovanje mora biti tako kot vsaka pogodba, sklenjeno v naprej. “Zvoniti po toči” je prepozno. Zato razmislite, katere stvari so za vas ključnega pomena in bi jih zato bilo vredno zavarovati.
 

Naša ponudba zavarovalnih storitev

Intesa Sanpaolo Bank krepi svojo ponudbo zavarovanj. Z namenom zagotavljanja celovite ponudbe svetovalnih storitev na področju zavarovanj, smo pred kratkim sklenili dolgoročno partnerstvo z Generali zavarovalnico. Tako se lahko pri nas zavarujete različne nepredvidene vrste dogodkov:

  • Najbolj priljubljena oblika zavarovanja za zaščito vas in vaših bližnjih je življenjsko zavarovanje. V ta namen lahko sklenete Življenjsko zavarovanje MOJ ŽIVLJENJSKI KASKO, ki lahko v svojih kritjih zajema tudi nezgodno zavarovanje in zdravstveno zavarovanje.
  • Za primer poškodovanja ali uničenja vašega doma lahko sklenete premoženjsko zavarovanje PaketDOM,
  • Kreditojemalci se lahko zavarujete za primer smrti in invalidnosti, zaradi katere ne morete več poravnavati svojih kreditnih obveznosti do banke, tako da sklenete zavarovanje kreditojemalcev.

 

Datum objave: 21. 11. 2022; posodobitev: 20. 2. 2024

Rezerviraj sestanek

Izberite najboljšo rešitev

Oglasite se pri vašem bančnem svetovalcu, ki vam bo z veseljem v pomoč pri izbiri najprimernejših zavarovalnih rešitev za vas!

Zavarovalnica, s katero sklepate zavarovanja, je GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, Slovenija. Banka Intesa Sanpaolo d.d. pri trženju zavarovanj nastopa kot distributer zavarovalnih produktov. Zavarovanja, ki jih Banka Intesa Sanpaolo d.d trži, niso bančni produkt in niso vključena v sistem zajamčenih vlog, ki velja za depozite. V primeru nastanka zavarovalnega primera GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, jamči za vsa izplačila po zavarovalni pogodbi v višini zavarovalne vsote. Banka Intesa  Sanpaolo d.d.  ne  odgovarja za izplačila po zavarovalni pogodbi.

Potrebujete pomoč?

Tu smo za vas.

Poiščite ustrezno kontaktno številko:

Kontaktni center Intese Sanpaolo Bank
vsak delovnik 7:00 - 18:00 in sobota 8:00 - 12:00

  • klici iz Slovenije: 080 13 18
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 838

Servisni center za kartično poslovanje – 24 ur

  • klici iz Slovenije: 05 66 61 256
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 256

Prodaja nepremičnin: 05 66 610 10

Klepet