• Ni predlogov

Plačilna garancija

Zagotovite si, da bodo vaše finančne terjatve poravnane v roku in skladno z dogovorjenimi pogodbenimi obveznostmi.

Katere so njene prednosti?

Varno poslovanje

Omejite tveganje neizpolnjevanja plačil vaših poslovnih partnerjev.

Ustvarjena za vas

Neodvisna od temeljnega posla in plačljiva na prvi poziv.

Vaše ogledalo

Izkaz finančne stabilnosti naročnika.

Kaj zagotavlja plačilna garancija?

Plačilna garancija je instrument zavarovanja, s katerim banka, domačemu ali tujemu upravičencu iz garancije, zagotovi izplačilo dogovorjenega zneska garancije. To velja v primeru, če naročnik garancije ne bo izpolnil svojih finančnih obveznosti v dogovorjenem znesku in roku.

S tem naročnik garancije izkazuje svojo finančno stabilnost, upravičenec pa omeji tveganje plačilne sposobnosti svojega pogodbenega partnerja.

Zavarovanje plačila blaga, storitev

Zavarovanje plačila blaga, storitev

Gre za zavarovanje pred tveganjem neplačila s strani kupca pri prodajah na odprti račun.

Zavarovanje plačila kreditnih/lizing

Zavarovanje plačila kreditnih/lizing

Namenjena je zavarovanju pred tveganjem neplačila zapadlih obrokov najetega finančnega kredita/lizinga s strani kreditojemalca/lizingojemalca.

Zavarovanje plačila carinske obveznosti

Zavarovanje plačila carinske obveznosti

S to garancijo se zavarujejo plačila uvoznih in izvoznih carinskih dajatev, drugih dajatev, ki se plačujejo pri uvozu in izvozu ter obresti in stroškov postopka v zvezi s carinskim postopkom oziroma postopki, začetimi v skladu s carinskimi predpisi.

Zavarovanje carinskega dolga v tranzitnem postopku

Zavarovanje carinskega dolga v tranzitnem postopku

Ta garancija zavaruje obveznosti iz naslova plačila carine in drugih dajatev, ki se uporabljajo za blago v tranzitnem postopku.

Trošarino

Trošarino

S trošarinsko garancijo se zavaruje plačilo trošarine in pripadajočih obresti za trošarinske izdelke.

Zavarovanje plačila davčnih obveznosti

Zavarovanje plačila davčnih obveznosti

Namenjena je zavarovanju zoper tveganje neplačila davčnih obveznosti.

Potrebujete pomoč?

Tu smo za vas.

Poiščite ustrezno kontaktno številko:

Kontaktni center Intese Sanpaolo Bank
vsak delovnik 7:00 - 18:00 in sobota 8:00 - 12:00

  • klici iz Slovenije: 080 13 18
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 838

Servisni center za kartično poslovanje – 24 ur

  • klici iz Slovenije: 05 66 61 256
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 256

Prodaja nepremičnin: 05 66 610 10

Klepet