Oddajte povpraševanje za vaš stanovanjski kredit že danes.

Prosimo vas, da nam odgovorite na nekaj kratkih vprašanj o vašem statusu. Vprašanja so razdeljena v 3 glavne sklope: osnovna vprašanja, prihodki in odhodki ter zavarovanje stanovanjskega kredita. Vaši odgovori nam bodo v pomoč, da bomo lahko še bolje razumeli, kakšna ponudba bi vam najbolj ustrezala.

2. Prihodki in odhodki
1 /

Kakšen je vaš povprečni mesečni dohodek v zadnjih 12 mesecih?

Več o tem

Prikaži manj

Zaposleni pri delodajalcu: povprečje prihodkov (neto plača, malica, potni stroški in regres) iz zadnjih 12 plačilnih list / ali prilivov iz naslova plače iz zadnjih 12 bančnih izpiskov.
Upokojeni: povprečje pokojnin iz zadnjih 12 potrdil ZPIZ-a (Obvestilo ZPIZ-a) ali prilivov iz naslova pokojnine iz zadnjih 12 bančnih izpiskov.
Samostojni podjetniki, zasebniki z bilančnimi podatki: podjetnikov dohodek minus davki.
Normiranci z akontacijo dohodnine: Razlika med davčno priznanimi prihodki in odhodki minus davčna obveznost iz zadnjega obračuna akontacije dohodnine.
Kmet: Letni prilivi iz dejavnosti in subvencije.

EUR

Koliko soplačnikov bo vključenih v najem kredita?

Več o tem

Prikaži manj

Soplačnik odplačuje sorazmerni del kredita. Največje število soplačnikov je 3.
0
Kolikšen je soplačnikov redni mesečni dohodek?
EUR
Kolikšen je redni mesečni dohodek 2. soplačnika?
EUR
Kolikšen je redni mesečni dohodek 3. soplačnika?
EUR

Ali imate vzdrževane družinske člane?

Več o tem

Prikaži manj

Vzdrževani družinski član je nekdo, ki ga vzdržujete sami ali skupaj z delovno aktivno osebo (npr. partnerjem):
Otrok, dokler ga je kreditojemalec dolžan preživljati (otrok do 18. leta, šolajoči se otrok do 26. leta starosti itd.).
Otrok, ki živi v enostarševski družini, kadar je drugi od staršev umrl in otrok po njem ne dobiva prejemkov ali je drugi od staršev neznan ali kadar otrok po drugem od staršev prejemkov za
preživljanje dejansko ne prejema.
Odrasla oseba (npr. zakonec, zunajzakonski partner, ki ni zaposlen, ne opravlja dejavnosti in nima lastnih dohodkov za preživljanje.
Upokojenec, odrasla oseba ali samska oseba starejša od 63 let za ženske in 65 let za moške, trajno nezaposljiva ali trajno nezmožna za delo ali nezaposlena (npr. starš oziroma posvojitelj, ki ste ga dolžni preživljati na podlagi ustrezne odločbe).

Kdo so?

Odrasla oseba

0

Upokojenec

0

Otrok s finančno podporo

0

Otrok brez finančne podpore

0

Koliko oseb, poleg vas, jih vzdržuje?

0

Ali že odplačujete kakšne mesečne obroke posojila in/ali lizinga?

Vnesite skupni znesek vseh mesečnih obveznosti (anuitet kreditov in obrokov lizingov).
EUR
Vnesite skupni znesek vseh mesečnih obrokov, ter zmanjšajte za obrok kredita, ki bi ga s tem kreditom poplačali.
EUR

Ali imate kreditno kartico?

Vnesite znesek vašega limita.
EUR

Ali imate limit - prekoračitev na računu?

Vnesite znesek vašega limita.
EUR
Klepet