• Ni predlogov

Račun pravnih oseb in zasebnikov

Je enoten poslovni transakcijski račun za opravljanje vseh plačilnih transakcij doma in v tujini. Predstavlja osnovo za celotno bančno poslovanje podjetja in uporabo raznovrstnih storitev.

Zakaj vam bo prišel prav?

Osnova za celotno bančno poslovanje

Velika izbira bančnih storitev za celovito podporo poslovanju.

Večvalutni račun

Omogoča vam poslovanje v domači in tujih valutah.

Stalna prisotnost skrbnika

Skrbnik vam nudi pomoč in vam svetuje pri izbiri bančnih storitev.

moski pregleduje ponudbo poslovnega transakcijskega racuna pravnih oseb in zasebnikov

Osnova za posel


Poslovni transakcijski račun pravnih oseb in zasebnikov je namenjen gospodarskim družbam, podjetnikom, zasebnikom, društvom in civilnopravnim osebam ter tudi tujim pravnim osebam. Predstavlja osnovo za uporabo raznovrstnih bančnih storitev, s pomočjo katerih vam nudimo celovito podporo pri poslovanju.

Izbiro in uporabo posameznih dodatnih bančnih storitev določate povsem po svojih željah in potrebah.

Kaj vam omogoča račun pravnih oseb in zasebnikov?

Dokumentacija, ki jo potrebujete za odprtje računa

Za odprtje poslovnega transakcijskega računa vam zadostujejo:

  • veljaven osebni dokument,
  • osebna davčna številka zakonitega zastopnika in oseb, pooblaščenih za razpolaganje s sredstvi na računu.

Vso ostalo dokumentacijo, ki je potrebna za odprtje računa (izpis iz sodnega registra, izpis iz Poslovnega registra Slovenije, potrdilo o davčni številki itd.) banka pridobi sama in tudi sama krije stroške pridobljenih dokumentov.

narocilo na sestanek v bancni poslovalnici

Želite odpreti račun?

Dogovorite se za obisk v naši poslovalnici.
Potrebujete pomoč?

Tu smo za vas.

Poiščite ustrezno kontaktno številko:

Kontaktni center Intese Sanpaolo Bank
vsak delovnik 7:00 - 18:00 in sobota 8:00 - 12:00

  • klici iz Slovenije: 080 13 18
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 838

Servisni center za kartično poslovanje – 24 ur

  • klici iz Slovenije: 05 66 61 256
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 256

Prodaja nepremičnin: 05 66 610 10

Klepet