• Na voljo ni predlogov.

Naložbe za podjetja

Kakšen je pomen naložb za podjetja?
Naložbe in varčevanje

Pomen naložb za podjetja

Projekt finančnega izobraževanja Intese Sanpaolo

02/08/2018

Preglednice finančnih instrumentov se osredotočajo zlasti na vlaganje prihrankov z nakupom vrste finančnih produktov, ki naj bi varčevalcu zagotovili donos.

Vendar imajo naložbe v zvezi s podjetji širši pomen. Po eni strani predstavljajo sredstva podjetja, vložena v proizvodnjo, po drugi strani pa možnost, da se podjetje financira z bančnimi posojili ali izdajo dolžniških vrednostnih papirjev. V obeh primerih je cilj naložb vedno ustvarjanje novega bogastva. In v primeru podjetja ima lahko »bogastvo« neposredne učinke, povezane z družbenim napredkom in razvojem države.
 

Naložbe in podjetja

Naložbe in podjetja

Podjetjem naložbe omogočajo produktivnost kapital družbe.

  • Naložbe za trajni del sredstev: nakup nepremičnin, strojev in naprav ... 
  • Naložbe za surovine v primeru proizvodnih podjetij, za programsko opremo, ki omogoča digitalno organizacijo in upravljanje, za raziskave in razvoj, za nakup patentov in licenc ... 
  • Naložbe v vse, kar je potrebno za povečanje prepoznavnosti podjetja na območju in za njegovo konkurenčnost na trgu (blagovne znamke, oglaševanje, pobude za družbeno odgovornost ...). 
  • Naložbe v »človeški kapital«, tj. naložbe, ki jih podjetje podpira za usposabljanje, prekvalifikacijo in izobraževanje osebja. Veliko število podjetij, ki vlagajo v človeški kapital, je znak razvoja in napredka države.

Človeški kapital. Človeški kapital pomeni celoto ljudi, ki delajo v podjetju na različnih položajih. Danes soglasno velja za enega glavnih dejavnikov uspeha podjetja, če se vlaga v organizacijo dela in nenehno usposabljanje delavcev, pri čemer se spodbuja strokovna rast. 

Viri financiranja naložb

Viri financiranja naložb

Podjetja potrebujejo denarna sredstva, da pridobijo potrebna sredstva za izvajanje svojih dejavnosti. To lahko storijo na različne načine.

Z uporabo lastnega kapitala, tj. finančnih sredstev, ki jih zagotovijo podjetnik in družbeniki ob ustanovitvi podjetja.

Z uporabo varčevalnega kapitala, tj. realiziranega dobička, ki ga podjetje ne razdeli v celoti med svoje delničarje.

Z izdajo delnic in obveznic.

Z uporabo bančnih posojil. Tudi v zvezi s podjetji je »poslovno« bančno posojilo zelo raznoliko, z različnimi programi, namenjenimi zaščiti in razvoju podjetij, velikih in malih. Poleg kratkoročnih posojil (predplačila na tekoče račune za poravnavo računov...) ter srednjeročnih in dolgoročnih posojil banke ponujajo informacije, tako da podjetja odkrivajo nove priložnosti za razvoj, na primer v tujini, ali z vključevanjem dobavne verige od malega proizvajalca do velikega distributerja. Uspeh podjetja zagotavlja banki, ki je tudi sama podjetje, uspešnost posojila in s tem lastno rast!

Tako kot zasebniki imajo tudi podjetja možnost, da se prek digitalnih orodij seznanijo z najugodnejšimi viri financiranja in jih izberejo. 

Zagonska podjetja: nov poslovni model

Zagonska podjetja: nov poslovni model

Gre za novo generacijo podjetij v začetni fazi delovanja, ki so majhna, pogosto jih spodbujajo mladi, so zelo inovativna in imajo visoko tehnološko vsebino. 

Tudi v tem primeru banke danes cenijo nova inovativna podjetja in jih podpirajo z namenskimi finančnimi storitvami, mladim, ki nameravajo začeti poslovati, pa ponujajo nasvete, kako se »prodati«, in jih povezujejo s potencialnimi vlagatelji. 

Posamezniki, ki ustanavljajo zagonsko podjetje (angl. start-up), morajo morebitnim vlagateljem dokazati celovitost ideje in konkretnost projekta, finančno izvedljivost in napovedi o donosnosti naložbe. Prav zato, ker gre za podjetje, ki je še na začetku, tisti, ki vlagajo, to storijo, ker sprejmejo izziv glede prihodnjega komercialnega in finančnega uspeha pobude.

Skupne naložbe. Množično financiranje (angl. crowdfunding) je družabna oblika podpore podjetništvu, zlasti novim zagonskim podjetjem, ki izkorišča prednosti ustreznih spletnih platform, ki omogočajo srečanje med povpraševanjem po financiranju podjetij (npr. zagonskih podjetij) in presežkom denarja tistih, ki želijo vlagati.

Potrebujete pomoč?

Tu smo za vas.

Poiščite ustrezno kontaktno številko:

Kontaktni center Intese Sanpaolo Bank
vsak delovnik 7:00 - 18:00 in sobota 8:00 - 12:00

  • klici iz Slovenije: 080 13 18
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 838

Servisni center za kartično poslovanje – 24 ur

  • klici iz Slovenije: 05 66 61 256
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 256

Prodaja nepremičnin: 05 66 610 10

Klepet