• Ni predlogov

Odkup terjatev

Pridobite likvidna sredstva pred rokom plačila s strani vašega kupca, z odkupom terjatev pri Intesi Sanpaolo Bank.

Spoznajte koristi Odkupa terjatev

Optimalna likvidnost

Lažje uravnavanje vaše likvidnosti, ne glede na točnost plačil kupcev

Razbremenjena bilanca

Razbremenjena bilanca stanja na tekočih obveznostih

Večja konkurenčnost vašega podjetja

Možnost doseganja daljših plačilnih rokov v vaši ponudbi

Odkupimo terjatve


Kot upnik nam lahko prodate še nezapadle terjatve, ki izhajajo iz naslova dobave blaga ali opravljene storitve. Znesek prodane terjatve, znižan za diskont in stroške odkupa, vam nakažemo na vaš transakcijski račun.

Posvetujte se z nami, naročite e-ponudbo ali obiščite poslovalnico Intese Sanpaolo Bank.

Lastnosti odkupa terjatev

  • Odkupujemo že nastale, še ne zapadle in nesporne terjatve, ki izhajajo iz naslova dobave blaga in storitev.
  • Znesek kupnine iz naslova sredstev prodane terjatve znižamo za znesek diskonta in enkratni strošek odkupa. V primeru, da je terjatev ob zapadlosti poravnana, kasnejših stroškov ni.
  • Terjatve odkupujemo z regresno pravico. ​
Potrebujete pomoč?

Tu smo za vas.

Poiščite ustrezno kontaktno številko:

Kontaktni center Intese Sanpaolo Bank
vsak delovnik 7:00 - 18:00 in sobota 8:00 - 12:00

  • klici iz Slovenije: 080 13 18
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 838

Servisni center za kartično poslovanje – 24 ur

  • klici iz Slovenije: 05 66 61 256
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 256

Prodaja nepremičnin: 05 66 610 10

Klepet