• Ni predlogov

Transakcijski račun rezervnega sklada

Račun je namenjen sredstvom, ki jih etažni lastniki večstanovanjske stavbe mesečno vplačujejo v rezervni sklad za poravnavanje stroškov vzdrževanja in izboljšav stavbe, ki ga vodite kot upravnik.

Zakaj ga izbrati?

Ločena hramba sredstev

Račun je ločen od tistega, ki ga uporabljate za redno poslovanje.

Varnost sredstev

Vaši upniki v primeru izterjave ne morejo poseči po teh sredstvih.

Spletno in mobilno poslovanje

Imate možnost spletnega & mobilnega poslovanja prek Poslovne Banke IN.

transakcijski račun rezervnega sklada

Za rezervni sklad


Transakcijski račun rezervnega sklada lahko odpre le upravnik, ki je lahko pravna oseba, registrirana za upravljanje z nepremičninami, fizična oseba, registrirana na upravni enoti, ali skupnost lastnikov, ki mora biti prav tako registrirana za upravljanje z nepremičninami.

Sredstva na računu rezervnega sklada so last etažnih lastnikov večstanovanjske stavbe. Kot upravnik stavbe razpolagate s sredstvi na računu rezervnega sklada kot dober gospodar.

Kaj je dobro vedeti o transakcijskem računu rezervnega sklada?

 • Transakcijski račun rezervnega sklada je ločen od transakcijskega računa, ki ga kot upravnik uporabljate za svoje redno poslovanje.
 • Vsaka večstanovanjska stavba ima svoj transakcijski račun rezervnega sklada. 
  • Če je upravnik pravna oseba, registrirana za upravljanje z nepremičninami, lahko pri banki odpre večje število transakcijskih računov rezervnega sklada.
  • Fizična oseba, ki ni registrirana za upravljanje z nepremičninami lahko odpre transakcijski račun rezervnega sklada, vendar le za zbiranje sredstev za večstanovanjsko stavbo, v kateri je etažna lastnica.
 • Do transakcijskega računa rezervnega sklada lahko dostopate tudi prek spletne Poslovne Banke IN.
 • Sredstva na transakcijskem računu rezervnega sklada lahko vežete v depozit.
narocilo na sestanek v bancni poslovalnici

Želite odpreti račun?

Dogovorite se za obisk v naši poslovalnici.
Uporabno:

Če ima upravnik (pravna oseba, registrirana za upravljanje z nepremičninami) pri banki že odprt transakcijski račun pravne osebe, ob odprtju transakcijskega računa rezervnega sklada ni treba dostaviti dodatne dokumentacije.
Če je upravnik fizična oseba, dostavi banki odločbo upravne enote, ki potrjuje, da je oseba vpisana v register upravnikov, veljaven oseben dokument ter zapisnik seje etažnih lastnikov, iz katerega je razvidno imenovanje za upravnika.

Potrebujete pomoč?

Tu smo za vas.

Poiščite ustrezno kontaktno številko:

Kontaktni center Intese Sanpaolo Bank
vsak delovnik 7:00 - 18:00 in sobota 8:00 - 12:00

 • klici iz Slovenije: 080 13 18
 • klici iz tujine: 00386 5 66 61 838

Servisni center za kartično poslovanje – 24 ur

 • klici iz Slovenije: 05 66 61 256
 • klici iz tujine: 00386 5 66 61 256

Prodaja nepremičnin: 05 66 610 10

Klepet