• Ni predlogov

Krožno gospodarstvo in zelena ekonomija

Preverite ponudbo ugodnejših kreditov za spodbujanje krožnega gospodarstva in zelene ekonomije.

Zakaj izbrati to obliko financiranja?

Ugodnejše financiranje

Financiranje ustreznih projektov pod precej ugodnejšimi pogoji.

Trajnostno poslovanje

Pospeševanje naložb v zeleno in krožno naravnano gospodarstvo.

Svetovanje

Svetovanje glede izpolnjevanja meril upravičenosti za kredite.

Zakaj spodbujamo naložbe v zeleno in krožno gospodarstvo?

Skrb za okolje in podnebne spremembe so postale prednostne teme in naloge ne le mednarodne skupnosti, temveč tudi pomembna gonilna sila ustreznih prilagoditev v gospodarskem in finančnem sektorju. Skupina Intesa Sanpaolo si kot ena vodilnih bančnih skupin prizadeva pospešiti naložbe v zeleno in krožno naravnano gospodarstvo. Skupina želi biti gonilna sila trajnostne rasti, ki zadovoljuje potrebe sedanje generacije in hkrati omogoča boljše priložnosti tudi za prihodnje generacije.

Pandemija Covid-19 in trenutne razmere v svetu so postavile v ospredje tudi družbena vprašanja. Finančni trgi tako vse bolj usmerjajo svojo pozornost k okoljskim, socialnim in upravljavskim vidikom poslovanja. Regulatorji, lastniki sredstev, vlagatelji in podjetja vedno bolj postavljajo trajnost v središče svojih dejavnosti.

Skupina Intesa Sanpaolo se je pridružila združenju Net-Zero Banking Alliance pod okriljem Organizacije združenih narodov, z namenom, da bi okrepila skupna prizadevanja za boj proti podnebnim spremembam. V okviru omenjenega združenja je tudi Banka Intesa Sanpaolo d.d. v Sloveniji zavezana, da bo do leta 2030 dosegla cilj ničelnih neto emisij za lastne emisije ter do leta 2050 za kreditne in naložbene portfelje. Cilji trajnostnega razvoja poslovanja vključujejo tri ključne vidike, in sicer okoljske, družbene in upravljavske vidike (ESG), ki vključujejo merila za krožno gospodarstvo in za zelene projekte.

Banka Intesa Sanpaolo d.d. kot finančna institucija svojim komitentom zagotavlja podporo pri oblikovanju trajnostno naravnanega gospodarskega sistema. Krožno gospodarstvo in trajnostni razvoj predstavljata veliko priložnost za vse udeležence v gospodarstvu in za njihovo povezovanje pri dosegi skupnega cilja.

Kateri projekti so upravičeni do ugodnejšega financiranja?

Leta 2015 je Skupina Intesa Sanpaolo postala strateški partner fundacije Ellen MacArthur, ene najvplivnejših svetovnih organizacij, ki se posveča krožnemu in trajnostno naravnanemu gospodarstvu. 

V partnerstvu s fundacijo Ellen MacArthur je banka določila pet glavnih meril upravičenosti za kredite, ki so namenjeni spodbujanju krožnega gospodarstva:

 • rešitve, ki podaljšujejo življenjsko dobo izdelkov in/ali materialov,
 • uporaba obnovljivih/recikliranih virov,
 • povečanje učinkovitost in uspešnosti porabe virov,
 • izdelki, ki omogočajo popolno recikliranje ali razgradnjo,
 • inovativne tehnologije, ki omogočajo razvoj krožnih poslovnih modelov

ter tri merila v zvezi z financiranjem zelenih projektov:

 • proizvodnja in prenos obnovljive energije
 • energetska učinkovitost proizvodnih postopkov in/ali stavb
 • trajnostno upravljanje naravnih virov in biotske raznovrstnosti.

Ta merila omogočajo identifikacijo ustreznih projektov, ki se lahko financirajo pod precej ugodnejšimi pogoji prek Banke Intesa Sanpaolo d.d.

 

Vse informacije in podporo pri prepoznavanju in definiranju zadovoljivih meril za kredite, ki so namenjeni spodbujanju krožnega gospodarstva in zelene ekonomije lahko dobite pri vaših bančnih svetovalcih. Za kakršne koli informacije pa vam je na voljo tudi e-naslov esg.podjetja@intesasanpaolobank.si, prek katerega se lahko obrnete na nas z vašimi vprašanji.

Potrebujete pomoč?

Tu smo za vas.

Poiščite ustrezno kontaktno številko:

Kontaktni center Intese Sanpaolo Bank
vsak delovnik 7:00 - 18:00 in sobota 8:00 - 12:00

 • klici iz Slovenije: 080 13 18
 • klici iz tujine: 00386 5 66 61 838

Servisni center za kartično poslovanje – 24 ur

 • klici iz Slovenije: 05 66 61 256
 • klici iz tujine: 00386 5 66 61 256

Prodaja nepremičnin: 05 66 610 10

Klepet