• Ni predlogov

Storitvena garancija

Zagotovite si korekten in kakovosten posel s strani vaših poslovnih partnerjev.

Katere prednosti prinaša?

Varno poslovanje

Zmanjšuje vaša poslovna tveganja.

Ustvarjena za vas

Neodvisna od temeljnega posla in plačljiva na prvi poziv.

Zanesljivo poslovanje

Nepreklicna obveza banke garanta.

Kaj zagotavlja storitvena garancija?

Storitvena garancija je instrument zavarovanja, ki udeležencem v poslu zagotavlja manjša tveganja. V primeru, da naročnik garancije ne izpolni dogovorjenih pogodbenih obveznosti, banka prek storitvene garancije, domačemu ali tujemu upravičencu, zagotovi izplačilo dogovorjenega zneska garancije.

Naročnik garancije na ta način izkazuje svojo poslovno resnost pri izpolnjevanju pogodbenih dogovorov, upravičenec pa omeji tveganje poslovne sposobnosti svojega pogodbenega partnerja.

Garancija za resnost ponudbe

Garancija za resnost ponudbe

Garancija za resnost ponudbe se izdaja ob sodelovanju na domačih in mednarodnih javnih razpisih, predvsem za večja investicijska dela. Razpisniki se tako zavarujejo pred neresnostjo ponudnika. Ta se lahko na primer odraža v tem, da ponudnik prekliče ali spremeni ponudbo, zavrne podpis pogodbe kljub dobljenemu poslu ali pa na primer ne zagotovi garancije za izvedbo del.  

Znesek garancije je naveden v pogojih razpisne dokumentacije; običajno se giblje med 2 % - 5 % ponudbe.

Rok veljavnosti: običajno je kratkoročna (rok za izbiro najugodnejšega ponudnika).

Garancija za dobro izvedbo del

Garancija za dobro izvedbo del

Ta garancija upravičencu zagotavlja plačilo, katerega znesek je določen z garancijo, če naročnik garancije svojih pogodbenih obveznosti ne izvrši pravočasno ali v celoti. Garancija za dobro izvedbo del krije plačilo vnaprej dogovorjene odškodnine ali pa plačilo pogodbene kazni.

Znesek garancije je določen v pogodbi. Običajno med 5 % in 20 % pogodbene vrednosti.

Rok veljavnosti: do izpolnitve pogodbe (povprečno 1 do 2 leti - v tem roku je krito tudi garancijsko obdobje za material in opravljeno delo, če le-to ni krito z garancijo za odpravo napak v garancijski dobi).

Garancija za odpravo napak v garancijski dobi

Garancija za odpravo napak v garancijski dobi

Pri tej garanciji gre za zavarovanje zahteve upravičenca za odpravo napak na blagu ali opravljeni storitvi, ki se pojavijo šele po prevzemu blaga oziroma opravljeni storitvi.  

Znesek garancije je določen v pogodbi. Običajno med 5 % in 20 % pogodbene vrednosti.

Rok veljavnosti: odvisno od narave posla. Pogosto je ta rok eno leto do dobave blaga, v primeru gradbenih pogodb pa določeno število let po prevzemu objekta (določeno v pogodbi).

Garancija za vračilo avansa

Garancija za vračilo avansa

Garancija zavaruje kupca pred izgubo plačanega predplačila prodajalcu, če le-ta ne bi izpolnil svojih pogodbenih obveznosti (npr. ne bi začel z izvajanjem del, ne bi odpravil blaga, za katerega je kupec plačal avans ...).

Znesek je enak znesku dogovorjenega predplačila.

Rok veljavnosti: običajno je izenačen s pogodbenim rokom, določenim za izpolnitev prodajalčeve/izvajalčeve obveznosti, podaljšan za rok uveljavljanja zahteve za plačilo po garanciji.

Garancija za vračilo zadržanega zneska

Garancija za vračilo zadržanega zneska

Uporablja se predvsem pri investicijskih delih, kjer je investitor upravičen zadržati del plačila opravljenih del kot varščino do izteka garancijskega roka. Zadržani znesek se sprosti v dobro izvajalca del ob predložitvi garancije za vračilo zadržanih zneskov.

Potrebujete pomoč?

Tu smo za vas.

Poiščite ustrezno kontaktno številko:

Kontaktni center Intese Sanpaolo Bank
vsak delovnik 7:00 - 18:00 in sobota 8:00 - 12:00

  • klici iz Slovenije: 080 13 18
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 838

Servisni center za kartično poslovanje – 24 ur

  • klici iz Slovenije: 05 66 61 256
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 256

Prodaja nepremičnin: 05 66 610 10

Klepet