• Ni predlogov

Upravljanje denarnih sredstev (Cash management)

Pravnim osebam, ki imate več transakcijskih oz. poslovnih računov ali ste lastniško povezane v poslovno skupino, nudimo storitev centralnega upravljanja z denarnimi sredstvi.

Kaj vam prinaša upravljanje denarnih sredstev?

Boljši nadzor nad sredstvi

Centralno upravljanje vam prinaša večjo preglednost nad financami.

Upravljanje sredstev doma in v tujini

Upravljanje sredstev v domačem in mednarodnem poslovnem okolju.

Optimizacija poslovanja

Optimizacija razpoložljivih denarnih sredstev na različnih računih.

Kaj je dobro vedeti o centralnem upravljanju denarnih sredstev?

  • Centralno upravljanje poslovnih denarnih sredstev nudimo za pravne osebe s sedežem v Sloveniji ali za pravne osebe, ki so povezane v skupine s sedeži v tujini.
  • Sredstva vašega podjetja ali skupine podjetij upravljate prek zakladnega računa, ki vam omogoča večjo preglednost, hitrejšo optimizacijo poslovanja in enostavnejšo uporabo različnih bančnih storitev, ki vam bodo pomagale na poti do uspeha.
  • Za vse transakcijske oz. poslovne račune, ki so vezani na centralno upravljanje, velja enotna kreditna linija.
  • Na voljo so vam brezobrestni meddnevni limiti.
  • Stanje na zakladnem in podrejenih transakcijskih oz. poslovnih računih lahko spremljate prek Poslovne Banke IN.
Prenosi na zakladni račun (praznjenje)

Prenosi na zakladni račun (praznjenje)

Konec dneva denarna sredstva na podrejenih poslovnih računih prenesemo na zakladni račun. Pri tem se lahko dogovorimo za minimalna stanja na podrejenih transakcijskih računih.

Prenosi iz zakladnega računa (polnjenje)

Prenosi iz zakladnega računa (polnjenje)

Konec dneva prenesemo sredstva iz zakladnega na podrejene transakcijske oz. poslovne račune. Za podrejene transakcijske račune lahko upoštevamo dogovorjena stanja. Prenose denarnih sredstev na podrejene račune izvršimo v okviru razpoložljivih sredstev.

Prenosi znotraj skupne kreditne linije

Prenosi znotraj skupne kreditne linije

S pravno osebo, ki upravlja zakladni račun, se lahko dogovorimo za enotno kreditno linijo. Konec dneva izravnamo stanje na podrejenih transakcijskih računih s prenosom presežka na zakladni račun in prenosom sredstev na podrejene račune. Rezultat te poravnave je ničelno stanje na podrejenih računih.

narocilo na sestanek v bancni poslovalnici

Želite skleniti Pogodbo za upravljanje sredstev?

Če imate pri naši banki odprt račun, se dogovorite za sestanek s svojim skrbnikom. Če ne, pa obiščite našo najbližjo poslovalnico.
Potrebujete pomoč?

Tu smo za vas.

Poiščite ustrezno kontaktno številko:

Kontaktni center Intese Sanpaolo Bank
vsak delovnik 7:00 - 18:00 in sobota 8:00 - 12:00

  • klici iz Slovenije: 080 13 18
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 838

Servisni center za kartično poslovanje – 24 ur

  • klici iz Slovenije: 05 66 61 256
  • klici iz tujine: 00386 5 66 61 256

Prodaja nepremičnin: 05 66 610 10

Klepet